I dag startet fullbooket Østfoldkonferanse

I dag startet Østfoldkonferansen, som samler arbeidsgivere, tillitsvalgte, politikere, akademia og det offentlige på Quality Hotel Sarpsborg. Både på scenen og blant publikum finner man mange av regionens mest spennende stemmer og strateger.

Østfoldkonferansens arrangører: Arild Bjørn Hansen (fra venstre), Jon-Vidar Knold, Marianne J. Hermansen, Cornelia Bjørke-Hill, Trine Moe, Ulf Lervik, Vegard Einan og Johan Edvard Grimstad.

Arrangørene lover en spennende og nyttig konferansedag på den største møteplassen for arbeidslivet i Østfold og Follo. Formålet er å samle regionen, og skape nye relasjoner og gode løsninger.

-        Her kan deltakerne finne både retning, energi og kraft til sitt virke. Vi har et spennende næringsliv, og vi ønsker med konferansen å fremme og inspirere til vekst i næringslivet, sier Johan Edvard Grimstad, leder av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.

Arrangørsamarbeid gir suksess

-        Vegard Einan, regiondirektør i NHO Viken Oslo, er glad for konferansens dialogmuligheter med myndighetsapparatet, politikere og bedrifter imellom. Det er mye lokalt privat eierskap i Østfold og Follo. Med godt samarbeid har regionen potensiale til å ta nasjonal og internasjonal posisjon og være attraktiv i konkurranse med andre regioner om å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft.

Det er god balanse i deltakelse, hvor ca. 2/3 er fra næringslivet og 1/3 fra det offentlige.. Dette bekrefter at ledere og aktørene i arbeidslivet finner gode og relevante kontakter og dagsaktuelle emner på agendaen.

Arrangør av konferansen er et samarbeid mellom NHO Viken Oslo, SpareBank 1 Østfold Akershus, LO Østfold og Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold. I tillegg er det tilknyttet sentrale samarbeidspartnere innen næringsutvikling og kompetanse.

Sikre og inkludere arbeidsplasser

Programmet går over en normal arbeidsdag, pluss afterwork. Stikkord fra innholdet er blant annet grønn konkurransekraft, vi og verden, samt viktig tematikk om et mer inkluderende arbeidsliv.

Cornelia Bjørke-Hill fra Simployer er konferansier. På scenen finner vi også Sofie Høgestøl, Kimiya Sajjadi, Arild Bjørn Hansen, Vegard Einan, Stine Ferguson og mange flere. Arrangørene belyser temaene fra flere vinkler med foredragsholdere fra mange spennende miljøer. Ulf Lervik i LO er en av dem.

-        For oss i LO er Østfoldkonferansen en viktig møteplass for å skape flere sikre, trygge og inkluderende arbeidsplasser i vårt område. Det er i samarbeid og fellesskap vi bygger nye Østfold, og vi må bygge arbeidsplasser ved å tilrettelegge og inkludere, sier han.

Administrerende direktør Arild Bjørn Hansen i SpareBank 1 Østfold Akershus er også en av de fire i arrangørkvartetten som stråler av engasjement og begeistring for det som skal skje.

-        Tematikken i programmet er høyaktuell og ivaretar viktige utfordringer og muligheter i tråd med de samfunnsutfordringene som treffer oss. Jeg gleder meg både til å bidra selv og til å til å bli inspirert og engasjert fra dyktige folk fra scenen, forteller han.


Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

  915 12 383

  www.partnerskapet.no

{/show}