Store forventninger til SmakÅs

ÅS: I oktober går av mat- og teknologifestivalen SmakÅs av stabelen. Første dag blir en fagdag der produsenter, forskere, bønder, studenter og andre aktører møtes.

13. og 14. oktober går den andre utgaven av mat- og teknologifestivalen SmakÅs av stabelen. Første dag blir en fagdag der produsenter, forskere, bønder, studenter og andre aktører møtes på Ås. Arrangementet er åpent og gratis for alle.

– Vi ønsker å trekke til oss deltakere fra store deler av Viken-regionen. I år blir det spesielt fokus på utvikling av den lokale verdikjeden og optimalisering av næringsinnholdet i mat. Begge temaer er svært aktuelle, og mange er opptatt av dette. Formålet for arrangørene er å knytte aktører i næringslivet til det som skjer på Campus Ås, sier næringsrådgiver i Ås kommune, Elin Kollerud (bildet). I fjor var tilbakemeldingene fra både deltakere og besøkere svært positive.

Flere utstillere

– Vi gjorde mye riktig allerede første året, men vi skal forbedre oss ytterligere og utvikle festivalene i årene fremover, sier Kollerud.

Arrangørene ønsker å tiltrekke seg enda flere deltakere til festivaldagene.

– Vi håper på stor oppslutning fra næringslivet på fagdagen, der det vil bli seminarer og trolig en paneldebatt rundt dagens tema. Men vi ønsker også flere utstillere til festivaldagen, spesielt hvis de bidrar med produkter som faller sammen med våre temaer. Det koster ingenting å stille ut hos oss

Ønsker etableringer

– Vi har ambisjoner om at SmakÅs skal bli en både nasjonal og med tiden internasjonal begivenhet, Vi håper at en av konsekvensene blir at flere bedrifter ønsker å etablere seg i Ås kommune og sammen med Campus Ås utvikle stedet til en tung aktør innen forskning, produksjon, kultur og innovasjon. Allerede i dag har vi flere henvendelser fra interesserte, men lokaler, eller i det minste regulerte arealer er viktig for næringslivet, og der har vi ikke komme i mål ennå. Men også dette er på trappene, sier Kollerud.

Bredt samarbeid

Mens det i år blir en noe annerledes første dag av SmakÅs, blir dag to som i fjor, nemlig en familiedag med svært blandet program. Festivalområdet er også i år definert til strekningen fra Ås stasjon til Vitenparken.

Det er en rekke lokale krefter som står bak den to dager lange festivalen. Sammen med koordinator Ås kommune, er det NMBU og universitetets studentorganisasjoner, Vitenparken, Bondens Marked, Ås Landbrukslag og Akershus bondelag. 

– Alle er likeverdige partnere som har mye å bidra med i arbeidet for å sy arrangementet sammen.

Mange bedrifter etablerer seg i Ås

Ås kommune har stadig henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg i nærheten av NMBU. Etableringstjenesten og Inkubator Ås har også lyktes med å etablere nye virksomheter. Inkubatortjenesten har i dag 13 virksomheter i «porteføljen», og har som mål å bidra til 10 nye bedrifter hvert år. Utfordringen er imidlertid å beholde arbeidsplassene i kommunen på lang sikt.

Vedtar områderegulering

– Vi trenger å gjøre noe med tilgangen til moderne næringslokaler og arealer for etablering. Vi er i gang med en betydelig områdereguleringsplan som skal til politisk behandling våren 2018. Ås og Ås sentrum er i vekst. Follobanen, og et nytt og større universitet, vil gi ringvirkninger som utvilsomt berører tettstedet.  Dette er bakgrunnen for at Ås er pekt ut som en av seks regionale byer i Akershus. Områdereguleringsplanen skal sørge for at tettstedet er rustet for denne utviklingen, og at den forventede veksten bidrar til å styrke sentrum. Når planen er ferdig blir det lettere å gi interesserte bedrifter konkrete svar om etableringsmuligheter, sier næringsrådgiver i Ås kommune Elin Kollerud.

Hun er optimistisk med tanke på kommunens fremtid.

Satser på næringslivet

– Vi har et utrolig høyt utdanningsnivå i befolkningen, men hvis vi ikke kan tilby flere arbeidsplasser enn de som er tilknyttet Campus Ås, vil Ås kun bli et sted hvor folk bor og ikke lever hele sine liv. Det vil vi forsøke å motvirke gjennom å trekke til oss kunnskapsbedrifter innenfor ulike bransjer. Konkurransen fra andre regioner, ikke minst Oslo Vest er betydelig, men vi kan tilby nærhet til NMBU, samt god tilrettelegging, fortsetter Kollerud, som understreker at kommunestyret er på offensiven.

– Jeg tiltrådte den nyopprettede stillingen som næringsrådgiver i 2015, noe som viser at politikerne ønsker å satse på næringslivet og knoppskyting.