Østfold og Follo

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

contentmap_plugin

Moss Havn er landets tredje største containerhavn og den første i landet som ble sertifisert Miljøfyrtårn. På grunn av jernbaneutbyggingen gjennom byen står de foran store endringer og bruker muligheten til å utvikle løsninger med fokus på både kundenes behov og miljøet.

Jernbaneverkets planer om videreføring av dobbeltspor gjennom østfoldbyene får store konsekvenser for Moss, og ikke minst havneområdet, der jernbanen og stasjonen er nærmeste nabo. Som følge av utbyggingen må dagens jernbanelinje flyttes inn på havneområdet, noe som fører til at 40 prosent av kapasiteten forsvinner. Tiltaket satte i gang kreative tankeganger hos både havneledelsen og den største logistikkaktøren, Greencarrier AS.

Fremtidens havn

- Selv om tiltaket er midlertidig, varer unntakstilstanden hele 8 år, så vi er nødt til å sette i gang tilnærmet varige tiltak. Moss Havn er tross alt til for våre kunder og næringslivet i regionen og vi skal levere de tjenestene det er behov for og som er etterspurt, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. Sammen med havnestyret og drift- og utviklingssjef Magnus Raab i Greencarrier har han utarbeidet noe som kan være første skritt i utviklingen av fremtidens havneområde i Moss – og det ligger fem kilometer inn i landet.

Nabo med Europris

- Det som i utgangspunktet var en negativ sak for Moss Havn har vi greid å snu til noe positivt og noe som vise seg å bli en meget miljøvennlig løsning for hele regionen. Moss Havn har kjøpt et 20 mål stort areal i tilknytning til det nye Europrislageret ved Mosseporten, der Greencarrier også blir en stor aktør, sier Magnus Raab.

Europris er allerede i gang med å bygge sitt nye sentrallager på 60 000 kvadratmeter som de planlegger å åpne i 2019. I tillegg til arealene som er kjøpt leier havna ytterligere 25 mål fra Europris.

Solid vekst

Det var viktig å finne gode løsninger på den situasjonen Moss Havn kom opp i. En eventuell avvikling av havnas kapasitet vil bety en mindre katastrofe for både næringslivet og miljøet. Ferske analyser viser at en nedleggelse av Moss Havn vil føre til en ekstra Co2-belastning på 13 000 tonn årlig.

- En nedleggelse ville også påføre våre kunder ekstrakostnader på mange titalls millioner kroner. Nå retter vi i stedet blikket fremover og satser på solid vekst for havna. Om vi skal utvikle områder, såkalte «dry ports» ytterligere eller utvide dagens havneområde får fremtiden vise. Det er litt avhengig av hva kundene har behov for. Med teknologi som finnes i dag kan vi ser for oss et scenario hvor havna transporterer containere fra havna til området ved Mosseporten, ved hjelp av elektriske drevne trekkvogner på tider med god veikapasitet. Det er en helt ny utvikling som vi mener vil gi et bedre produkt til kundene og være til det gode for både økonomi og miljø. Det vil være en fremtidsløsning som åpner nye muligheter, sier havnesjefen.

 

Les Østfold og Follo

De fem nyeste

VESTBY: Follo Oppmåling AS i Vestby har hatt betydelig fremgang siden starten i 2014. Nå ser de tre eierne for seg ytterligere vekst i takt med utviklingen av Vestby sentrum.

Les mer

Fikk du med deg denne?

I idylliske omgivelser på Sørum ligger et unikt konferansesenter som er verdt et besøk.

Siste fra Romerike

OSLO: For KONE handler det meste om sikkerhet og kvalitet når de installerer heiser. Nå skal de levere 5 Monospace 500 til første byggetrinn på Entreen.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24