Gir bedrifter solide miljøbelønninger

Nå kan bedrifter som blir med i prosjektet HjemJobbHjem gi sine ansatte gratis buss, en frisk start på dagen og mye mer.

Daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma jobber for at færre skal kjøre bil til og fra jobben. Mange bedrifter og ansatte tar nå ansvar og velger buss, sykkel eller går til jobben. Her sammen med hotelldirektør Loreta Gomez (t.v) og Borregaard-ansatt Jetske Jervan.

Stadig flere bytter ut bilen med sykkel eller buss til og fra jobben. Nå kan bedrifter som blir med i prosjektet HjemJobbHjem gi sine ansatte gratis buss, en frisk start på dagen og mye mer.

Så langt deltar 80 bedrifter i Fredrikstad og Sarpsborg i det offentlig støttede prosjektet HjemJobbHjem. Målet er å hjelpe og stimulere flest mulig ansatte i lokale bedrifter med å justere de ansattes reisevaner. Antall deltakere øker, og HjemJobbHjem-ordningen ønsker seg enda flere som deltar.

Reisen til jobben

Martine Bjørnstad ønsker å komme i dialog med flere bedriftsledere i regionen, for å fortelle om ordningen som er lønnsom både for arbeidsgiver, ansatt og samfunnet.

Trafikken på distriktets veier er tidvis høy, og mange irriterer seg over at bilen står i stampe når man kjører til eller fra jobben i rushtiden. Målet hun har med prosjektet HjemJobbHjem i Nedre Glomma-regionen er å få flere biltrafikanter til å endre reisevanene. Gjennom stimuleringsordninger og hjelp skal flere arbeidstakere gå, sykle eller reise kollektivt.

-        Vi ser en god endring nå der arbeidsgiverne selv er engasjerte, og det er veldig mange ansatte som velger grønnere jobbreiser. Vår jobb er å stimulere bedriftene, sier prosjektleder Martine Bjørnstad for HjemJobbHjem.

Det handler om en innsats for renere luft og et bedre bymiljø. Som bonus ser prosjektlederen at mange bedrifter og ansatte får økt trivsel og samhold på arbeidsplassen sin. Hun ser nå at vaner kan endres raskt, og at færre må kjøre på bensin eller diesel. Felles belønning er en mer bærekraftig fremtid og mindre biltrafikk. Grønnere jobbreise gir ofte mosjon og bedre fysisk form på kjøpet.

Knallgode erfaringer

- Vi ble med på prosjektet HjemJobbHjem i 2019. Etter tre år ser vi at reisevanene våre ikke bare endres i jobbsammenheng, men også på fritiden, sier Jetske Jervan på Borregaard.

Nær 130 av Borregaards ansatte og rundt 3.500 ansatte totalt i deltakerbedrifter i Nedre Glomma-regionen er så langt motivert og stimulert til jobbreiser på andre måter enn å sette seg i bilen.

- Vi ser også ringvirkninger som frisk luft og bedre fysisk form for de som sykler. Og bedre miljøsamvittighet for de som tar bussen. Hos oss i Borregaard blir dette sett på som et ansatt-gode, smiler hun.

Godene og fordelene ved å være med på ordningen smitter også over på de ansatte på Quality Hotel Sarpsborg. Direktør Loreta Gomez og bedriften hun leder er ny i prosjektet.

- Vi er med fordi det passer for de fleste av våre 200 ansatte, og ikke bare for de aller ivrigste. Jeg vil kalle det et lavterskeltilbud som både våre ansatte og bedriften drar fordeler av, forteller hotelldirektøren.

Hun ser bilkøene utenfor hotellet hver eneste dag, og mener at det er viktig å bidra til at flere reiser på andre måter. Sykling, gange og buss vil også gi folk litt mer frisk luft på vei til jobben. Loreta Gomez mener at de som får litt frisk luft og aktivitet også har det bedre på jobben.

- Vi bygger bedriftskultur og sosialt samvær. HjemJobbHjem-prosjektet har vi snakket om en stund før vi bestemte oss for å bli med, og det passer perfekt for oss, smiler hun.

Gratis buss

De som deltar i HjemJobbHjem, har en tid kunnet få rabatterte bussreiser i regionen. Nå slår daglig leder i Bypakke Nedre Glomma kraftig på stortromma og lanserer et nytt lokkemiddel fra 1. oktober:

Vi strekker oss langt for å få flere til å velge bussen fremfor bilen, og spanderer gratis buss på alle som deltar i prosjektet, sier Jostein Haug.

Han har jobbet med samferdsel i mange år, og erfart at «gulrøtter er bedre enn pisk» som virkemidler for å endre folks vaner. Derfor tar Bypakke Nedre Glomma regninga på bussbilletten for alle som deltar i HjemJobbHjem. Dette godet legges på toppen av andre fordeler som leasing eller kjøp av elsykkel, årlig sykkelservice og piggdekkaksjon, konkurranser, kurs og foredrag. Og Jostein Haug stopper ikke her:

- Vi øker også mulighet for økonomisk støtte til fysiske tiltak på arbeidsplassen. For eksempel sykkeloppstilling eller servicestasjon for sykler. For slike tilbud dekker Bypakke Nedre Glomma inntil 75 prosent av investeringen.

Det er Bypakke Nedre Glomma som står bak HjemJobbHjem og Inspiria som drifter ordningen. Østfold Kollektivtrafikk er samarbeidspartner. Partnere i Bypakke Nedre Glomma er Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Viken fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Gjennom felles innsats skal vi sørge for litt renere luft, bedre bymiljø og mindre kø på veiene.


Bypakke Nedre Glomma

  Sarpsborg rådhus, 1706 Sarpsborg

 

  www.bypakkenedreglomma.no

{/show}