fbpx
Naringsliv.no
 

Bravida Lillestrøm er vant til fremgang, men i 2019 pekte et par av pilene ned. – Ordrereserven sank faretruende, men vi klarte å snu trenden og nå ser de kommende årene lyse ut igjen, sier daglig leder Halvor Ålerud.

Rørentreprenøren hadde hele tiden en viss ordrereserve i bånn, men skepsisen bredte seg da den ene jobben etter den andre gikk til deres konkurrenter.

– Vi skjønte at en eller flere konkurrenter la seg svært lavt prismessig, for noen annen forklaring fant vi ikke. Vi hadde jo ikke blitt dårligere over natta, men gikk likevel glapp jobbene. Det er vanskelig å si hvordan vi snudde det, men vi hadde nok sterkere fokus på anbudsarbeidet, og etter hvert fikk vi en del større jobber igjen. Blant annet er vi med i et utviklingsprosjekt i forbindelse med byggingen av nye Benterud skole med Backe Romerike, noe vi ser frem til. I tillegg har et skolebygg på gang sammen med Hent, som er en ny samarbeidspartner for oss. Backe har vi lang og god erfaring med og er i full produksjon med to skoler i Hakadal og Nittedal, sier Halvor Ålerud.

Nye, store jobber

De nye prosjektene Bravida Lillestrøm har landet i år, kommer i full produksjon fra høsten i år. Det blir en gradvis opptrapping, og ikke minst det nye sentrallageret for Bohus på Fetsund blir en stor og krevende jobb. Lageret blir på 30 000 kvadratmeter, og jobben ligger på 26,5 millioner kroner for Bravida. I tillegg har Bravida landet jobben med det nye datalageret for Microsoft på samme næringsområde. Det dreier seg om to bygg, og muligens en rehab-jobb på et eldre bygg. Her er det en engelsk entreprenør, noe som skaper noen nye utfordringer.

– Engelskmennene er gjerne mer formelle enn oss, og prosjektlederen møter faktisk med dress og slips på byggemøtene. Det er vi ikke vant hos oss, ler Ålerud.

Reduserte fraværet

Bravida Lillestrøm omsatte for hele 186 millioner kroner i 2019, men ender trolig på rundt 100 i år, ikke minst på grunn av den mye omtalte koronasituasjonen. Fjorårets tall var kunstig høy, og Halvor Ålerud tror de skal stabilisere seg på rundt 150 millioner om kort tid igjen.

– Vi gjorde en stor satsing på service fra 2017, hovedsakelig mot privatmarkedet, men også næring. Vi hadde et bra år både i 2018 og 2019, men her merket vi koronasituasjonen øyeblikkelig. Men nå planlegger vi en økning igjen utover høsten.

I 2018 hadde sykefraværet i Bravida Lillestrøm økt faretruende, og Halvor Ålerud valgte å ta en prat med hver enkelt av de 70 medarbeiderne. Han reiste ut til brakkeriggene og innkalte én etter én. Det ga raske resultater.

– Det virker positiv når medarbeidere vet at de blir sett og hørt. Hos oss førte et til at noen sluttet, og at andre skjerpet seg. Nå er vi tilbake på akseptabelt fraværsnivå, sier Ålerud.


Bravida Lillestrøm

  Depotgt. 20, Lillestrøm

  63 81 19 81

 

  www.bravidalillestrom.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: