Fra HR Maskin til RASO

Som et ledd i å forenkle selskapsstrukturen og samle virksomheten under samme ledelse, er HR Maskin AS fusjonert inn i moderselskapet Rakkestad Sogneselskap AS.

Bilde av to personer som viser frem maskineri i en butikk
Her viser butikksjef Bjørn Norum og selger Fredrik Dahl fram de nye sveiseaggregatene.

Alle virksomhetsområder fortsetter under den nye handelsnavnet «RASO»

Det forteller butikkleder Bjørn Norum til Næringsliv.

Selv om navnet HR Maskin AS nå er historie og nettaktivitetene flyttes til nettsiden «raso.no», forsikrer Norum at fusjonen ikke har noen praktisk betydning på butikkdriften.

– Nei, vi er akkurat som før og med det samme salgspersonalet og de samme kontaktpersonene. Sammenslåingen vil effektivisere det administrative arbeidet og styrke oss ytterligere. Rett og slett et grep for å ruste oss enda bedre til å møte framtiden.

Lanserer nettbutikk

Et annet, viktig grep, er at de nå også nærmer seg lansering av nettbutikken. En satsing som vil utvide markedet betydelig, og som de har store forventninger til.

– Den fysiske butikken har først og fremst Østfold som nedslagsfelt. Med nettbutikk med digital betalingsløsning kan vi effektivt betjene kunder over hele landet, og vi blir således en nasjonal aktør. Vi er i ferd med å rigge oss best mulig for å kunne håndtere bestillinger og lage en logistikk for lager og forsendelser. Vi vil tilby det samme varespekteret i nettbutikken som i den fysiske butikken, og gleder oss veldig til å se responsen når vi kan åpne for netthandel.

Samtidig vil vi selvsagt drive butikken her i Rakkestad akkurat som før, og med samme fokus på service og oppfølging av kundene, legger han raskt til.

En svært hektisk vinter

Norum kan ellers fortelle om svært hektiske vintermåneder, takket være store snømengder og tidvis sterk kulde. Plutselig skulle «alle» ha varmeovner, varmt arbeidstøy, strøsand, snømåker og snøfresere.

 Ja, det har vært et vanvittig stort trykk, og vi er for lengst utsolgt for alt av snøryddingsutstyr. Vi kunne minst ha solgt det dobbelte om vi hadde hatt tilgang til produktene fra leverandørene. Men det er umulig å forutse hvordan vinteren vil bli, og vi kan ikke sitte med lager for å dekke slike forhold. Det kan gå 10 år til vi opplever noe lignende igjen, resonnerer han.

Landets største nisjebutikk?

Selv om enkelte produkter er utsolgt, kan RASO skilte med en butikk trolig ingen i fylket matcher, verken på størrelse eller bredde i sortimentet. Her finner du det aller meste av det du måtte ha behov for innen verneprodukter og arbeidstøy, hage, fritid og landbruk.

 Ja, du like velkommen om du trenger en liten skrue eller mutter, strøflis til hesten på stallen, batteridrevet verktøy eller sveiseutstyr. Og skulle du ha behov for å kappe noe under vann eller i eksplosjonsfarlige områder, har vi det også!

 Vi er rett og slett en nisjebutikk innen enormt mange nisjer!  

– Vi tenker flere tiår fram

Rakkestad Sogneselskap rundet 200 år i fjor, og er med det et av landets eldste selskaper. Også med blikket rettet framover, er det med et langsiktig perspektiv, forteller samvirkeforetakets daglige leder Magne Solbrække.

 Vi har alltid hatt fokus på å bygge sten på sten for å kunne stå stødig i framtiden, framfor å tenke kortsiktig profitt. RASO har planer om å eksistere i minst 200 år til!

Et godt eksempel på den langsiktige tankegangen, er at selskapet nylig kjøpte den tilstøtende eiendommen og bygget «Industrieiendom Øst». Lokalene leies i dag ut og skaper stabile inntekter, men gir også muligheter for framtidige utvidelser av eget butikkareal og lager.

Et godt 2023

2023 var på mange måter et krevende år med hyppige renteoppganger, sterk prisvekst og store leveranseutfordringer for mange bransjer. Heller ikke sogneselskapet unngikk å merke en mer avventende holdning i markedet, men kom likevel ut av det med hodet godt over vannet.

– Det viser fordelen i å ha et bredt produkt- og varespekter, som gir et tilsvarende bredt kundegrunnlag. Om det er nedgang i ett segment, er det gjerne oppgang i et annet. Det gjør oss mindre sårbare for konjunktursvingninger. Men samtidig er det utfordrende ved at det krever både en omfattende varelogistikk og ikke minst svært bred produktkompetanse.

Gode rådgivere

Gjennom datterselskapet Olje og Gassenteret AS, har RASO-konsernet tankbiler som kjører i hele Østfold og Follo- regionen, det har et stort servicesenter i tillegg til butikkdriften - og bygger nå opp nettbutikk og satsing på sosiale medier. Solbrække trekker likevel nettopp fram servicegraden og viktigheten av de ansattes kompetanse som det kanskje største suksesskriteriet.

Vi må kunne gi svar når det ringer en ingeniør fra en oljeplattform i Nordsjøen og lurer på hvilken hvilket trykk de trenger på kompressoren til operasjoner på 3000 meters dybde. Eller når en bonde lurer på hvordan han kan bli kvitt fluer i fjøset. Eller når noen trenger råd om sveisemetoder og tilslagsmidler.

Er det akutt behov for en spesialdel vi lagerfører på et anlegg i Ålesund, setter vi oss i bilen og frakter det dit. Eller vi må kaste oss rundt og rekvirere en drosje for å rekke å sende et produkt med et fly fra Gardermoen til Stavanger, som skal fraktes videre med helikopter til en borerigg.

 Det er summen av alt vi står for, som gjør oss unike!