Administrasjonsbygg til 185 millioner kroner på Kalnes

SARPSBORG: I august i år starter trolig byggingen av sentralsykehusets nye administrasjonsbygg i Sarpsborg.

I august i år starter trolig byggingen av det nye sykehusets administrasjonsbygg på Kalnes i Sarpsborg. Bygget blir arbeidsplass for 275 medarbeidere.

I utgangspunktet var det meningen at administrasjonen skulle sitte i det gamle sykehuset i Sarpsborg sentrum, men dette ble solgt til Sarpsborg kommune, og salgssummen på 95 millioner kroner danner et solid grunnlag for et nybygg i tilknytning til det nye sykehuset på Kalnes. Hele administrasjonsbygget er kostnads beregnet til 185 millioner kroner.

Dette alternativet fører til at Sykehuset Østfold får samlet de administrative funksjonene i ett bygg med god nærhet til de kliniske funksjonene i sykehuset. Det vil også legges til rette for arealer for utrednings- og prosjektarbeid.

 Totalentreprise

Administrasjonsbygget får et brutto areal på cirka 5 400 kvadratmeter. I tillegg kommer arealer for parkering i underetasjen på ytterligere 1 600 kvadratmeter.

Funksjonene som er planlagt inn i administrasjonsbygget er i dag i lokaler som sykehuset ikke vil disponere etter 31. desember 2015. Dette er bygg på eiendommen til sykehuset i Fredrikstad som skal selges, og tidsbegrensede leiekontrakter som går ut. Rent praktisk vil det være hensiktsmessig at administrasjonen er på plass før fase 2 av innflyttingen på Kalnes.

Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise. Kostnadene ved en eventuell AMK-sentral for Østfold er ikke tatt med i regnestykket. Trolig vil en slik etablering føre til et investeringsbehov på ytterligere 46 millioner kroner.

Positiv direktør

Administrerende direktør Just Ebbesen i Sykehuset Østfold mener det er en stor fordel at de administrative funksjonene blir samlet i ett bygg, og at man unngår unødvendig reisevei i tilknytning til arbeidet.