Nytt kraftsentrum innen trafikksikring

Med oppkjøpet av Veidrift blir Ramudden en totalleverandør som kan ta på seg de aller største prosjektene i Norge.

Sammen vil Ramudden og Veidrift styrke Ramudden sin posisjon som den ledende leverandøren av trafikkregulerende arbeider i Norge, sier Henrik Østbye og Roy Mevold.

– Med oppkjøpet av Veidrift blir Ramudden en totalleverandør som kan ta på seg de aller største prosjektene i Norge, sier daglig leder Roy Mevold i Ramudden AS.

Det ferske oppkjøpet av Veidrift er det største i Ramuddens historie.

– Vi ser frem til at Veidrift blir en del av vår familie. Selskapet er svært komplementært til vår virksomhet og vil bli en sentral del av vår region Øst, smiler en stolt daglig leder Roy Mevold i Ramudden.

Sammen med daglig leder i Veidrift Henrik Østbye forteller han om den storstilte sammenslåingen av Ramudden og Veidrift.

Veidrift har vært en ledende aktør innen midlertidig trafikkledelse og permanent skiltmontering i over 30 år. Oppkjøpet gjør at Ramudden kan tilby enda flere tjenester til kundene sine.

– Vi opplever at Veidrift deler våre verdier med vekt på lokalt entreprenørskap, teamarbeid og kvalitet og innovasjon, sier Mevold.

Utfyller hverandre godt

Ramudden har vokst betydelig de siste årene. Selskapet styrer nå mot en topplinje på 500 millioner kroner i inneværende år.

– Med Veidrift på laget blir vi en totalleverandør som kan ta på seg de aller største prosjektene i Norge, sier Mevold.

Ramudden har i dag 14 avdelinger i Norge, spredt over store deler av landet. Veidrift passer godt inn i Ramudden region Øst, mener Østbye:

– Vi er utpreget operative organisasjoner som legger vekt på fagkompetanse. Samtidig er Ramudden Øst og Veidrift omtrent jevnstore og utfyller hverandre godt, sier Østbye.

Oppkjøpet innebærer også at Veidrift får nytte av å bli en del av et større konsern. Ramudden i Norge eies nemlig av Ramudden AB i Sverige som er en del av konsernet Ramudden Global Infrastructure Safety. Dette er verdens aller største spesialist innen midlertidig trafikk- og sikkerhetsløsninger.

– I Ramudden får vi mye av fellestjenester fra morselskapet i Sverige. Det gir oss muligheten til å prioritere kunder og kundeløsninger, samt det som virkelig betyr noe, sikkerhet til trafikanter, egne og andres arbeidstakere.

Omtanke for mennesker og samfunn

Omtanke for mennesker og samfunn vil fortsatt være kjerneverdien i selskapene.

– Alle har krav på et sikkert arbeidsmiljø. Dette ligger hele tiden til grunn når vi utformer våre løsninger.

Slike løsninger gjør at hver og en av oss kan føle oss trygge når vi passer en arbeidsplass i bil, på sykkel eller til fots, samtidig som de som gjør utbedringen av infrastruktur er sikre på sin side av sperringene.

– Det handler om å få folk trygt hjem. Det er viktig for oss i felleskap å ta del i den visjonen.

Ramudden leverer i dag alt fra sikkerhet til store jernbane- og veiprosjekter, til de enkleste prosjekter som trenger et trafikklys eller en fartshump. Selskapet gir råd om og produkter til midlertidig trafikksikring langs vei, til byggeplasser og til alle typer og arrangementer

– Vi leverer arbeidsvarslingsplaner, trafikkbarrierer, lyssignaler putebiler, skilting, trafikkdirigenter, vedlikeholdstjenester, støyskjermer, kurs og opplæring.

Styrking av det faglige fellesskapet

Ramudden stiller seg i fronten når det gjelder digitaliseringen ved hjelp av sensorer og nettbasert sikkerhetsteknologi.

Et styrket fagmiljø er bare et av de heldige utfallene ved oppkjøpet.

– Det skjer enormt mye på teknologiutvikling, og dette vil bare vokse i løpet av årene som kommer, sier Østbye.

Samfunnsutviklingen har vært på Ramuddens side.

– Vi ser at etterspørselen etter våre tjenester er økende, ikke minst på grunn av fokus på nullvisjonen og myndighetenes reguleringer som stiller stadig strengere krav til veisikring, sier Mevold.

Sammen vil Ramudden og Veidrift styrke Ramudden sin posisjon som den ledende leverandøren av trafikkregulerende arbeider i Norge.

– Vi ruster opp fagmiljøet vårt slik at vi kan tråkke inn større prosjekter, med fokus på fag og sikkerhet. Vi vil fortsette å ha fokuset på regelverket og etterlevelse av det.

Oppkjøp i hele Skandinavia

Ramudden fortsetter å vokse og øker sine markedsandeler innenfor veisikring og trafikkregulering i hele Skandinavia.

– Parallelt med Ramudden sitt oppkjøp av Veidrift, kjøper morselskapet i Sverige opp selskapene Roads ApS i Danmark og JES TA & Trafik i Sverige, forteller Mevold.

Dette gjør at Ramudden blir strategisk plassert i og rundt storbyområdene Oslo, København og Stockholm. Oppkjøpene representerer rundt 180 millioner i omsetning og 70 nye kolleger.

Gjennom de tre oppkjøpene vokser antall ansatte i selskapet med 70 mennesker, 55 personer jobber hos Veidrift AS, mens Road ApS i Danmark og JES TA & Trafik har henholdsvis tolv og tre medarbeidere.

– Alle tre virksomheten tilfører Ramudden-konsernet viktig kompetanse og gode strategiske lokasjoner.

Det er trygghet i å være stor

Vi lever i en verden med økende usikkerhet. Da er det godt å være en del av et stort konsern.

– Inflasjonen har gjort at prisen på drivstoff, utstyr og materiell har eksplodert. Det er klart at dette er en utfordring vi ser i markedet i dag, og som på kortsikt kan føre til endring i viljen til å investere i ny infrastruktur, sier Roy Mevold som er overbevist om at det likevel blir mer enn nok å gjøre i overskuelig framtid.

– Vi bor i et land der det er enormt etterslep på vedlikehold. Det etterslepet må tettes uansett, sier Mevold.

Både Ramudden og Veidrift har registrert at byggenæringen har bremset litt opp. De er likevel ikke urolige.

– Samtidig vet vi at det ligger inne planer i byggenæringen på 288 prosent av det som faktisk er bygget i 2022. Det anser vi kun som en utsettelse, sier Mevold.

Han finner trygghet i vissheten om å tilhøre et konsern, som er solid og har god økonomi.

– Det er motiverende for oss å ha eiere som satser i markedet, og som griper mulighetene når de byr seg. Ramudden har vist at vi står støtt gjennom slike perioder, og har muskler til å gjøre offensive grep.


Ramudden AS

  Myråsdalen 10, 1407 Vinterbro

  413 56 732

  www.ramudden.no

{/show}