Klart for tredje utgaven av Lillestrøm-konferansen

LILLESTRØM: 22. mars er det duket for den tredje utgaven av Lillestrømkonferansen.

LillestrømBankens adm. banksjef Siri Berggreen (t.h) og samfunnskontakt Trine Ullereng gleder seg over den gode posisjonen banken har i regionen.

LillestrømBanken er en finansiell medspiller for næringslivet i regionen. Men banken er også en viktig katalysator for utvikling, og kan nå ønske velkommen til den tredje utgaven av Lillestrømkonferansen.

Årets konferanse finner sted 22. mars i Lillestrøm Kultursenter, arrangeres for tredje året og er allerede blitt en svært viktig møteplass for både næringslivsaktører og kommuner fra hele regionen. Tema: Utvikling av Lillestrøm som Fremtidens by!

LillestrømBanken tok initiativ

Det var LillestrømBanken og Kunnskapsbyen Lillestrøm som var initiativtaker til denne stormønstringen, nettopp med mål om å samle alle gode krefter for å møte de mulighetene regionen nå står foran. Med kun 10 minutters kjøring til Oslo og Gardermoen, samt viktige samferdselsårer som E6 og jernbane tett på, ligger Lillestrøm ideelt til for framtidig vekst. Prognosene viser at antall innbyggere i regionen vil ha økt med 18 prosent i 2030.

Sammen med Kunnskapsbyen Lillestrøm, har banken bygd et innhold og et konsept for Lillestrømkonferansen som skaper begeistring og bygger identitet og synlighet omkring Lillestrøm og Lillestrøm-regionen.

Bankens samfunnsoppdrag

- Vi har et genuint ønske om at innbyggerne skal trives og at det lokale næringslivet i regionen skal lykkes. Det er viktige samfunnsoppdrag for oss, sier LillestrømBankens adm. banksjef Siri Berggreen og samfunnskontakt Trine Ullereng.

Første året meldte 240 deltagere seg på, i fjor kom det 360.

- I år håper vi på 450, sier Ullereng, og kan fortelle om et svært bredt og innholdsrikt program med en rekke aktuelle og spennende og foredragsholdere.

I løpet av konferansen, vil også byens nye visjon presenteres, og Skedsmo kommunes Arkitektur og byutviklingspris skal deles ut.

Viktige møteplasser

Bærekraftig utvikling og samhandling blir viktige drivere for regionen fremover, og den store interessen viser tydelig at det er behov for slike møteplasser som denne konferansen i regionen. I tillegg til å fokusere på framtidsmulighetene, er det en viktig arena for å se helheten på det som foregår av utvikling og planer på tvers av fagområder og kommunegrensene.

- Målgrupper for konferansen er hele bredden av næringslivet fra Lillestrøm-regionen, kunnskapsbaserte bedrifter i Oslo-regionen som vurderer å flytte hit, samt offentlig sektor og folkevalgte, sier Berggreen.

- Men skal vi klare å skape interesse og nysgjerrighet utenfra, må vi først skape stolthet og begeistring for oss selv, minner hun om.

Utvikles for fremtiden

På Lillestrømkonferansen kan ta del i hvordan Lillestrøm og regionen kan utvikles for fremtiden, både for de som bor her, jobber her eller er på besøk.

Spennende byggeprosjekter og planer for byen vil bli presentert, sammen med den nye visjonen for byen.

- Vi har også besluttet å gi tilbud til studenter på relevante utdanningsløp. Det er de som er framtiden og ser mulighetene ut fra egne visjoner og drømmer, sier Ullereng og Berggreen.

Nettverksbygging i praksis

Som arrangør, er banken tett på deltagerne både ved å ønske dem personlig velkommen, samt med egen stand.

Like viktig som å la seg inspirere og høste kunnskap, er den nettverksbyggingen som foregår i løpet av samlingen, fra velkomsten til middagen.

- Skal vi sammen skape en levende by, er det avgjørende at mennesker møtes fysisk. Det er slik de viktige relasjonene bygges, påpeker de.

På spørsmålet om hva bankens oppnår gjennom å ha en så sentral rolle, svarer banksjefen slik:

- Som en av distriktets største lokalbanker er vårt mål å vokse sammen med regionen. Bærekraftige investeringer skapes gjennom godt samarbeid. For oss er det helt naturlig å være en aktiv aktør i lokalsamfunnet, slik av vi sammen skaper en levende by, sier Berggreen.

- Banken har vært med på å utvikle byen og regionen i 130 år og vil fortsatt gjerne være med på den spennende reisen vi står foran, presiserer hun.

Førstevalg for etablering

Også direktør Anita Orlund i Kunnskapsbyen er svært godt fornøyd med den stadig økende interessen for konferansen.

- Kunnskapsbyen Lillestrøm har som et av sine hovedmål at vi skal bidra til at Lillestrøm og regionen skal fremstå som et relevant og attraktivt førstevalg for etablering av kunnskapsbasert næringsliv. Med andre ord er denne konferansen en viktig arena for oss, sier hun.

Gir tilbake til lokalsamfunnet

LillestrømBanken ble etablert 29. juni 1887 for å betjene Lillestrøm og de nære områder med banktjenester. Siden har de vært en viktig aktør i lokalmarkedet, og er nå – 130 år senere - Lillestrøms eldste bedrift.

- Vi kan takke innbyggerne og næringslivet for den gode posisjonen vi har i dag. Med lokalt eierskap og stor lokalpatriotisme, er det naturlig for oss å tilbakeføre noe av overskuddet for å skape trivsel og vekst i regionen, sier banksjef Siri Berggreen.

Årlig yter banken sponsorbidrag til både lokale arrangementer, samt bredde- og toppidrett. Utsmykninger, gaver og stipender til aktører i kulturlivet er også en del av samfunnsansvaret banken har påtatt seg.

Et naturlig førstevalg

LillestrømBanken er et naturlig førstevalg for små og mellomstore bedrifter i regionen som trenger en finansiell partner.

- Vi følger deg gjerne fra etablering til vekst og utvidelser, med et genuint ønske om at du skal lykkes. Vi er alltid nær deg, og er lett tilgjengelig når du trenger å benytte våre tjenester eller økonomisk rådgiving – eller en samtalepartner, sier adm. banksjef Siri Berggreen.