Østfold og Follo

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

contentmap_plugin
Hos Kunnskapshuset BDT Viken gjør de ansatte alt de kan for å oppfylle de tre bokstavene i navnet: Behjelpelig, Driftig og Trygg. Regnskaps- og revisjonsfirmaet forteller at det har gitt en stor lojal kundegruppe.

–Økonomi er for mange noe veldig personlig, og det ansvaret ønsker vi å ivareta på en best mulig måte. Kundene skal føle trygghet, nærhet og være sikre på at rådene vi gir er gode, sier Ole Christian Rasmussen, avdelingsleder for revisjon hos BDT Viken i Moss.

Han forteller at rådgivningen har blitt stadig viktigere. 

– Da må vi kjenne kundene godt og se hvordan virksomheten deres utvikler seg.  Vi legger derfor vekt på kontinuitet, at kundene har de samme revisjonsmedarbeidere over tid, slik at det utvikler seg fortrolighet og nærhet. Man klarer ikke være en god revisor uten å ha tillit. Kundene må kjenne at vi har interesse for virksomheten deres.

Rasmussen forteller at de legger stor vekt på å utvikle gode kundeforhold.

– Som du ser så er det ikke fullt på kontorene. Vi tar gjerne et besøk hos kundene slik at vi skal bli enda bedre kjent. Og på de fem kontorene BDT Viken har rundt Oslofjorden sitter det utrolig mye spesialkompetanse som vi kan spille på.

Avdelingsleder May-Elisabeth Kanestrøm ved regnskapsavdelingen forteller at kundetilstrømningen er god.

– Vi kan i tillegg til tryggheten og nærheten tilby kundene det aller beste og nyeste av datatekniske løsninger fra Visma. Stadig flere går over til web-baserte løsninger for fakturaer, reiseregninger etc. På den måten kan man gjøre mer selv, det er tidsbesparende og man har god oversikt.

Hun forteller at BDT Viken også høster frukter av globaliseringen.

– Når man skal jobbe over landegrensene så er det en del utfordringer. Vi har gjennom flere års arbeid fått en svært god erfaring på dette. Spesielt fra svenske firmaer er pågangen stor. De anbefaler oss til andre som også skal inn på det norske markedet. Det synes vi er hyggelig, smiler hun.

Kontoret er i tillegg store på borettslag og sameier.

– Vi får stadig flere av dem på kundelisten. Her deltar vi gjerne på generalforsamlinger og andre møter dersom borettslagene ønsker det. Det er mange beboere som skal tas hensyn til, og vi har over tid opparbeidet oss en solid kompetanse på denne typen kunder.

Kunnskapshuset BDT Viken består av fem kontorer som foruten Moss befinner seg i Halden, Horten, Tønsberg og Oslo. Det er dessuten opprettet en avdeling i Szczecin  i Polen som gjør enkle tjenester for norske kunder.

– Denne avdelingen vil bli utvidet med tanke på å bistå norske firmaer som ønsker å etablere seg i Polen, sier Kanestrøm.

Fikk du med deg denne?

SARPSBORG: Pöyry satser nå også på byggeteknikk og prosjektledelse. Nå har de ansvar for prosjekteringen av det såkalte SA-bygget i Sarpsborg.

Siste fra Romerike

ÅRNES: Kanmer AS på Årnes kan tilby lager med løsningsorientert og kompetent bemanning, god sikkerhet og innendørs lasteramper for semitrailer.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24