Flytter til skreddersydd nybygg

FREDRIKSTAD: – Vi har vokst ut av lokalene i Stabburveien, og gleder oss over å ønske velkommen i Glemmen gård Næringspark, sier Trond Furuli, daglig leder av Skade og Lakk.

Trond Furuli gleder seg til å ønske velkommen 26. november. Nybygget er skreddersydd, har tilstrekkelig med parkeringsplasser og kontinuerlig overvåking sikrer egne og kunders verdier.
Trond Furuli gleder seg til å ønske velkommen 26. november. Nybygget er skreddersydd, har tilstrekkelig med parkeringsplasser og kontinuerlig overvåking sikrer egne og kunders verdier.

– Vi har gradvis vokst oss ut av lokalene her i Stabburveien 1, og gleder oss stort til å ønske velkommen inn i nybygget i Glemmen gård Næringspark 26. november, sier Trond Furuli, daglig leder av Skade og Lakk AS.

Bygget i Smørbøttaveien 7 på andre siden av Rolvsøyveien blir skreddersydd til minste detalj for maksimal effektivitet, kundeservice, miljøvennlighet, sikkerhet og arbeidsmiljø. En planlegging som har tatt over 2 år, forteller Trond Furuli.

Har trivdes godt

Trond var også med på å innrede dagens lokaler for 18 år siden, og han påpeker at de har trivdes svært godt både med stedet og byggets eier Fredriksborg Eiendom.

– Men i løpet av disse årene har vi blitt tre ganger så store, og det har gradvis vokst seg fram en drøm om å kunne skape et anlegg akkurat i tråd med det vi har behov for i dag, og som det er mulig å vokse ytterligere i. Den drømmen er vi i ferd med å realisere nå, sier han.

Glemmen Holding er byggherre, mens Norbygg er totalentreprenør. Trond legger ikke skjul på at det har vært mye kvelds- og helgearbeid de siste månedene for å sikre at alt forløper etter planen, og retter en stor takk til de forannevnte aktørene for stor samarbeidsvilje.

2600 kvadratmeter

Den nye boltreplassen blir totalt på 2.600 kvadratmeter, og vil blant annet inneholde en dobbel taksthall med personlig kundemottak integrert slik at kunden får være med under vurdering av skadeomfang

– Ved at de kan se hvordan vi jobber, skaper vi et tillitsforhold til kundene, sier han.

I verkstedet vil hver oppretter få to bilplasser tilgjengelig, slik at de kan jobbe med to biler parallelt uten å måtte bruke tid på å flytte dem.

Tett på, ligger forarbeidssoner og lakk-kabiner, egen bilpleiehall og dobbel vaskehall. Det blir også egne arealer satt av til kalibreringsarbeider med bilenes sikkerhetssystemer, som krever avanserte datateknologiske løsninger.

– Lakkanlegget vil bestå av to store lakkbokser og tørkekabinett for å få høy kapasitet på både sprøyt og tørk. Det er 2 blanderom, et for lakk-kabiner og et for slipere med alt nødvendig utstyr for håndtering av kjemikalier. Vi er trolig som den første i landet med eget blanderom for de ansatte som utfører forarbeid for lakk.

– I sum skal dette føre til økt kapasitet og høy kvalitet; bilene som kommer inn i den ene enden, kommer enda raskere ut i den andre enden.

Ivaretar arbeidsmiljøet

Det vil bli investert 15 millioner kroner i nytt teknisk utstyr, blant annet med løfteutstyr nedfelt i golvet, så dette vil bli et hypermoderne anlegg på alle måter. Det legges også opp til maksimal fokus på både helse, miljø og sikkerhet som en naturlig del av logistikken, med ergonomiske arbeidsplasser, riktig ventilasjon og avsug, rene soner, adgangskontroll og så videre.

– Våre dyktige ansatte er vår største ressurs, det er viktig at de ivaretas på beste måte, sier han.

Bedriften har i dag nær 40 ansatte og omsetter i år for 54 millioner kroner. Det gjør dem til et av landets største innen biloppretting og billakkering. Selskapet er eid av Bilbutikk 1 AS, Dahles Auto AS og Bertel O. Steen Østfold AS.


Skade og Lakk AS

Smørbøttaveien 7
1617 Fredrikstad

69 39 64 40

www.skadeoglakk.no