Oppsving for nyttekjøretøy

Albjerk Bil i Drammen har valgt å betjene næringslivet med spisset kompetanse innenfor nyttekjøretøy.

Albjerk Bil skilte ut nyttekjøretøyavdelingen fra Personbilavdelingen på Lierstranda som en egen avdeling i mai 2011. Dette for å ivareta det profesjonelle markedet på en bedre måte.

Gigant

Albjerk Bil er en gigant innenfor bilsalg i Drammen-regionen og gjennom 170 ansatte leverer de årlig cirka 4 000 nye og brukte biler, gjerne av egne merker som Volkswagen, Audi og Skoda.

Konsernet forhandler Volkswagen og Skoda fra anleggene på Lierstranda, mens Audi og nyttekjøretøy blir håndtert fra anleggene på Åssiden.

Der har de også sitt bilskadesenter, som server alle merkene. Det samme gjør Audi-anlegget på service og ettermarked. Nyttekjøretøyanlegget huser også klargjøringsavdeling for nye VW nyttekjøretøy, Audi, samt brukte biler. Skadeavdelingen har også ekstra kapasitet her, med blant annet Smart Repair.

Samles på Åssiden

Etter etableringen som egen avdeling i 2011 har salget økt vesentlig. Nå har konsernet valgt å flytte delelager og verksted fra nyttekjøretøy over til konsernets Audi-bygg ved siden av, og i fremtiden vil det også være aktuelt å flytte Skoda fra dagens lokaler på Lierstranda til Åssiden. Salg og håndtering av Volkswagen personbiler vil fortsatt bli værende på Lierstranda.

Bedre service

–  Vi har fått god effekt av å flytte over delelager og verksted til Audi-avdelingen, og nå kan vi tilby våre mange næringslivskunder en langt større fleksibilitet. Verkstedet har toskiftsordning, og man kan hente og levere bil helt frem til klokka 23. Det betyr bedre service for våre kunder, forteller salgssjef Birger Iversen.

Han er et velkjent ansikt for de fleste som én eller annen gang har kjøpt bil i distriktet. Han startet sin karriere med salg i 1982, og salg av biler i 1984. Han har vært ansatt i Albjerk Bil siden 1998. Fra 2006 til 2010 tok han imot tilbud om nye utfordringer på Kongsberg.

– Dette var en lærerik og spennende periode, med mange utfordringer innen det å lede og drive en bilforretning. Da Albjerk Bil AS ønsket meg tilbake, så var ikke avgjørelsen vanskelig. Albjerk Bil AS er en seriøs og velkjent leverandør av sine tjenester i distriktet, og som også ivaretar sine ansatte forteller Iversen, som nylig ble salgssjef i avdelingen. 

Høy ekspertise

– Det er en utfordrende jobb å håndtere næringslivskunder. Vi skal være den rådgivende part i valg av riktige løsninger for den enkelte kunde. Det gjelder så vel produkt som den finansielle delen av kjøpet. Etter at vi nylig ansatte enda en nyttekjøretøyselger er vi nå fire mann i butikken.

– Det er en forutsetning at den enkelte selger innehar høy kompetanse, og vår importør Harald A. Møller AS holder sterkt fokus på skolering av den enkelte selger. Vi blir da etter endt skolering sertifiserte nyttekjøretøyselgere.

– Ett av fokusområdene er totale eierkostnader i perioden våre kunder skal ha bilene, såkalt TCO (Total Cost of Ownership). Her har vår samarbeidspartner Møller Bilfinans også utviklet et administrasjonsverktøy for kundens bilpark, som gir kundene våre et meget oversiktlig bilregnskap.

– Felles for alle er vi ivaretar dem på best mulig måte, og våre flåtekunder får dessuten et årlig evalueringsmøte, der vi går gjennom erfaringer, behov og synspunkter, sier Iversen.

Formidabel høst

Avdelingen selger årlig cirka 400 biler til næringslivet og har opplevd en eventyrlig start på høstsesongen, ikke minst takket være nye modeller av Caddy og Transporter.

– Vi har en markedsandel på over 30 prosent, og i september har vi kontraktert hele 58 biler. Så langt i oktober nærmer vi oss 30 kontrakter. Selv om det fortsatt er Caddy og Transporter som er storselgerne, leverer vi stadig flere VW Crafter og VW Amarok, sier en smilende Birger Iversen.