Østfold og Follo

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

contentmap_plugin
Er du medlem hos Fredrikstad Bedriftshelsetjeneste (FBHT) vil de tilby bistand som sikrer at bedriftene holder seg innenfor relevant og gjeldende regelverk uten kostnadskrevende tilleggstjenester.

Fredrikstad bedriftshelsetjeneste har mer enn 30 års erfaring innen HMS-arbeid i bedrifter, og for to år siden flyttet de inn i oppgraderte lokaler på Øra. FBHT er en non-profitt bedrift som eies av medlemmene. De ønsker å gi alle ansatte og ledere en god HMS-service.

Lokale kunder

- Inngangsbilletten hos oss er lik for alle med en årlig medlemsavgift. Det betyr at vi ikke er avhengige av å skrive timelister eller «fakturere» ekstra. Vårt samarbeid med medlemmene planlegges i stor grad av handlingsplaner og samarbeidsplaner på hvilke tjenester den enkelte bedrift ønsker å benytte oss i kommende år. 

Vi har medlemmer over hele Østfold, men cirka 70 prosent av medlemsmassen befinner seg i nærområdet her på Øra, sier daglig leder Tove Z. Gjermundsen.

En ressurs for bedriftene

Bedriftshelsetjenesten ser på seg selv som en ressurs for medlemsbedriftene, og ønsker å bli benyttet på alle HMS-handlinger, og bli betraktet som et tilskudd. Etter alle undersøkelser og større kartlegginger blir det utarbeidet grundige rapporter som er ment som et HMS-verktøy for medlemmet.

- Vi ønsker ikke å bli oppfattet som et kontrollorgan, men som en samarbeidspartner, sier sykepleier Nina Reinsmo Nilssen. Dette er noe vi jobber ekstra mye med – å presisere at vi skal være en ressurs, en hjelp til at bedriften skal bli bedre innenfor alle HMS-områder.

Tverrfaglig team

Fredrikstad Bedriftshelsetjeneste jobber kontinuerlig for å fremme trivsel, trygghet og glede på arbeidsplassene. Bedriftshelsetjenesten er satt sammen av alle yrkesgrupper som er påkrevd, og har allerede hatt godkjenning i fem år. De tilbyr alle tjenester innenfor kartlegginger, risikovurderinger og kurs. 

- Her er det i stor grad bedriftene som selv kommer med ønsker, og så prøver vi å «skreddersy» et opplegg, enten det dreier seg om kurs eller undersøkelser, forteller daglig leder.

Fikk du med deg denne?

Ved å overlate HMS-biten til Stamina, sparer bedrifter tid og penger.

Siste fra Romerike

ÅRNES: Kanmer AS på Årnes kan tilby lager med løsningsorientert og kompetent bemanning, god sikkerhet og innendørs lasteramper for semitrailer.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24