Østfold og Follo

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

Sivilingeniørene Julsen & Poppe AS i Fredrikstad er involvert i mange av de store bygg- og samferdselsprosjektene på Østlandet, og har doblet mannskapet for å møte etterspørselen.

- Vi leverer ingeniørtjenester innen samferdsel-, bygg- og anleggsmarkedet. Med den bredden av kunnskap vi har å vise til opplever vi stor pågang, sier daglig leder Rune Julsen, som sammen med Finn Harald Poppe startet firmaet i 2005.

Nå har de to sivilingeniørene fått med seg Gisle Paulsen og Jan-Rune Nilsen, og dermed er laget doblet på halvannet år.

-Alle fire har jobbet som prosjektledere i større entreprenørfirmaer. Vi har bred erfaring fra de fleste hovedområdene innen bransjen, og har for tiden oppgaver som prosjektledere og byggeledere i flere store bygge- og samferdselsprosjekter på Østlandet, sier Finn Harald Poppe.

De viktigste jernbaneprosjektene

Listen er lang over store byggeprosjekter Julsen & Poppe AS de senere årene har medvirket i.

Selskapet har på samferdselssiden medvirket i fornyelsen av stasjoner, kryssingsspor, rehabilitering av bruer, fornyelsen av Oslo S og Råde stasjon på Østfoldbanen.

Prosjektenes størrelse har vært mellom 10 mill. til 1,8 mrd. kroner.

Julsen & Poppe AS er for tiden involvert  i noen av de  største jernbaneprosjektene som for tiden pågår i østlandsområdet. Her kan spesielt Samprosjekt Oslo S og Holmen kapasitet gods  nevnes.

- Viktig å komme tidlig inn

Innen byggsektoren har guttene  mange store og komplekse prosjekter å vise til. Eksempler på dette er Høgskolen i Østfold (Halden) for Statsbygg,  Fredrikstad stadion, Halden fengsel, Gressvik sykehjem, Blå Grotte i Fredrikstad og Choice Hotell Fredrikstad, samt mange anlegg innen helse- og skolesektoren og i industrien.

På Borg havns kai på Øra i Fredrikstad er Julsen & Poppe AS medvirkende  i prosjektene Fredrikstad Seafoods AS, NorLines  terminal og Reefer reiser, og i Halden jobber Fredrikstad-firmaet med Remmen renseanlegg.

-Vi har en god blanding av faglig kunnskap, som gjør oss i stand til å ta oss av prosjekter fra A-Å med prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse. 

-Foruten dette tilbyr vi vår kompetanse vedrørende SHA-ledelse (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og søknadsprosessene som følger plan- og bygningsloven og arbeidsmiljøloven. -Vi har sentral godkjenning, og har sittet på alle sider av bordet i prosjektprosessene, noe som gjør at vi kan bistå våre oppdragsgivere på beste måte. Det er ofte en fordel at vi kommer tidlig inn i prosjektene, sier Finn-Harald Poppe.

Les Østfold og Follo

De fem nyeste

VESTBY: Follo Oppmåling AS i Vestby har hatt betydelig fremgang siden starten i 2014. Nå ser de tre eierne for seg ytterligere vekst i takt med utviklingen av Vestby sentrum.

Les mer

Fikk du med deg denne?

HALDEN: Grimstål Produkter AS i Halden produserer medisinvogner, trillebord, ryddevogner og en rekke andre produkter i rustfritt og lakkert stål.

Siste fra Romerike

OSLO: For KONE handler det meste om sikkerhet og kvalitet når de installerer heiser. Nå skal de levere 5 Monospace 500 til første byggetrinn på Entreen.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24