Alento leverer før tiden til tross for utsatt byggestart

På grunn av utfordrende grunnforhold ble byggestarten for det nye Storcash-bygget i Kobbervikdalen utsatt i fem uker.

Anleggslederne Paal Aasberg og Uwe Antoscheck har ledet byggingen av Storcash-bygget i Kobbervikdalen for entreprenøren Alento.
På grunn av utfordrende grunnforhold ble byggestarten for det nye Storcash-bygget i Kobbervikdalen utsatt i fem uker. Til tross for det leverer entreprenøren Alento fra seg prosjektet to uker før fastsatt tid.

- Vi fikk ingen god start med de forsinkelsene. I tillegg gikk en innleid virksomhet konkurs midt i gravearbeidet, noe som kostet oss ytterligere to uker. Heldigvis hadde vi tatt noe høyde for uforutsette hendelser og klarte å forsere arbeidet, sier anleggsleder Paal Aasberg i Alento AS.

Meget god tetthet

Det nye stormarkedet for næringslivet utenfor Drammen var det første prosjektet Alento har levert for eiendomsutvikleren Vestaksen Eiendom AS.

- Det var også første gang vi bygde et såkalt passivhus med strenge krav til energibruk og -effektivitet. Det er ikke veldig komplisert i forhold til «vanlige» bygg, men noen spesielle hensyn har vi måttet ta, ikke minst med tanke på tetthet. Her har vi lyktes ekstremt godt, da resultatet er dobbelt så godt som kravet tilsier, sier anleggsleder Uwe Antoscheck.

Bedre løsninger

Alento har hatt en formidabel utvikling siden starten for tre år siden. Fra en omsetning i startåret på 55 millioner kroner, har de gått via 152 millioner i 2015 til prognosert 270 millioner i år. I tillegg til høy omsetning har de også en god fortjeneste.

- Vi har høy hitrate på våre anbud, men vinner på mer enn bare pris. Nøkkelpersonene i Alento har bred kompetanse fra andre entreprenører og kjenner markedet godt. Årsaken til at vi lykkes ligger både i dette og at vi ofte finner bedre løsninger enn våre konkurrenter, sier Aasberg.

Bred kompetanse

Alento har ingen egne håndverkere, men leier inn de underentreprenørene de har behov for til enhver tid. Siden de kjenner markedet godt har de knyttet avtaler med faste samarbeidspartnere som de vet leverer kvalitet.

- Vi har kompetanse på alle typer bygg, men har flest boligprosjekter i dag. Imidlertid skal vi videre til et næringsbygg i Tønsberg når Storcash-prosjektet er klart. Der skal vi i gang med 6 500 kvadratmeter kontorer og 1 500 kvadratmeter lager. Tidligere har vi levert gjenvinningsstasjoner til RSD og større næringsbygg i regionen. Vi har fortsatt fulle ordrebøker og vant kontrakter for 330 millioner kroner på et par uker for kort tid siden.