Arkitektur i godt samspill med mennesker

Arkitektene i Plus Arkitektur er opptatt av at bygningene de tegner fungerer godt i samspill med menneskene som bruker dem.

Arthur Nygaard, Fabian Campos og Camilla Transel er alle arkitekter i Plus Arkitektur. Her viser de frem nye Sarpsborg Bibliotek

Arkitektene i Plus Arkitektur er opptatt av at bygningene de tegner fungerer godt i samspill med menneskene som bruker dem. Det er like viktig, enten de tegner boliger, skoler, næringsbygg eller bibliotek. 

Plus Arkitektur er et mellomstort arkitektkontor med 17 ansatte fordelt på 2 kontorer i henholdsvis Fredrikstad og Oslo. De holder til i flotte, lyse lokaler i Storgata 5 i Fredrikstad, der du blir møtt med åpen dør og imøtekommende arkitekter.

Spiller på hverandres kompetanse

Som arkitektkontor har Plus Arkitektur bred kompetanse og erfaring fra både private og offentlige prosjekter. Regulering, landskap, interiør og arkitektur er fagområdene

Plus Arkitektur besitter i egen bedrift.

Vi utvikler prosjekter i samspill med kunder, brukere og tverrfaglige rådgivere, der arbeidet gjennomføres med høy faglig kvalitet og i ulike faser fra regulering, mulighetsstudie, forprosjekt og prosjektering ned til den minste detalj. For å lykkes må vi spille hverandre gode og få ut det beste i hverandres kompetanse. For oss er alle våre kunder like viktige i et utviklingsperspektiv forklarer Arthur Nygaard, daglig leder og partner.

Vårt fokus er mennesket og den menneskelige skala. Det er viktig for oss å ta hensyn til det menneskelige aspekt og skape gode steder for mennesker, om det er livet rundt husene eller livet i husene, fortsetter Camilla Transel, arkitekt og partner.

Et kontor i kontinuerlig utvikling

Den seneste tiden har de tatt ytterligere steg i å utvikle sitt fagmiljø for å imøtekomme stadig økende krav som stilles. Breeam   en metode for sertifisering av bærekraftige bygg, akkreditert Spacemaker bruker og BIM-koordinering er alle viktige deler av dette. Til tross for pandemien har de klart seg veldig bra det siste halvannet året.

Vi har fått flere ansatte, og blant annet vunnet konkurransen om å få tegne nye Sarpsborg Bibliotek. At vi ikke har blitt påvirket har nok noe med vår høye digitale kompetanse. Vi er vant til å jobbe digitalt, og selv om vi nå har sittet mye på hjemmekontor har ikke det endret så mye på hvordan vi jobber, utdyper Fabian Campos, sivilarkitekt og avdelingsleder i Oslo.

Lokale prosjekter

Seneste prosjekt er Nye Sarpsborg Bibliotek som blev vunnet i konkurranse i samarbeide med Rodeo arkitekter med NCC som entreprenør.

Biblioteket har et stort miljøfokus med krav  til BREEAM very good og reduksjon av CO2-utslipp på materialer på minimum 40 prosent, og skal oppføres i trekonstruksjon over fire plan. Det ligger sentralt i Sarpsborg sentrum og vil derfor være et viktig omdreiningspunkt i den videre utvikling av Sarpsborg Sentrum, fortsetter Nygaard.

Sentral i Fredrikstad jobber Plus Arkitektur med flere spennende prosjekter tett på sentrum som hver vil bidra til å skape fremtidens Fredrikstad.

Gressvik Torg som er en kombinasjon av næring og bolig. På Åsgård jobbes det med to ulike boligprosjekter, som begge plasseres seg innen 500 meter fra Stortorvet. Vi er privilegerte som får lov til å bli med å forme framtiden på steder og i byer. Vi jobber med seriøse utviklere som ønsker å tilføre prosjektene kvaliteter og skape flott og solid arkitektur, hvor mennesker trives, avslutter Camilla Transel.


Plus Arkitektur AS

  Storgata 5, 1607 Fredrikstad

  69 11 32 10

  www.plusarkitektur.no

{/show}