Møller Bil Jessheim inn i nytt og bærekraftig praktbygg

Møller Bil Jessheims nye gigantanlegg, hvor 100 ansatte vil ha sin arbeidsplass, tar form. Daglig leder Kate Skaug Nilsen er ivrig etter å flytte til det som blir et av Møller Bils største anlegg.

Bilde av ny bilforhandler
Møller Bil Jessheim skal flytte noen få hundre meter fra der de holder til i dag, til et nytt og «state of the art» forhandleranlegg på 12.000 kvadratmeter.
Møller Bil Jessheim skal flytte noen få hundre meter fra der de holder til i dag, til et nytt og «state of the art» forhandleranlegg på 12.000 kvadratmeter.

– En hovedgrunn til at vi skal inn i nytt lokale er at verkstedet vårt er sprengt, sier hun til Næringsliv på Romerike, og legger til at de nå leter etter flere nye kolleger.

Møller Bil Jessheim skal flytte noen få hundre meter fra der de holder til i dag, til et nytt og «state of the art» forhandleranlegg på 12.000 kvadratmeter. I tillegg kommer dekkhotell og skadesenter, som gjør at det til sammen blir 15.000 kvadratmeter med boltreplass for 100 ansatte. Anlegget blir derfor et av Møller Bils aller største anlegg.

Daglig leder Kate Skaug Nilsen forteller om prosessen og sine forventninger til når anlegget står ferdig. Innflytting er foreløpig planlagt til januar 2024.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Leter etter nye kolleger

Hun understreker at nybygget vil gi kjærkommen kapasitet, og samtidig bidra til å ivareta kundene på en bedre måte enn tidligere:

– En hovedgrunn til at vi skal inn i nytt lokale er at verkstedet vårt er sprengt. Vi går nå fra 30 løftebukker til 40 i det nye verkstedet. Det blir også fire bukker inne på vårt eget dekkhotell, noe som gjør at ikke verkstedet fylles opp i dekkskiftsesongen, sier Nilsen.

– Vi vil tilby våre verkstedskunder en egen ventelounge hvor det tilbys egne rom til disposisjon som kan benyttes om du ønsker å jobbe mens bilen din har service eller blir reparert, en hyggelig kundesone er viktig, forteller hun.

Økt kapasitet spesielt på servicemarkedet gjør også at behovet for ansatte øker, og nå pågår jobben med å finne krefter til både bruktbilsalg, mekanisk- og skadeavdeling samt på dekkhotellet.

– Vi har allerede startet med å lyse ut flere stillinger. I første omgang vil vi øke bemanningen med ca. ti personer som vi trenger på ettermarkedet, i bruktbilavdelingen og på dekkhotellet. Da vil vi være totalt 100 ansatte hos oss.

Langsiktig investering

Nilsen mener timingen for å foreta en så stor investering er god, selv om det er krevende tider i bilbransjen.

– Det selges færre biler enn tidligere, men vi bygger med en langsiktig strategi. Bilbransjen har alltid gått opp og ned, og det fortsetter den å gjøre, så jeg tenker at dette er en investering for framtida. Vi kommer til å selge bil framover, selv om det er noe mindre salg nå, er Nilsens klare svar.

Bærekraft er også noe som står i sentrum i det nye bygget, som blant annet skal være selvforsynt med strøm gjennom solcellepaneler og gjenbruke vaskevannet i vaskehallen.

– Dette er et bærekraftig bygg som skiller seg veldig ut fra andre tilsvarende bygg. Det er blitt bygget i norsk tre, og vi sikter oss inn på at bygningen skal sertifiseres etter standarden BREEAM excellent, en EU-benevnelse innen bærekraft. Det er den beste klassifiseringen av bygg, og om vi klarer det, så blir vi etter det vi kjenner til det eneste forhandleranlegget i Norge hvor et anlegg har denne sertifiseringen, sier daglig leder Kate Skaug Nilsen.