Østfold og Follo

Næringsliv i Østfold og Follo: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Østfold og Follo:

contentmap_plugin
Borg havns anlegg på Øra har som mål å bli selvforsynt med strøm via solceller og vindmøller, og satser miljøbevisst.

På Borg havn jobbes det fortløpende med utvikling og effektivisering. Et viktig punkt er å oppdatere havna miljømessig.
-Vi tar i bruk ny teknologi, der vi blant annet satser på å produsere all strøm selv. I første omgang er det et konkret prosjekt i forbindelse med at AS batteriretur flytter til Øra. Her er det snakk om å etablere solfangere for oppvarming kombinert med jordvarme, bygge solcelleanlegg og benytte bilbatterier fra AS Batteriretur som «buffer» for strøm lagring. I neste omgang skal en se på bruk av vindmøller på Øra for å produsere strøm med mindre vindmøller, forteller havnedirektør Tore Lundestad.
Bedrifter innen gjenvinningsbransjen samarbeider tett med hverandre og med havna, og kloss opp til kaikanten ligger Norsk Metallgjenvinning, Metallco Stene, Stene Gjenvinning og gjenvinningsanlegget Frevar. På vei inn er Batteriretur og Syklus (tidligere Norsk Glassgjenvinning).
-Borg havn er Norges største havn for gjenvinning av metall. Norsk Metallgjenvinning og Metallco Stene har to shreddere her med en samlet kapasitet 460.000 tonn årlig, forteller Lundestad.

Havna viktig for næringslivet

Borg havn i Sarpsborg håndterer korn og tømmer, mens næringsaktiviteten på Øra er langt bredere.
Bedriftene på Øra har de siste ti årene hatt en sysselsettingsøkning fra i underkant av 2.000 ansatte i 2005 til omlag 2.500 ansatte i dag. Det utgjør 10 prosent av alle ansatte i privat næringsliv i Fredrikstad.
- Borg havn er en del av et industricluster. Noen av bedriftene er avhengige av havn, andre ikke. Vi har bygget ut mye som er viktig for næringsetableringen i Nedre Glomma, sier Lundestad.
De største aktørene på Øra er direkte brukere av havna, og leverandører av varer og tjenester til de større bedriftene støtter indirekte opp om aktiviteten.
- Det er flere hundre bedrifter som benytter Borg havn, sier han.

- Ny verden i 2025

Borg havn forsøker å se et godt stykke inn i framtiden, når havna skal utvikles.
- I 2025 vil verden se annerledes ut. Da finnes autonome skip, som vil trafikkere Oslofjorden. For oss er det et konkurransefortrinn å tenke langsiktig rundt fremtiden og «det grønne skiftet».
- I den sammenheng har vi blant annet inngått en avtale med innovasjonsmiljøet ved NCE Smart Energy i Halden. Vi skal ha en person i 40 prosent stilling de neste tre årene, som skal bistå oss i utviklingsarbeidet, sier Lundestad.

 

Fikk du med deg denne?

Runar Sørli hadde egentlig planlagt å bli kornbonde. I dag eier og leier han 10 gårder og selger egenprodusert og økologisk kjøtt og egg fra gården.

Siste fra Romerike

ÅRNES: Kanmer AS på Årnes kan tilby lager med løsningsorientert og kompetent bemanning, god sikkerhet og innendørs lasteramper for semitrailer.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24