Backe Østfold i full aktivitet i Sarpsborg

På flere store byggeplasser vaier igjen reklameseilene til Backe Østfold.

I disse dager starter Backe Østfold med grunnarbeider for fire nye blokker i Kulås Terrasse i Sarpsborg. Jonas Bøhaugen (til v) er prosjektleder og Kristoffer Sveen er anleggsleder på stedet.

På flere store byggeplasser i Sarpsborg vaier igjen reklameseilene til Backe Østfold. Entreprenøren står bak blant annet den nye bilforretningen til Grandahl Bil AS på Tunejordet og startet nylig grunnarbeidene for Kulås Terrasse nær Sarpsborg sentrum.

- Vi er glad for å kunne vise oss i fylkets eldste by igjen. Som leverandør av feilfrie prosjekter vil vi gjerne kunne bidra over hele fylket, sier daglig leder Stein Håkon Glosli i Backe Østfold AS.

Innovativ entreprenør

Det nye bilsenteret til Grandahl Bil på Tunejordet i Sarpsborg kan i utgangspunktet virke som et beskjedent oppdrag, men det handler faktisk om en utvidelse til fylkets største bilforretning.

- Det spesielle med dette bygget er fordrøyningsbassenget som dekker hele taket på tilbygget. Det er Protan som har utviklet denne løsningen som skal kunne romme 50 tonn med vann når regnet står på som verst. Løsningen ble valgt da det viste seg å være en del utfordringer med logistikken rundt det å plassere et stort fordrøyningsbasseng på tomten samt at det også var god økonomi for prosjektet.

- Ved store nedbørsmengder vil nå vannet samle seg i store mengder på taket, før det slippes gradvis gjennom nedløpsrørene. På den måten unngår man flom på bakkenivå ved styrtregn, som det har blitt en del av også her i Østfold. Backe Østfold AS leverer med Grandahl Bil landets første prosjekt med denne løsning, forteller administrerende direktør Håkon Glosli i Backe Østfold AS.

Rimelig løsning

De fleste flate tak i Norge er bygget for å tåle stor vekt. Derfor kan taket gjøres om til midlertidige overvannsmagasiner. Ved å utvide takets funksjon, vil et fordrøyningsbasseng utnytte eksisterende areal til overvannshåndtering. På den måten trenger man ikke investere i andre løsninger som krever nye arealer. Dette gjør løsningen Protan BlueProof til den mest kostnadseffektive løsningen på markedet.

Stor aktør

Grandahl Bil AS startet i en gammel brakke i 1995 og har spesialisert seg på salg av nyere bruktbiler. Selskapet samarbeider med merkeforhandlere både i Norge og Tyskland, og spesialiteten er Mercedes, Audi og BMW.
Grandahl Bil leverer mellom 1200 og 1500 biler hvert år, og har en omsetning på mellom 200 og 250 millioner kroner.

Bygger Kulås Terrasse

Backe Østfold startet nylig rivingen av fire eneboliger for å gi plass til 37 topp moderne leiligheter i Kulås Terasse i Sarpsborg. – Terrasseleiligheter er krevende å bygge, men dette er Backe Østfold gode på, sier prosjektleder Jonas Bøhaugen.

Utbyggingen er totalt på 4.038 kvadratmeter. Prosjektet består av terrasseblokker fordelt på fire enheter med full underliggende plasstøpt betongkjeller, som for øvrig oppføres bygget i prefab. Byggene har tømrede yttervegger med i hovedsak ventilert puss-system.

1 000 lastebillass med sten

- Det mest utfordrende i høst blir sprenging og bortkjøring av sten og masser. Totalt dreier det seg om 1 000 lastebillass med stein som skal fraktes ut, og anleggsområdet er midt i et boligstrøk med en barneskole som nærmeste nabo. Vi har satt mye inn på sikkerhetstiltak og satser på å være ferdig med dette til jul. Vi skal i gang med støping og byggearbeider i november, mens montering av prefab-elementer starter 2. januar. De første leilighetene skal stå ferdige i oktober 2018, mens den siste skal overleveres i mars 2019, sier Bøhaugen.

Gode på terrasserte blokker

Backe Østfold har totalentreprisen for prosjektet og kontraktssummen ligger på cirka 114 millioner kroner. Det er et middelsstort prosjekt for Backe Østfold.
- Terrasserte blokker har noen flere kritiske detaljer enn en vanlig blokk, både med tanke på kulde og vann. Backe Østfold følger selvfølgelig alle krav til godkjente standarder på dette området også, og vi har positive erfaringer fra flere terrassebygg. Dette er vi gode på, sier Bøhaugen. Han har med seg Kristoffer Sveen som anleggsleder.

Nesten utsolgt

- Det skal bygges parkeringskjeller under alle blokkene, og det skal installeres heis til leilighetene. Alt skal følge såkalt universell utforming, sier Sveen. Han legger til at blokkene skal kles med stenplater, puss og noe kledning, av typen royalimpregnert.