Næringslivet frykter mangeårig trafikkaos

SARPSBORG: Næringsdrivende på Grålum frykter trafikkaos i mange år fremover.

Næringsdrivende på Grålum i Sarpsborg frykter fremtidig trafikkaos. Årsaken er den voldsomme etableringsveksten kombinert med fullstendig fravær av offentlige investeringer i veier og annen infrastruktur.

Selv med stor satsing på kollektivtrafikk vil trafikken på Grålum øke kraftig i årene som kommer, mener de næringsdrivende.

Sarpsborg Arbeiderblad omtaler et møte i regi av fylkeskommunen som ble holdt i går, der de næringsdrivende i området var klare i sin tale. De frykter at området kan kveles av trafikk i tiden fra sykehusåpningen til effekten av bypakken kommer rundt 2020.

– Allerede i dag ser vi at det er kø gjennom området i rushtidene. Det er ikke så mye som skal til før dette blir et stort problem, sier administrerende direktør på Inspiria, Geir Endregard til SA.

En av dem som har vært med på å utvikle Grålum som næringsområde siden 1980-tallet er Jostein Lensebråten. Han understreket at det foreligger konkrete planer for etablering av like mange arbeiderplasser i området som det allerede finnes i dag.

Markedssjef Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk la fram planene for en betydelige høyere bussfrekvens mellom Kalnes og hele Nedre Glomma-regionen. Det vil trolig også komme Grålum til gode, men var ikke egnet til å forandre meningen hos de næringsdrivende.

På Grålum finnes mange store arbeidsplasser og besøkssteder:

  • Quality Hotel & Resort
  • Inspiria Science Center
  • Infotjenester
  • If Skadesenter
  • Politiet
  • Gjensidige Skadeavdeling
  • Fortum
  • Nordea
  • Skatt Øst