Åpner nytt kontor i Møllebyen i Moss

MOSS: Multiconsult er fra 1. november å finne i Møllebyen, i Henrich Gerners gate 14. Antall ansatte skal økes og flere fag tilbys.

Direktør Armand Åsheim (t.v. foran) sammen med Tiril Berby, Bernt Bakken, Martin A. Martinsen, Trond Kristensen, Siri Fause, Pål Siggened, Espen Kleiven og Jaran Røsaker.

Multiconsult i Moss er fra 1. november å finne i Møllebyen, i Henrich Gerners gate 14. Antall ansatte skal økes og flere fag tilbys fra Moss.

De nye kontorene har plass til 26 personer, og planen er at kontoret skal tilby kompetanse innen de fleste rådgivende ingeniørfag.

– Vi ser er at det skjer veldig mye i mosseregionen, og vi vil være enda tettere på markedet. Multiconsult får nå et sterkere tverrfaglig tilbud i Moss. Det er flinke folk på kontoret der i dag, og vi ønsker å rekruttere flere, sier Armand Åsheim, direktør for Multiconsult i Østfold.

– Det er bra for Moss at vi skaper flere høykompetente arbeidsplasser. Med nytt kontor kan vi bedre det gode samarbeidet på tvers, og tilby kundene den beste kunnskapen fra alle våre kontorer.

Store prosjekter på Østlandet

Kontoret i Moss er også et springbrett mot Follo-regionen, og jobber med flere spennende prosjekter.

– Vi er blant annet involvert i verdens største innendørs skianlegg, som bygges på Lørenskog. Det skal bygges hotell, leiligheter, vinterakademi og butikker. Skihallen skal bestå av seks etasjer med 20 meter under taket.

– Med et areal på 36.000 kvadratmeter skal skihallen bli verdens mest avanserte, forteller Espen Kleiven og Bernt Bakken, som begge jobber ved Multiconsults kontor i Moss.

– Skihallen blir et skikkelig signalbygg, som vi synes det er spesielt moro å være med på, sier de to.

Jobber med gigantprosjekt

Multiconsult har mange oppgaver når Höegh Eiendom utvikler Verket i Moss til en ny bydel.

Ferdigutviklet vil området bestå av 2.500 boliger og 270.000 kvadratmeter nærings- og kulturarealer. Ankers hus og Støperiet er første trinn i utviklingen av den nye bydelen, lokalisert på den gamle industritomta til M. Peterson & Søn.

Ankers Hus er et åtte etasjers kontorbygg samt kjeller med til sammen ca 10.200 kvadratmeter. Støperiet består av fem blokker med 166 leiligheter fordelt over fire – åtte etasjer, og er på ca 20.000 kvadratmeter.

Multiconsult har gjennomført skisse og forprosjekt for alle ingeniørfagene for Støperiet for Høegh eiendom. Det er viktig å bidra til å beskrive gode tverrfaglige løsninger og redusere risikoene i prosjektet. Arbeidene bestod også av bistand til utarbeidelse grunnlag for forespørsel av totalentreprenører.

– Multiconsult er også ansvarlig for detaljprosjektering av geoteknikk, miljøgeologi, konstruksjonsteknikk, akustikk, bygningsfysikk og brann for Ankers hus og Støperiet for Veidekke entreprenør.

– Krevende grunnforhold gir ekstra utfordringer til geoteknisk prosjektering og fundamenteringsarbeider, forteller oppdragsleder hos Multiconsult Espen Kleiven.

Multiconsult har også bidratt til utarbeidelse av masterplan for hele Verket knyttet til fagområdene Vann og avløp (VA), veiplanlegging og trafikk, samt prosjektering av ny gangbro og elvepromenade - først i forprosjekt for Höegh eiendom og deretter i totalentreprise for Veidekke.

Moderne bo- og aktivitetssenter i Halden

Multiconsult er involvert med alle ingeniørfag, når Halden kommune skal bygge 96 nye sykehjemsplasser for demente ved Bergheim bo- og aktivitetssenter.

– Multiconsult har vært involvert i prosjektet helt fra tidligfase. Først for Halden kommune, og nå i en detaljprosjekteringsfase for Solid Entreprenør. Vi representerer hele prosjekteringsgruppen og utfører prosjektering i samarbeid med LINK Arkitektur, forteller Faton Hoti og Stian Skavern, som begge jobber med prosjektet.

Bygget skal benytte bæresystem av massivtre, som er i tråd med Stortingets ønske om økt bruk av massivtre i offentlige prosjekter.

– Både for arkitekt og byggherre har det vært viktig at prosjektet får sin egen identitet. Det skal være et sted hvor man kan være stolt av å bo. Dette bygget er et moderne signalbygg for Halden kommune med høyt fokus på energieffektivitet og miljø, sier Hoti og Skavern.


Klikk en emneknagg for å lese mer: