Mål på sider og annonser

Alle våre magasiner er i A4 (210 x 297 mm), men ikke noe av innholdet vi trykker dekker akkurat A4. Her er nødvendige spesifikasjoner for deg som skal sette opp annonser til våre magasiner.

Vær oppmerksom på at hvis disse spesifikasjonene ikke følges, er det ikke mulig for oss å garantere at annonsen fremstår optimalt på trykk.

NB! Du kan klikke på ord og uttrykk nedenfor hvis det er nødvendig med forklaring på hva de betyr. Du finner også alt dette i ordlisten.


Annonser på papir


Helside med utfall:
 216 mm (b) x 303 mm (h) (inkl. 3 mm skjærekant)

Innhold som skal dekke helt ut til kanten (utfallende), må lages større enn selve siden, slik at det er litt marginer å gå på for trykkeriet når de skjærer papiret ned til riktig størrelse etter trykk.


Helside uten utfall: 183 mm (b) x 257 mm (h)

Innhold som ikke skal dekke hele siden helt ut til kanten (utfallende), skal ha samme mål som magasinets satsflate.


Halvside: 183 mm (b) x 125 mm (h)

Vi unngår i størst mulig grad utfall på halvsider, men dersom noen skulle ønske en utfallende halvside, må utfall beregnes på alle sider. Ta kontakt med  for nærmere informasjon.


Annonse på forsiden: 111 mm (b) x 73 mm (h) (inkl. 3 mm skjærekant på begge sider)


Annonser på nett

Ta kontakt med  for nærmere informasjon.

Øvrig

For andre formater eller avvik, ta kontakt med  for nærmere informasjon.