Miljøfestival inspirert til utålmodighet av Kongens tale

– Kongen oppfordret oss til å være tålmodige i sin nyttårstale, bortsett fra når det gjelder klima og miljøtiltak. Han uttrykker sterkt at vi trenger alles utålmodighet med det før tiden renner ut. Vi tar kongen på ordet!

Bilde av tre personer foran en inngang
F.v.: Banksjef Ida Andberg, markedsdirektør Thomas Kolbenstvedt og initiativtaker Camilla Bache-Mathiesen.

Det sier grunnlegger og leder Camilla Bache-Mathiesen.

– Vi vil med årets Miljøfestivalen understreke viktigheten av øyeblikkelig handling, sette fokus på det bærekraftige mulighetsrommet og bruke utålmodigheten som en katalysator for transformative endringer som er helt nødvendige, forteller hun.

Temaet/konseptet #Utålmodig vil være en rød tråd gjennom både Folkefesten i Kanalparken og under Næringslivsdagen, og fortsette som en bevegelse videre. 

Årets Miljøfestivalen er den femte i rekken, og finner sted 30. august–1. september. Camilla Bache-Mathiesen gleder seg stort over den utviklingen og oppslutningen festivalen har hatt, og lover at også årets festival vil overgå de foregående. 

– Vi er i full gang med programinnholdet, som blir spekket med kultur, aktiviteter for både liten og stor, foredrag, nettverksbygging, kurs, underholdning og kortreist mat. Dette blir en ny, grønn folkefest i Kanalparken! 

Flytter næringsliv og dobler kapasiteten

Under fjorårets festival ble det for første gang arrangert egen festivaldag for næringslivet i SpareBank 1 Østfold Akershus sine lokaler i Moss. Over 100 bedrifter deltok. Denne gangen flyttes arrangementet til Verket Scene, hvor kapasiteten dobles. Det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder og billettene legges ut nå i starten av mai

– Det blir en inspirerende og lærerik dag, med mange spennende og kunnskapsrike foredragsholdere og innledere. Et arrangement som bør friste alle som driver næring og er opptatt av bærekraft, sier sparebankens lokale banksjef Ida Andberg. 

Lokalbanken til SpareBank 1 Østfold Akershus i Moss er partner og har et stort hjerte for Miljøfestivalen. En naturlig rolle å ta, sier banksjefen. 

– Det er nedfelt i våre strategier at vi skal bidra til den grønne omstillingen. Derfor er det selvsagt at vi skal være en støtte og med på å muliggjøre dette tiltaket. Vi skal gi deltakerne flere verktøy i verktøykassa i forhold til hvilke konkurransefortrinn de kan få ved å satse på bærekraft, og hvordan navigere på best mulig måte. Med dette ønsker vi å bidra til å øke omstillingstempoet i regionen.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Bilde av festivaldeltakere

Ønsker flere #utålmodige partnere

Miljøfestivalen ønsker flere #utålmodige partnere og oppfordrer næringslivsaktører til å ta kontakt for å være med å bidra til og samarbeide rundt Miljøfestivalen 2024. 

– Miljøfestivalen fungerer i stor grad som et utstillingsvindu for fremtidsrettede bedrifter og ved samarbeid kan vi tilby stand-plass under årets næringsdel, bidra med kompetanse/inspirasjon, scenetid, synlighet for profil/konsept i sosiale medier og/eller andre kreative format, sier Camilla Bache-Mathiesen.