Asfalt Remix tilbake på lokale hender igjen

VÅLER: Nå ser eierne fremover mot stabilisering og et normalisert liv for bedriften med 57 ansatte og 100 millioner kroner i omsetning.

Her er en del av gjengen i administrasjonen hos Asfalt Remix AS. Anne Sofie Støtvig, Palmira Andresen, Rune Listerud, Sven Amund Grande, Lars Erik Edstrøm, Per Erik Brynildsen, Eyvind Brynildsen, Jørgen Stormyrbakken, Marianne Spor og Laila Guthus.

Etter syv år på finske hender har Brynildsen-familien kjøpt tilbake bedriften Asfalt Remix AS i Våler. Nå ser eierne fremover mot stabilisering og et normalisert liv for bedriften med 57 ansatte og 100 millioner kroner i omsetning.

Per Brynildsen som startet bedriften i 1995 er fortsatt i full jobb som bedriftens leder. Han startet i sin tid med to tomme hender og en hyggelig bankforbindelse hjemme på gården. Etter en trang start, kom en flerårig periode med jevn vekst, og til slutt banket frierne på døren for 7-8 år siden. Finske Lemminkäinen var interessert i å kjøpe samtlige aksjer i selskapet. Brynildsen var bare sånn passe interessert.

Kom til et veiskille

- Jeg tente ikke på ideen og hadde liten lyst til å kvitte meg med selskapet jeg hadde vært med på å skape. Men til slutt ble det et for godt tilbud til at vi kunne si nei. Vi solgte derfor 75 prosent av eierskapet til finnene. Hverdagen ble imidlertid endret så mye at jeg tidlig begynte å sysle med tanken på å kjøpe tilbake livsverket. Med et internasjonalt konsern som eier ble det en helt annen hverdag på jobb, med rutiner og systemer vi ikke følte oss hjemme i. Vi hadde alltid drevet på en enkel og folkelig måte, og synes overgangen ble vanskelig. Men vi lærte mye i perioden, og bedriften vokste betydelig med de nye eierne, sier Per Brynildsen.

Nå er Asfalt Remix AS 100 prosent av eid av Brynildsen Holding AS. Ved tilbakekjøpet var selskapet nesten dobbelt så stort som ved salgstidspunktet og opererte over store deler av landet. Nå ønsker eierne å stabilisere selskapet og har snevret inn området de ønsker å operere i til det sentrale Østlandet.

Helt #innafor

Både far og sønn Brynildsen har samme glød og engasjement overfor bedriften og asfaltfresebransjen generelt. De driver en virksomhet som har en god økonomisk og organisatorisk ryggrad, og ønsker at hele bransjen skal ha det samme. Men slik er ikke virkeligheten, og Brynildsen har derfor lansert en intern kampanje som de kaller #innafor som de håper på sikt skal påvirke hele anleggsbransjen positivt.

- Dette er på en måte anleggsbransjens MeToo-kampanje. Vi vet det finnes leverandører i bransjen som går langt for å vinne et anbud. Vi er nødt til å tjene penger på virksomheten for å kunne opprettholde arbeidsplassene. Det får vi ikke til hvis vi ikke holder oss seriøse med tanke på lønnskrav, sosiale rettigheter og statlige bestemmelser. Vi tror kanskje at dette er et problem for hele anleggsbransjen i Norge, sier Eyvind Brynildsen.

Han har etter hvert hatt kontakt med regjeringsmedlemmer, deriblant et par møter med samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen for å få myndighetene til å sette søkelys på dette.

- Vi ønsker iallfall å kjøre kampanjen og håper vi kan påvirke bransjen og myndighetene til å gjøre det samme. Enkelte av oss i bransjen har hatt kontroll, men vi håper at flere sjekkes.

Lojal arbeidsstokk

Asfalt Remix AS er en bedrift som knapt har sykefravær blant de ansatte, som representerer syv nasjoner. Dette er et resultat av personlig kontakt, gode betingelser og klok rekruttering. Tidligere hoppet ansatte frem og tilbake over gjerdet til den arbeidsgiveren som lovte de beste betingelsene. Nå har Brynildsen satt foten ned og ansetter ikke personer som har gått til en konkurrent kun for bedre lønn.

- Det har gitt oss en lojal arbeidsstokk som står på døgnet rundt. Asfaltfresing er et krevende yrke med ganske farlige omgivelser ute på veiene, nesten uutholdelig varme og knapt noen grillkvelder eller sosialt liv etter arbeidstid. Derfor gjør vi det vi kan for å hjelpe våre folk, enten det er økonomi eller en utfordring på hjemmebane som må løses.

Moderne løsninger

Selv om asfaltfresing kan være både tungt, varmt og utfordrende er Asfalt Remix også en moderne logistikkbedrift med egenutviklet styringssystem. Eyvind Brynildsen har selv utviklet iFlow, som også er solgt til en del andre selskaper med lignende behov for flåtestyring og effektiv organisering.

iFlow er utviklet av brukere, for brukere og gir ikke bare oversikt over hvor maskinene er til enhver tid, men også brukstid, antall servicer, med andre full historikk.

- Det er viktige fakta å ha på bordet når man skal vurdere å reparere eller å investere i nye maskiner.

Fakta

  • Asfalt Remix AS i Våler ble startet i 1995 på gården til gründer Per Brynildsen
  • Bedriften freser opp asfalt og knuser gammel asfalt i eget knuseverk
  • Massen blir senere brukt til ny asfalt, fyllmasse eller kantfylling langs veier
  • Fresemasse selges også som alternativ til asfaltering av gårdsplasser eller hytteveier