Østfold og Follo

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

Svenns Transport og Vom og Hundemat har sin kompetanse på helt andre felt enn HMS. Ved å overlate den biten til Stamina, sparer de tid og penger.

Les mer om HMS InteraktivSykefravær (eksterne lenker)

– Vi kan ikke ha kompetanse på absolutt alle felt innad i bedriften. Vi er svært bekvem med å ha Stamina med på laget. Nå vet vi at vi oppfyller alle lover og regler, sier Svenn Toftesund.

Daglig leder sparer tid

Roy Storli, daglig leder i Vom og hundemat i Trøgstad, har nylig oppgradert sin bedrift med Stamina Interaktiv.

Stamina Interaktiv er et digitalt styringssystem som sikrer fortløpende oppfølging av HMS-prosesser og rutiner på pc og smarttelefon. En bedre HMS-hverdag for virksomheten – helt enkelt.

HMS Interaktiv hjelper bedriften å holde styr på ferie, fravær, kurs og kompetanse. I tillegg styrer og planlegger systemet HMS-aktiviteter gjennom året og minner deg på oppgaver du bør gjøre.

- At vi sparer tid er kanskje det vi merker mest, men det er også viktig faktor at vi har den tryggheten i at alt er på stell, sier Storli.

Vom og hundemat er en mellomstor bedrift med cirka 30 ansatte og alle tar del i Stamina Interaktiv.

Alle har tilgang

- Nå trenger vi ikke å følge med på HMS-aktiviteter gjennom året. Staminasystemet styrer og planlegger alt og vi får påminnelser når vi skal gjennomføre. Det er en trygghet vi setter stor pris på, sier Storli som i stedet for permer og forskjellige mapper på pc nå har fått samlet alt på ett sted.

- Nå har vi samlet alt på ett nettsted. Internkontroller, påminnelser, personalopplysninger og annen informasjon har vi på en adresse. Her har alle ansatte tilgang og vi ser at dette er et system som er ryddig og som sikrer alt vårt HMS-arbeid.

- Går av seg selv

Transportfirmaet Svenns Transport bruker også Stamina på andre felt.

- Nå har vi tilgang til Staminas kriseteam. Ved vernerunde ligger avviksmeldingen som evevntuelt skal følges opp, i programmet. Vi har hatt HMS-konsulenter fra Stamina med på vernerunder, og de har vært med på møter med Nav i forbindelse med oppfølging av langtidssykemeldte. De leverer tjenester som trening og fysioterapi, og har til og med vært inne og justert arbeidspultene til ansatte, sier Toftesund som innrømmer at det satt langt inne å ta i bruk HMS-programmet.

– Vi hadde skjøvet det foran oss lenge, og jeg innrømmer at det satt langt inne å si ja. Helse, miljø og sikkerhet er en stor og omfattende del av det å drive bedrift, og det å vite at vi har alt det som er lovpålagt på plass, er en stor trygghet. Nå registrerer vi rutinemessig alt som er så lett å glemme i en hektisk hverdag. Så fort vi har en vikar i systemet vårt, registrerer vi persondata, nærmeste pårørende, utlevert utstyr etc. Vi vet at alle er forsikret, at alle har arbeidskontrakter. Og skulle vi «glemme» denne registreringen, vil ikke vedkommende få lønn, så det går nærmest av seg selv, sier Svenn Toftesund.

Dette er HMS Interaktiv

Stamina Interaktiv er et digitalt styringssystem som sikrer fortløpende oppfølging av HMS-prosesser og rutiner på pc og smarttelefon. En bedre HMS-hverdag for virksomheten – helt enkelt.

HMS Interaktiv hjelper bedriften å holde styr på ferie, fravær, kurs og kompetanse. I tillegg styrer og planlegger systemet HMS-aktiviteter gjennom året og minner deg på oppgaver du bør gjøre.

Les mer om HMS Interaktiv | Sykefravær (eksterne lenker)

Les Østfold og Follo

Fikk du med deg denne?

RAKKESTAD: Olje- og Gassenteret er en av de ledende leverandørene av drivstoff til landbruk og entreprenører i Indre Østfold, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden.

Siste fra Buskerud, Asker og Bærum

DRAMMEN/KONGSBERG: Ramirent er Norges største utleier av maskiner og utstyr, og skaffer det du trenger, når du trenger det.

Les mer

Siste fra Romerike

NANNESTAD: – En naturlig konsekvens av at vi ble en del av selskapet for snart ett år siden, sier daglig leder Alfred Bakken.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24