Østfold og Follo

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

Biogass er et drivstoff produsert i nærheten. Det er miljøvennlig, fungerer som det skal, koster omtrent det samme som diesel og det er mer enn nok av det. Likevel er næringslivet avventende. Nå ønsker prosjektleder Per Wennerberg i Biogass Oslofjorden å slå i hjel mytene og øke produksjonen.

- Biogass er et fullverdig drivstoff som blir produsert lokalt og som bare venter på å bli tatt i bruk av flere. Det er god tilgang på ulike kjøretøy internasjonalt, og det utvikles hele tiden nye motorer som er tilpasset biogass. Drivstoffet er et godt bidrag i kampen mot utslipp av klimagasser, da de dreier seg om et klimanøytralt alternativ, sier Wennerberg. Han finner det oppsiktsvekkende at Norge ikke bruker mer biogass.

- Det finnes god kompetanse på flytende gass i Norge, og samme teknologi kan brukes innenfor biogass.

Kan dekke 20 prosent

Biogass Oslofjorden er et samarbeidsprosjekt mellom fylkene Østfold, Vestfold, Oslo, Buskerud og Telemark. Sammen skal de utvikle verdikjeden til et velfungerende marked og trekke med seg både næringsliv og forskning. Potensialet for økt produksjon er betydelig og prosjektlederen tror biogass i fremtiden skal kunne dekke 20 prosent av behovet for drivstoff i Norge. Biogass Oslofjorden samarbeider også med Sverige og Danmark gjennom Interreg-prosjektet BioGas2020.

Uheldig eksport

- Biogass produseres av slam fra renseanlegg, matavfall, organisk næringsavfall og gjødsel fra landbruket. Det betyr at råvaretilgangen er god og produksjonen kan økes raskt hvis etterspørselen kommer. Faktisk eksporteres det 10 000 tonn matavfall fra Oslo til Danmark hvert eneste år, noe som er helt meningsløst. Vi burde kunne utnytte vårt eget avfall til produksjon av biogass. I stedet bruker vi fossilt drivstoff til biler som kjører avfallet til utlandet for å lage miljøvennlig gass. Det ligner ingenting. Men avfall fra privat næringsliv som restauranter og slakterier er en ressurs og handelen styres av gjeldende markedspris. Dessuten må man betale høy mottaksavgift på avfallet i Norge, som gjør at man kan levere billigere i Danmark, sier Per Wennerberg.

Overskudd av biogass

I dag er det hovedsakelig busser og renovasjonsbiler som bruker biogass som drivstoff. Østfold var tidlig ute og bidro til å sette i drift 100 busser i Sarpsborg og Fredrikstad, noe som har gitt gode resultater. Verken sjåførene eller operatøren har gitt uttrykk for at bruk av biogass har skapt problemer eller at motorene har oppført seg annerledes med biogass i tankene. Nå er det biogassdrift på bussene også i mosseregionen, men fortsatt produseres det mer enn nok av drivstoffet.

- Det er overskudd av biogass i regionen, og man trenger ikke å blande inn naturgass eller bruke andre typer drivstoff på bussene. Biogassen har god kvalitet, sier Wennerberg.

Vil avlive myter

Det er mange myter og halvsannheter rundt både produksjon og bruk av gass som drivstoff. Per Wennerberg ønsker å avlive alle sammen:

• Bruk av gass som drivstoff er ikke farligere enn annet drivstoff. Det er en etablert energiform over hele kloden.

• Motoren tar ikke skade av gassdrift, tvert imot. Det produseres motorer for gassdrift, akkurat som det produseres for bensin eller diesel.

• Det er ikke vanskelig å finne fyllestasjoner for biogass i Østfold. Det er etablert stasjoner både i Sarpsborg, Moss og Fredrikstad.

• Gasstanker og produksjonen av biogass fører ikke lenger til utslipp av metangass til atmosfæren. Dette var et problem før, men ikke i dag.

• Biogass er ikke dyrere å bruke enn diesel. 

 

 

 

 

Les Østfold og Follo

De fem nyeste

VESTBY: Follo Oppmåling AS i Vestby har hatt betydelig fremgang siden starten i 2014. Nå ser de tre eierne for seg ytterligere vekst i takt med utviklingen av Vestby sentrum.

Les mer

Fikk du med deg denne?

Nitor på Lørenskog leverer esker med frukt til arbeidsplasser i regionen.

Siste fra Romerike

OSLO: For KONE handler det meste om sikkerhet og kvalitet når de installerer heiser. Nå skal de levere 5 Monospace 500 til første byggetrinn på Entreen.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24