Alle mann til pumpene

AS Betongpumping med 30 ansatte flytter til Årvoll i Moss ved E6. Bedriften vokser og gjør seg mer tilgjengelig for kunder fra hele Østlandet.

En pumpebil med god rekkevidde forenkler mye jobb ute på byggeplassen.

Innstillingen vi har til service overfor kundene, også når det er hektisk, er nok hovedstyrken og hovedårsaken til at vi lykkes så godt. Den topp moderne maskinparken gjør oss også sterke og attraktive, sier markedssjef Arne Petter Holmen.

Totalleverandøren innen betongpumping har vokst seg solid i løpet av fem års drift. De ansatte har lang bransjeerfaring og kan faget sitt, og de fleste har bakgrunn som pumpesjåfør. Det betyr at folk som jobber administrativt også er ute i felten og har inngående kunnskap i faget betongpumping. Norbetong er både en tett samarbeidspartner og en av eierne i AS Betongpumping. Men bedriften pumper for alle betongleverandører, så det blir store volumer i løpet av ett år.

I 2022 pumpet vi hele 197.000 kubikkmeter betong, noe som tilsvarer 28.100 betongbiler. Det er klart det blir hektisk med 25-30 oppdrag hver eneste dag, smiler daglig leder Mats Stene.

De ansatte er spesialister i sitt fag, og frekventerer små og store byggeplasser gjennom hele året. Ordrereserven for 2023 er rekordstor, og utsiktene er veldig gode. Derfor investerer Betongpumping fortløpende i nytt utstyr og maskinpark.

23 pumpebiler

I februar får bedriften en ny 57-meter pumpebil som blir den tredje i rekka av store maskiner. Dette gjør dem i stand til å ta flere jobber både i høyden og bredden på byggeplassene. Dette er bare én av tre maskiner som vil komme i 2023.

Det er kun AS Betongpumping som kan tilby sine kunder tre maskiner av denne størrelsen på 57 meter i Norge. Dette skaper en fin leveringstrygghet for kunden der slike store maskiner må brukes. Vi er stadig vekk på veldig lange turer langs veien der det er behov for slikt utstyr, forteller Holmen mens han effektivt og hyggelig besvarer noen kundetelefoner under intervjuet.

Han tilbyr seg gratis befaringer for å forstå detaljene i kundens behov, og levere som forventet. Nå har Betongpumping så mange som 23 betongpumpebiler fordelt på to avdelinger, én på Lier og en Moss. Ingen av dem er eldre enn fem år, med unntak av to spesialmaskiner Det blir noen millioner kroner investert stadig vekk på maskinparken for å tilfredsstille kundens ønsker, men dette gjør Betongpumping i stand til å betjene stor etterspørsel på en god måte. Oppdrag utføres både dag og natt, og de ansatte er opptatte av å fremstå som ja-mennesker. Enkelte områder kan være vriene å levere betong til, men det finnes alltid løsninger.

Svensk datterselskap

Daglig utkalles de ansatte til små og store oppgaver med pumpebilen, fra støping av noe smått hos privatpersoner, til opp mot 1.000 kubikkmeter store støper på alt fra broer til parkeringshus for entreprenører. Det er viktig å jobbe både effektivt, trygt og riktig på hvert eneste oppdrag. Selve flyttingen av bedriften, fra Våler til Årvoll, skal skje i løpet av andre kvartal i år. Der får bedriften et lokale som er spesialtilpasset for dem, og effektiv drift.

AS Betongpumping har også utviklet en Rigg-app, slik at kunden enkelt kan finne ut hva hans behov er både for riggplass og størrelse på betongpumpe. Appen kan lastes gratis ned i Appstore og Google Play. Den heter AS Betongpumping.

Nylig tegnet bedriften også en treårig samarbeidsavtale med Thomas Betong i Sverige. Derfor har man også opprettet et eget datterselskap i Sverige, for å gjøre det enklere for kundene. Dette skal dekke oppdrag fra Strömstad til Uddevalla.

Innstillingen hos alle våre ansatte, er at vi kan løse det meste på byggeplassen. Denne tankegangen har gitt oss fornøyde kunder – og det er jo det vi lever av, sier Mats Stene og Arne Petter Holmen før de løper av gårde til neste kundetelefon.


AS Betongpumping

  Vadbakken 6, 1592 Våler

  69 10 33 00

  www.asbp.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: