Gir deg omtanke på vei og anlegg

Ramudden i Drammen vokser ved å skape trygghet og sikkerhet på vei og anlegg. Sikringsarbeidet langs veiene er aller viktigst.

Bilde av ansatte ved Ramudden Drammen
Her overvåker Ramudden Drammen det som skjer ute på de ulike anleggene de bistår med sikkerhet. Magne Rikheim, Vigdis Værnes, Espen Groven, Christer Lund og Kjetil Moen.

Ramudden i Drammen vokser ved å skape trygghet og sikkerhet på vei og anlegg. Sikringsarbeidet langs veiene er aller viktigst.

– Dirigering av trafikken nå om vinteren er en høyrisikojobb. De store entreprenenørene som jobber med veivedlikeholdet setter bort mer og mer av sikringsjobben til spesialister som oss, sier Christer Lund.

Sikker vekst

Han er avdelingsleder for Ramudden Drammen, én av de 13 norske lokasjonene i det svenske konsernet som har sikkerhet som sin fremste verdi og salgsvare. Christer Lund startet som prosjektleder i Drammen for fire år siden, og i fjor flyttet han inn i splitter nytt bygg sammen med sine 23 kolleger. Omsetningsveksten i fjor var på hele 25 prosent. Tjenester er en like stor del av omsetningen som utleie av sikringsutstyr.

Kundene til Ramudden vil jobbe med sin kjernevirksomhet, og være mest mulig effektive i jobben. Tjenestene Lund og hans dyktige kolleger bidrar med er profesjonell håndtering av sikkerheten. Og sammen med store langsiktige kundenavn som Drammen kommune, Veidekke, NCC, Aktiv Veidrift, Kjeldaas og Olimb setter de ansatte sine sikre preg i veisystemet i Norge. Entreprenørene som jobber langs veiene, opplever rask respons og god service hos Ramudden.

Sover aldri

Ved for eksempel en vannlekkasje om vinteren er tiden veldig viktig. Da er de gode relasjonene med Statens vegvesen også sentrale.

– Kundene er ofte i akutt behov for rask hjelp når de kontakter oss. Det skjer at vi ordner godkjent arbeidsvarslingsvedtak og startet jobben samme dag, sier Lund.

Det er nemlig ikke bare å sende ut folk for å dirigere trafikken før formalitetene er i orden. Når Ramudden er med i prosessen fra starten av er det enklere å levere riktige tjenester og leieutstyr til enhver tid. Ramudden sover nemlig aldri – her jobbes det når kundene har behov. Derfor har Ramudden Drammen også veldig fornøyde kunder. 

Sikre kunderelasjoner

Ramudden Drammen har stort lager med alt tenkelig utstyr som kan brukes i sikringsarbeidet. 

Det sosiale og arbeidsmiljøet er viktig. Ikke bare internt, men også i kunderelasjonene. Hver uke arrangeres pølsefredag i lokalene, og dette populære treffet samler store og små kunder og forretningsforbindelser som tar en liten pust i bakken og snakker sikkerhet. 

Ramudden har alle typer firmaer som kunder, men hjelper gjerne også private som har behov for utstyr eller bistand.

Kunder behøver hjelp til arbeidsvarslingsplan, teletining, leie gjerder, gangbroer, lysmaster, trafikkbroer og mye mer. Sentrale tjenester er trafikkdirigering med ledebil, utstyrsmontering og ikke minst det å planlegge og utforme sikre arbeidsplasser. Ramudden gir kunden personlig kontakt og skreddersyr løsninger som passer behovene, enten de er store eller små. Rett opplæring i sikkerhet er også en sentral oppgave. 

– Ramudden skaper helhetsløsninger for arbeidssikkerheten rundt veiarbeid, byggeplasser, anleggsplasser, jernbane og andre prosjekter. Dette gjør vi alltid med stor omtanke, konkluderer avdelingsleder Christer Lund i Drammen.

 


Ramudden

  Drammen

  www.ramudden.no

{/show}