Romerike

Næringsliv på Romerike: Hvor kommer bladet ut? | Les bladet digitalt

Romerike:

contentmap_plugin
Kommuner på Nedre Romerike er godt forberedt på befolkningsvekst med tipp topp moderne vann- og avløpstjenester.

I nesten 50 år har eierkommunene på Nedre Romerike samarbeidet om å sikre egne innbyggere kostnadseffektive vann- og avløpstjenester. Befolkningsveksten er sterk, noe som krever at kommunene planlegger på sikt.

Stor interesse

– I 1965 var det 70.000 innbyggere i området Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS dekker. I 2015 bodde det 150.000 mennesker her, og det ventes ikke noen brems i befolkningsutviklingen. I et nytt 50 års-perspektiv vil det bo 300.000 mennesker i området, sier Gunnar Bjørnson, prosjekt- og plansjef i NRV IKS og NRA IKS.

Kommunene i området opplever stor interesse fra etablerere innen næringsliv og eiendom.

– Forventet befolkningsutvikling må møtes med nye investeringer i vann- og avløpsanlegg. Det gjelder å ligge i forkant, slik at man alltid har tilstrekkelig kapasitet, sier han.

Vekst og klimaendringer

Hos NRA IKS er det nye overvannsrenseanlegget «OREA» under bygging. Det er et nytt rensetrinn som raskt kan kobles inn, og som har kapasitet for store tilførselsmengder, for eksempel i en flomsituasjon.

– Innbyggerne i eierkommunene forventer alltid rent vann i springen og at de blir kvitt avløpsvannet. Tilstrekkelig kapasitet er prioritet nr. 1. «OREA» vil bidra til dette på avløpssiden og er dimensjonert for ekstremsituasjoner, sier Bjørnson.

NRV IKS og NRA IKS samarbeider med nasjonale og internasjonale fagmiljøer for å kunne finne gode løsninger for fremtidens endringer.

– Med nye tekniske løsninger under bygging og planlegging vil vi være robuste i lang tid framover. Utfordringer vi tar høyde for er befolkningsvekst, miljøbelastning, klimaendringer og innbyggernes forbruksmønster og forventninger. Dette vil kreve betydelige investeringer og bærekraftige løsninger, sier Gunnar Bjørnson.

Investeringer gir god økonomi

Før i tiden skulle kommunale vann- og avløpsverk skaffe «godt nok vann» og rense kloakk «så godt som mulig». Bransjen er i en omveltning, og «kretsløpstankegangen» tilstrebes.

Stortinget har satt mål om at Norge skal være klimanøytral innen 2030. NRV IKS og NRA IKS skal bidra til at Norge når sine mål, og samtidig skal «kretsløpstankegangen» være styrende for virksomheten.

Innbyggerne til gode

Biogass er et av virkemidlene. Avfallet fra rensingen er en ressurs, som det kan produseres store mengder biogass av.

- I første omgang skal biogassen kunne bli benyttet som energi på våre anlegg, noe som vil gi en vesentlig forbedret økonomi. Dette vil komme eierkommunene og innbyggerne til gode, sier Gunnar Bjørnson.

Bjørnson sier at investeringen vil gå i pluss etter noen få år, og da er ikke miljøgevinsten hensyntatt. Bruk av biogass på egne anlegg vil redusere miljøbelastningen betydelig og være et viktig skritt på vegen mot klimanøytralitet.

Regionalt mottakssenter

Biogass er et svært spennende utviklingsområde med stort potensiale. Dels sparer man penger på innkjøp av elektrisitet og dels kutter man kostnader på å frakte vekk slam.

– Transporten av slam ut av vår region krever betydelige ressurser. Med et utvidet anlegg hos NRA IKS kan vi ta imot slam også fra andre renseanlegg i vår nærhet som gir en vesentlig redusert miljøbelastning, sier Bjørnson. Han er heller ikke fremmed for tanken om å produseres biogass til drivstoff.

– Vi kan oppgradere biogassen til drivstoff for kjøretøy. Det er også vurdert å produsere hydrogen som drivstoff og å fange CO2. Det er et prosjekt som pågår i samarbeid med forskningsmiljøet på IFE på Kjeller.

Om NRV IKS og NRA IKS
  • NRV IKS eies av Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Skedsmo, Nittedal og Gjerdrum
    Tilknytning: 160.000 innbyggere på Nedre Romerike
  • NRA IKS eies av Nittedal, Skedsmo, Rælingen og Lørenskog
    Tilknytning: 130.000 innbyggere på Nedre Romerike

Les Romerike

De fem nyeste

VESTBY: Follo Oppmåling AS i Vestby har hatt betydelig fremgang siden starten i 2014. Nå ser de tre eierne for seg ytterligere vekst i takt med utviklingen av Vestby sentrum.

Les mer

Fikk du med deg denne?

Colosseum har vokst til å bli landet største tannlegekjede med klinikker over store deler av landet.

Siste fra Østfold og Follo

VESTBY: Follo Oppmåling AS i Vestby har hatt betydelig fremgang siden starten i 2014. Nå ser de tre eierne for seg ytterligere vekst i takt med utviklingen av Vestby sentrum.

Les mer

KONTAKT OSS

Viken Media AS
Tuneveien 2
1710 Sarpsborg

Tlf. 69 35 40 90

Org.nr.: 913 460 316

REDAKTØR
Per-Kr. Aasen, 916 20 304

GRAFISK / NETT
Heine Aasen, 926 49 329

SALGS- OG MARKEDSSJEF
Bjørn M. Akselsen, 957 80 678

SALG
Otto Chr. Trapness
, 481 83 484
Ole Fredrik Fossum, 917 26 335
Morten H. Jensen, 455 00 439
Thomas Tønnesen, 909 69 822

FØLG OSS
Østfold og Follo: facebook.com/NæringslivØstfold
Romerike: facebook.com/NaringslivRomerike


LES ALLE BLADER GRATIS PÅ NETT
issuu.com/b2b24