Romerike

Næringsliv på Romerike: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Romerike:

contentmap_plugin
Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA) IKS brukte bare 3,5 år på å bygge Norges flotteste renseanlegg.

Avløpsanlegget er dimensjonert for 83.000 personer eller 63.000 personekvivalenter i de tre eierkommunene Gjerdrum, Fet og Sørum.

Anlegget er det mest moderne i sitt slag i Norge, og skal dekke behovet til minst 2060.

– En stor dag

Bjarte Hunnestad, som har vært utleid fra Gjerdrum kommune og har deltatt i prosjektgruppen fra starten av, sier renseanlegget er et viktig miljøprosjekt.

– Dette er en stor dag for regionen. Vi gjør dette for innbyggerne. Det er energieffektiviserende og det er et enormt miljøtiltak, sier han.

Prosjektet følger opp EUs vanndirektiv og bidrar til å oppnå god økologisk tilstand for vassdragene.

til avtalt tid og pris

– Ledningsnett med 35 km ledninger, 13 pumpestasjoner og et renseanlegg ble bygget i rekordtempo på rundt tre år, og er bygget til forhåndsannonsert pris. Her er det mange som skal roses, sier Morten Finborud, styreleder i MIRA IKS.

Han gir honnør til politikerne, kommuneadministrasjonene, involverte entreprenører og ikke minst de ansatte i MIRA IKS.

– Vi sitter med et fremtidsorientert renseanlegg til 550 millioner kroner og ny infrastruktur for VA og fiber, sier Finborud.

– riktig beslutning

Gjerdrum, Fet og Sørum hadde alle egne vann- og avløpsløsninger, som var i ferd med å gå ut på dato. De tre vedtok i slutten av 2012 å stifte selskapet MIRA IKS. Derfra og til åpningen av avløpsrenseanlegget på Tangen i Sørumsand i 2016 har det gått fort, både i forhold til politiske prosesser og praktisk gjennomføring.

Hunnestad og Finborud  forteller om god planlegging, stå-på-vilje og en ryddig prosess.

– Vi har avtaler med rundt 200 grunneiere, og det aller meste har godt veldig greit for seg. Det er utført teknisk arbeid på høyt nivå underveis, forteller de to.

Tom Haslum, produksjonsdirektør i Automation AS, har stått bak byggingen av automasjons- og styringsverktøyet i renseanlegget.

– Det var veldig riktig av de tre kommunene å satse sammen. Dette er et moderne renseanlegg ved svært høy teknologi, sier Haslum.

Godt naboskap

Under åpningen kunne Berit Leikhammer fra Bingen Lenseminneforening understreke hvor godt fornøyd de var i hennes forening, over å bli tatt hensyn til.

– Vi er en frivillig forening som har fått anledning til å bli hørt og komme med innspill. Slikt gir godt naboskap, sa hun adressert til administrerende direktør i MIRA IKS Adel Al-Jumaily, som også høstet honnør fra ordfører i Sørum, Fylkesmannen i Akershus og andre, da anlegget fikk sin offisielle oppstart.

Fikk du med deg denne?

Hele 1 400 mobiltelefoner har Nordialog i Fredrikstad levert til det nye sykehuset i Sarpsborg.

Siste fra Østfold og Follo

MYSEN: Mona Mek er spesialist på aluminiumsprofiler. Nå bygges det en kilometerlang støyskjerm i Tønsberg.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24