Backe Østfold bygger det nye Langhusbadet

November 2022 startet gravearbeidene på tomta der det nye Langhusbadet skal stå ferdig i første halvår 2024. Backe Østfold har totalentreprisen og har samarbeidet med Backe Idrettsbygg om prosjekteringen.

- Vi har soliditet nok til å vente ut situasjonen, sier daglig leder i Backe Østfold AS Johan Abrahamson.

Langhusbadet bygges nordøst i Langhus idrettspark og skal ha ett konkurransebasseng på 25 x 21 meter fordelt på åtte baner med heve- og senkbar bunn på 3 av dem, samt tilhørende garderobeanlegg, driftsarealer og kommunikasjon- og fellesarealer. Prosjektet inneholder også opprusting og nyetableringer av utomhusanlegg og en internvei i idrettsparken.

Svømmeanlegget skal være fleksibelt i bruk og legge til rette for svømmeopplæring i skolen, idrettslag og svømmestevner.

Kompetanse på idrettsbygg

- Vi ser at enkelte entreprenører trekker seg fra bygging av svømmehaller, da risikoen for feil er større enn på andre bygg. Slike haller blir påvirket av både klor og store mengder damp, men det er ikke noe problem så lenge det blir utført på en korrekt måte. Backegruppen har betydelig kompetanse i flere ledd og vi føler oss trygge på det vi gjør. Backe Idrettsbygg som er vår egen kompetanseenhet på dette, har medvirket til bygging av flere svømmehaller tidligere, og det vil de fortsette med, sier daglig leder i Backe Østfold AS Johan Abrahamson. Backe Idrettsbygg er lokalisert på Lysaker og har stort sett operert i osloregionen.

Interne ressurser

- Vi fikk kontakten våren 2022, signerte i månedsskiftet juni/juli og startet innkjøp og prosjektering like over ferien. Bygget i seg selv er ganske ordinært, men kravet til bygningsfysikk er spesielt. Svømmeanlegg får et voldsomt damptrykk, men Backe mener de kan håndtere slike bygg fordi avdelinger i Backe har bygd en del svømmehaller tidligere. Vi har derfor konferert med en opprettet ekspertgruppe med erfaring fra Backes svømmehaller, forteller prosjektleder Lars Gamlesanne i Backe Østfold.

Stramme frister

Grunnarbeidet på Langhus ble igangsatt i midten av november i 2022, da sprengningsarbeidene ble gjennomført. Hele badeanlegget blir stående på fjell.

- Nå er vi i god gang med betongarbeidene og er inne i en synlig fase. Det er stramme tidsfrister og hektisk arbeid hele tiden, men etter ferien kommer også andre faggrupper inn, og da blir det mer logistikk og flere håndverkere å holde styr på. Svømmeanlegget skal stå ferdig første halvår 2024, og vi ligger godt an til å klare det, forteller Gamlesanne.

Godt samarbeid

Backe Østfold benytter ingen egne håndverkere til prosjektet, men har etablert en byggeadministrasjon på 5-6 funksjonærer. Prosjektet er ikke kjempestort, men likevel betydelig for Backe, som samarbeider med mange underentreprenører de kjenner godt fra før.  

- Vi har godt samarbeid med alle, og det er vi avhengige av for å få prosessen til å gå. Vi prøver dessuten å bruke lokale entreprenør der vi bygger.

Mange om beinet

- Generelt merker vi at det har blitt tøffere i markedet med større kamp om hvert oppdrag. Det er fortsatt mange prosjekter å regne på og det blir spennende å se hvor mange som blir gjennomført nå. Det skal bygges mange offentlige bygg, blant annet skoler i flere kommuner og fylkeskommuner, men i dag er det dobbelt så mange tilbydere i skoleprosjekter som tidligere. Ikke sjelden ser vi 10-12 entreprenører som konkurrerer om en kontrakt. Slik var det ikke for et par år siden. Det vil nok ta noe tid før markedet er tilbake til normalen, men når det gjelder boligbygging tror vi det går ganske fort. Boligmarkedet kommer trolig tilbake kanskje allerede til høsten, sier Johan Abrahamson.

Ryggrad til å vente

Backe Østfold har fortsatt alle ansatte i arbeid og ser ikke at det skal endre seg i løpet av 2023. Abrahamson sier det er litt vanskelig å tolke markedet, men de gjør alt for å unngå permitteringer uansett om markedet er noe labert.

- Vi har soliditet nok til å vente ut situasjonen og velger å ansette nye og yngre medarbeidere i stedet. Akkurat nå har vi prosjekter for 515 millioner kroner under gjennomføring i år, sier Abrahamson.

Overleverer prosjekter

I disse dager er Backe helt i sluttfasen med et par prosjekter i Follo-området. De overleverte Nygård handelshus og Giljehagen i fjor, Vinklgården, med både bolig- og næringsarealer skal overleveres om kort tid.

- Vi hadde noen utfordringer under pandemien, blant annet med materialer, men stort sett har det gått etter planen. Vi har et godt samarbeid med noen flergangsbyggherrer, og det er viktig i slike tider.


Backe Østfold AS

  Rosenborgveien 3, 1631 Gml Fredrikstad

  69 35 70 80

  www.backe.no

{/show}