Rakkestad Sogneselskap feirer 200 år i god fremdrift

I år feirer Rakkestad Sogneselskap 200 år som viktig leverandør av varer og tjenester til både landbruk og industri. Selskapet er en institusjon i Østfold.

Slik ser anlegget til Rakkestad Sogneselskap i Sagveien 4 ut i dag. Det er utvidet ved flere tilfeller etter byggingen i 1982.

To år før grunnstenen til Det kongelige slott i Oslo ble lagt ned i 1825, ble det vedtatt å stifte det som i dag heter Rakkestad Sogneselskap. I dag er det en moderne handelsbedrift med nesten 50 ansatte som omsatte 300 millioner kroner i 2022.

Forhistorien til Rakkestad Sogneselskap er behørig omtalt i boken som ble gitt ut i forbindelse med 150-årsjubileet i 1973. Frem til 1980 dreide virksomheten seg hovedsakelig om å drifte et lagerbygg med hovedfokus på leveranser til landbruket i kommunen. Fortsatt er sogneselskapet eid av 250 bønder, og eierandelen går som regel i arv eller overtas ved salg av en landbrukseiendom.

Nye Rakkestad Sogneselskap

Først i 1982 flyttet selskapet til dagens adresse i Sagveien, der de for første gang åpnet butikkutsalg. I 1994 kjøpte de Rådahlsenteret, og året etter ble den virksomheten også flyttet til Sagveien, noe som medførte en utvidelse av butikken. Det er den egentlige starten for Rakkestad Sogneselskap, slik vi kjenner virksomheten i dag.

Digitalisert drift

- Virksomheten er bedre form enn noen gang i jubileumsåret. Rakkestad Sogneselskap har opparbeidet seg et solid grunnlag gjennomårene og er nå i full fart på vei inn i den digitale tidsalderen, med moderne løsninger og en nettbutikk som snart er i full drift. Det vil trolig bidra til at vi når et helt nytt og større marked, sier butikksjef Bjørn Norum.

Viktig bidragsyter

- Vi har store kunder innen industrien og fortsatt handler bøndene hos oss. I dag kan vi si at vi er eid av bøndene, mens det er industrien som er den største kunden. I tillegg handler mange enkeltpersoner her fordi vi er en lokaleid virksomhet og er en viktig del av lokalsamfunnet. Rakkestad Sogneselskap bidra med betydelige midler til idrett-, kultur- og foreningslivet i bygda. Vi har alltid ønsket å gi noe tilbake, sier markedsansvarlig Anton Finnestad.

Utvidet tre ganger

Anlegget i Sagveien har blitt oppgradert en rekke ganger siden byggingen i 1982. Den gang var butikkarealet på 100 kvadratmeter. Butikken er oppgradert og utvidet i 2003, 2007 og 2017 til den utgaven vi kjenner i dag.

Rakkestad Sogneselskap består i dag av tre virksomheter, nemlig sogneselskapet, Olje- og Gassenteret, samt HR Maskin. De tre selskapene skal utvikles videre i årene fremover.

Visste du:

  • ... at Rakkestad Sogneselskap i 1843 bidro til etableringen av Rakkestad Sparebank?
  • ... at Rakkestad på den tiden hadde flest husmannsplasser i hele Østfold med sine 174?
  • ... at det rundt 1850 var vanlig å bruke såkalte husmannspenger som betalingsmiddel i Rakkestad trolig som eneste sted i landet?

(Kilde: Rakkestad Sogneselskap gjennom 150 år)