Nimbus Direct har salg som sitt DNA

Nimbus Direct i Fredrikstad har salg som sitt DNA. De bistår en rekke oppdragsgivere med salgs- og kampanjeplaner fra start til mål.

Karam Gazi er operativ leder ved callsenteret til Nimbus Direct.

Vi  er alle sammen gode på noe og dårligere på annet. Virksomheter har sine styrker og svakheter. Hos Nimbus Direct AS er de gode på salg, til glede for de som kanskje ikke har salg som sin styrke og for virksomheter som tenker at salg er noe de skulle gjort bedre og mer av.

-Vi er et salgsselskap! De som jobber hos oss er selgere og de er stolte av det. Og på veien skal vi ha det moro. For vi jobber hardt, men vi koser oss hardt også, smiler Kristian Ieess, markedsdirektør i Nimbus Direct AS.

De ansatte er selskapet

Dette gir resultater. Salgsselskapet er 11 år og utvikler seg i takt med endringer i marked og lovverk. Gründeren som startet virksomheten i sin tid, Sigbjørn Røst, er fortsatt ansatt i selskapet. Og nettopp gründerånden, evnen til å se muligheter, står sterkt Nimbus Direct.
- Ingen av våre kunder er helt like og vi strekker oss langt i å tilrettelegge langsiktige løsninger for hver enkelt kunde. Og det får vi til fordi vi også innser at Nimbus ER våre medarbeidere. Derfor satser vi alt på å skape et miljø hvor mennesker lytter, forstår hverandre og jobber som et team!

-For mange er vi deres første møte med arbeidslivet. Da er det viktig å bli møtt med respekt og være en forutsigbar arbeidsplass. På den måten verner vi om og tar vare på talentene, påpeker markedsdirektøren.

Pandemi-lærdom

Selskapets hovedkontor ligger i Dikeveien i Fredrikstad, med satellitter i Stavanger og Oslo. Gjennom store deler av pandemien har selskapet hatt medarbeidere spredt på over 16 forskjellige lokasjoner, fra England til Bodø.

-Pandemien har gitt lærdommer og er det behov for hjemmekontor, så vet vi nå at det funker. Og rekruttere kan vi nå gjøre over hele landet, ikke ”bare” Sarpsborg og Fredrikstad. forteller Kristian. Samtidig er han klar på at de gode idéene ofte skapes når man er sammen.

-Vi er veldig gode på det vi gjør, om jeg må si det selv. Vi er selgere og later ikke som om vi er noe annet. Vi gjør det bra fordi vi har salg integrert i hvem vi er, slår Kristian overbevisende fast.

-Men vi tror ikke vi kan være best i alt og har derfor valgt å spesialisere vår callsenter-virksomhet. Fokuset vil alltid og skal alltid være på salget. Men gjerne sett i lys av hvorfor vi er i kontakt med akkurat «den» kunden. Det er kundenes kunder vi snakker om og vårt fokus ligger på forvaltning og risiko-kunder.

Innovasjon i alt vi gjør

 -Vi startet med salg for Lyse Fiber og selskaper i tilknytning til Lyse. Tradisjonelle kampanjer, god gammeldags telemarketing og kalde kunder. Det har vi gått bort i fra på Callsenteret. Våre nye prosesser og tjenester vi har utviklet er for gode til å ikke dele med andre bransjer, slår Kristian Ieess fast.
- Bransjen er i endring, men i stedet for å ha fokus på alt som kanskje blir vanskelig, ser vi heller på de mulighetene GDPR og lovverket gir oss.

-Vi tenker innovasjon i alt vi gjør. Tørre å avvikle tidligere favoritter, tørre å si nei til å fortsette et bestemt oppdrag fordi vi vet at med noen grep kan vi spisse prosessen enda mer. Tenke teknologi kombinert med varme stemmer. Det er prosesser som kan gjøre vondt, men som vi har god suksess med, smiler markedsdirektøren fornøyd.

Fra kundefødsel til kundedød

- Vi bistår gjerne våre oppdragsgivere med salgs-og kampanjeplaner. Sammen går vi igjennom onboarding og kundeløpet. Vi er med fra start til slutt.

-Selv når kundene som ringer oss i utgangspunktet er misfornøyde, skal de være mer fornøyde når de har lagt på røret. Om det så er at du bare får svar på en liten ting eller du har faktisk fått lov å avslutte på en hyggelig måte.

-Og hvis du avslutter kundeforholdet, så skal samtalen ha vært på et slikt nivå at vi får lov til å ringe igjen om 10 måneder. Og dette måles. Hvis det ikke det er målbart, så er det dårlig håndverk av oss, påpeker Kristian Ieess.

Det skal ikke være mas

Markedsdirektøren er opptatt av at kundene skal kunne velge bort å kommunisere på telefonen. Kommunikasjonen kan like gjerne skje i andre kanaler, det er kundens valg. Så vi må som salgsselskap og leverandør være langt framme på det teknologiske, sier han.

Like fullt er det mange som foretrekker telefonkontakt. I alle fall når ting ikke er som det skal. Da er telefonen trygg. Men video gjør inntog.  Det å vise, peke, i tillegg til kunne forklare når kunden opplever utfordringer, skaper tillit. Teknologi og varme stemmer gir resultater.


Nimbus Direct AS

  Dikeveien 44, 1661 Rolvsøy

  51 22 28 00

  www.nimbus.no

{/show}