Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

contentmap_plugin
Ingeniør- og rådgivningsselskapet Pöyry Norway AS i Sarpsborg prosjekterer nye Follobanens tunnelsystem.

Den italienske entreprenøren Societá Italiana per Condotte D'Acqua S.p.A. har valgt Pöyry som prosjekteringspartner til å utføre design - og tunnelkonstruksjon for Follobanen i Oslo, Norge. Condotte er tildelt kontrakten for Follobaneprosjektets tunnelarbeid med konvensjonell metode, den såkalte «drill & blast-kontrakten». Pöyrys oppdrag omfatter tverrfaglig prosjektering for 5,5 kilometer med tunneler gjennom Ekebergåsen nær Oslo Sentralstasjon, hvorav 4 kilometer er for høyhastighetstogtrafikk.

Ferdig i 2021

Follobanen forbinder Oslo med kollektivknutepunktet Ski og Østfoldbanen. Follobanens tunnelsystem vil bli det lengste for jernbane i Norge, med en samlet lengde på 20 km og en maksimal toghastighet på 250 km/t. Dette vil møte kravet til jernbanekapasitet, som stadig øker på grunn av en voksende befolkning i stor-Oslo, og vil betjene ca. 150 000 passasjerer daglig etter at banen står ferdig i 2021.

Totalkontrakten Condotte har er en såkalt EPC-kontrakt hvor Pöyry utfører prosjektering. 

Størst i Norge

Tunnelarbeidene blir drevet både på konvensjonell metode, og såkalt «drill & split», det vil si mekanisk bryting uten sprengning. All prosjektering utføres i BIM (Building Information Modelling). Prosjektet omfatter flere utfordringer hvor det må tas hensyn til det eksisterende oljelageret, kryssing av E6 og flytting av tunnelløpet til Alnaelva. 

- Dette er hittil den største infrastrukturkontrakten vi har vunnet i Norge. Våre ingeniører i Norge og Finland jobber sammen for å takle utfordringene på en nyskapende og pålitelig måte, som er karakteristisk for vår måte å jobbe på, sier Espen Chr. Huth, Adm dir Pöyry Norway.

Kompetanse

Kontoret i Sarpsborg har meget høy kompetanse på VA teknikk, og det er her det utføres detaljprosjektering av ledningsnettet i tunnelene som skal transportere bl.a. overvann. Overvannet blir deretter ført til en ny stor pumpestasjon med bufferbasseng på ca 1000m3. Vi har en unik kombinasjon av kompetanse gjennom industriavdelingene mekanisk/rør og elektro/instrument/automasjon, hvor industrikompetansen i kombinasjon med kommunalteknikk resulterer i robuste tekniske løsninger.

God ordrereserve og økt etterspørsel

Avdelingen infrastruktur i Sarpsborg opplever økt etterspørsel og ordrereserven er god. Oppdrag utføres for både private utbyggere og for det offentlige gjennom rammeavtaler med kommuner. Vi har funnet nisjer i markedet hvor vi er meget konkurransedyktige, sier avdelingsleder Frank T. Olsen.

Faktaramme:

• Siden 1983 (utspring fra Borregaard og tidligere Borregaard Engineering) har Pöyry Norway AS levert konsulent- og prosjekteringstjenester til prosessindustrien.

• Selskapet har ca 50 ingeniører og eksperter lokalisert i Sarpsborg.

• Pöyry i Norge består av Pöyry Norway AS med kontor i Sarpsborg og Pöyry Management AS med kontor i Oslo.

• Pöyry er et ledende og internasjonalt konsulentselskap med over 5 500 ansatte som leverer tjenester til industri, offentlig og privat virksomhet.

 

Les Østfold og Follo

Fikk du med deg denne?

Neas står for teknisk drift av flere hundre næringseiendommer og er landets største aktør på markedet.

Siste fra Buskerud, Asker og Bærum

DRAMMEN/KONGSBERG: Ramirent er Norges største utleier av maskiner og utstyr, og skaffer det du trenger, når du trenger det.

Les mer

Siste fra Romerike

Randstad har til enhver tid mer enn 1000 ansatte i arbeid i Norge. Fra 18. til 21. oktober kan du treffe noen av dem på stand D05-16 på Bygg Reis Deg.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

REDAKSJON / GRAFISK

Per-Kr. Aasen, 916 20 304
Heine Aasen, 926 49 329

SALG

Bjørn M. Akselsen, 957 80 678
Otto Chr. Trapness, 481 83 484
Linda Andreassen, 479 31 550
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439

FØLG OSS

Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike
Buskerud, Asker, Bærum: facebook.com/NæringslivBuskerud


LES BLADENE

issuu.com/b2b24