KBV vil utvikle kompetanse sammen med verkstedene

SKEDSMOKORSET: – Vårt mål er at alle verksteder alle skal bli så gode som overhodet mulig, sier Terje Wiik, daglig leder i KBV Norge.

– Vårt mål er at alle verksteder alle skal bli så gode som overhodet mulig. Gjennom jevnlige kontroller hjelper vi våre samarbeidspartnere å opprettholde en god kvalitet på tjenestene. Det sier Terje Wiik som har overtatt som daglig leder i KBV Norge på Skedsmokorset.

Wiik har lang erfaring fra bilbransjen, og har vært ansatt i virksomheter som Birger N. Haug og Hyundai Norge. Han startet som lærling og etter hvert bilmekaniker i 1987, men utviklet seg via verksmester og leasingansvarlig til kursansvarlig.

– Jeg bygde på med it-utdannelse også, slik at jeg i dag har bredere bakgrunn for jobben i KBV Norge, sier Terje Wiik.

Brukes til

Kjernevirksomheten i KBV er stikkprøvekontroller av bilverksteder i samarbeid med oppdragsgiver. Virksomheten er helt selvstendig og merkeuavhengig. Det gjør at de samarbeider med ulike verkstedkjeder, forsikringsselskaper og bilimportører.

– Det er viktig påpeke at vi ikke er ute etter å «ta» noen, men gir kundene det de betaler for, nemlig en kontroll av utført arbeid. Viser det seg at det er avvik på et eller annet nivå, kan de bruke dette til internopplæring og

kompetanseheving senere. Vi leverer en rapport på hva kontrollen viste, så er det opp til kunden å bruke det slik de ønsker.

600 kontroller

Alle rapportene KBV produserer lagres i en database, der kundene har tilgang til egen profil og kan ta ut oversikter over de de ønsker, enten det er de siste fem rapportene, resultater de siste 12 måneder eller resultater på enkeltmekanikere.

KBV gjennomfører mellom 400 og 600 kontroller over hele landet hver eneste måned. I dag er 13 uavhengige konsulenter i gang med kontroller i alle landets hjørner. Dette er teknisk utdannede ledere, fagskoleutdannede og bilmekanikere, med andre ord top of the line-gutter. Alle blir jevnlig oppdatert, slik at internkompetansen holdes vedlike.

Nye kurslokaler

Terje Wiik overtok som daglig leder 1. april i år og har som kjernesak å bygge opp kursvirksomheten i egne lokaler. Nylig ble et helt nytt kurs og showrom tatt i bruk, der alle tekniske hjelpemidler for å kjøre kurs er tilgjengelig.

– Vi kjører tekniske kurs i lokalene her, PKK-kurs, AC-kurs og elektrokurs. Bedrifter som Bosch, Haagensen Holding og AutoMester, leier også lokalene våre til sin kursvirksomhet. Jeg brenner for kurs og kompetanseheving, fordi vi trenger gode teknikere på verkstedene, sier Wiik. Han har totalt 850 kvadratmeter til rådighet i Industriveien.

– Vi har tre kurslokaler, der vi kan ta 10, 15 og 25 deltakere samtidig. Vi ønsker å utvikle oss videre og bli et enda mer komplett kompetansesenter for bil. KBV skal bli et kvalitetsmerke alle seriøse verksteder ønsker å ha på døren.


KBV Norge AS

Industriveien 11c
Skedsmokorset

916 09 266 / 414 94 212

www.kbv.asKlikk en emneknagg for å lese mer: