100-åring satser på fremtiden

HØNEFOSS: Brødrene Helgesens Eftf er stolt av sin lange historie, men ser også fremover mot nye utfordringer og prosjekter.

Brødrene Helgesens Eftf AS er stolt av sin lange historie, men ser også fremover mot nye utfordringer og prosjekter i regionen. I sommer tar Marius Waagaard over som daglig leder for Tron M. Trondsen, som har vært ansatt i halve firmaets levetid.

– Vi er ikke så opphengt i firmaets historie, men har respekt for det som er gjort og vet at det har gitt oss det sterke merkenavnet vi har i dag. Sammen med et langvarig og solid renommé er det et godt grunnlag å bygge videre på, sier påtroppende daglig leder Marius Waagaard. Han fungerer side om side med Tron M. Trondsen frem til sommeren.

Et attraktivt sted

– Renommeet er viktig, ikke minst på mindre steder som Hønefoss. Vi skal ikke gjøre mye galt, før «hele byen» kjenner til det. Det er også en god forsikring for våre kunder. De vet at vi er her, også etter at et prosjekt er sluttført. Vi er lette å nå og har kort responstid. Derfor har vi også hatt og vekst og økt omsetningen de siste årene. Nå ser alle frem til at byggingen av Ringeriksbanen skal begynne. Dessverre ser det ut til å bli noen års utsettelse, men vi ser uansett frem mot konsekvensene av den nye banen, som vil gi en reisetid på 28 minutter til Oslo sentrum. Da blir Hønefoss et enda mer attraktivt sted å bo, noe som vil gi økt boligbygging og forhåpentlig enda flere prosjekter for oss, sier Tron M. Trondsen.

Stort prosjekt

Selv om starten på året har vært noe stille, er ikke det helt uvanlig, og snart skal Brødrene Helgesen i gang med et stort prosjekt.

– Vi har fått oppdraget med installasjonene på Brutorget i sentrum, der det skal bygges et nytt kombinert bolig- og næringsbygg. I dag ser det ut til å være et prosjekt på ca 8 millioner kroner, og det er stort for oss, sier Trondsen.

– Vanligvis har vi oppdrag på 100.000 kroner til tre millioner, men Brutorget blir ett av de større prosjektene for oss. Det er positivt at lokale leverandører vinner så store kontrakter i nærmiljøet, sier Waagaard.

Vil levere kvalitet

Parallelt med utviklingen av både digitale og trafikk-kommunikasjonslinjer har konkurransen blitt sterkere, også for det lokale installasjonsfirmaet. Selv holder de seg imidlertid på nordsiden av Sollihøgda og har nok å henge fingrene i.

– Hjemmemarkedet er relativt stort, og her er vi det eneste selskapet som er stort nok til å ta på oss store prosjekter, som Brutorget. Men vi merker at store konkurrenter blir mer aktive. Den konkurransen skal vi møte med kvalitet, kombinert med fornuftige priser. Vi rekrutterer våre medarbeidere hovedsakelig gjennom å ansette lærlinger og utvikle våre egne medarbeidere. Det gir oss god kontroll på kvaliteten, sier Waagaard.