Banedrift blir til Aarsleff Rail

Banedrift har økt omsetningen etter å ha blitt kjøpt opp i 2017. Nå flytter de for å få plass til å vokse videre, samtidig som de endrer navn.

Nikolaj Lundberg er daglig leder i det som nå skal hete Aarsleff Rail.
Nikolaj Lundberg er daglig leder i det som nå skal hete Aarsleff Rail.

De har gått fra 80 til 250 millioner i omsetning siden Aarsleff Rail kjøpte Banedrift i 2017. Nå flytter de fra Tomteveien til Vallehellene for å få plass til å vokse videre, samtidig som de endrer navn.

Jernbanebedriften ble grunnlagt av Atle Eriksen og Frank Melby i 2005. Begge med lang og bred kompetanse fra Bane NOR. Siden har de vokst jevnt og trutt frem til de ble kjøpt opp av Aarsleff Rail-gruppen, Danmarks største jernbaneentreprenør og Nordens største lettbaneentreprenør, i 2017.

– Ved større prosjekt her i Norge samarbeider vi ofte med våre kollegaer i Sverige og Danmark, såkalt “one company”-samarbeid. Ved å ha det samme navnet gjør vi det enklere for leverandører og samarbeidspartnere å forholde seg til oss, samtidig som vi styrker merkevaren. Derfor endrer vi navn 1. oktober, forklarer Nikolaj Lundberg, som er daglig leder i bedriften.

Viktig med lokal base

De siste årene har de holdt til i Tomteveien, i det som tidligere huset SOS Nedre Glomma. Nå flytter de til Vallehellene. 

– I dag er vi 69 ansatte, hvorav 26 funksjonærer. Det neste året regner vi med å ansette 10–15 nye, da vi fortsatt gjerne vil følge veksten i markedet innom jernbanen. Med en stor maskinpark i tillegg vokste vi ut av eksisterende lokaler. Nå skal det bli godt å komme inn på nytt sted, der det er god plass til alle, også verksted og maskiner, i tillegg til plass å vokse. Det var en forutsetning at nytt lokale måtte ligge i Fredrikstad. Både fordi bedriften alltid har vært plassert her, våre ansatte bor her eller i nærheten, samt nærheten til Oslo og utlandet.

Artikkelen fortsetter under bildene

Bilde 1

Vedlikehold og fornyelse av jernbane

Aarsleff Rail utfører alt fra enkelt vedlikeholdsarbeid til komplette anlegg og kan tilby totalløsninger. 

– Våre ansatte har høy faglig kompetanse og effektive produksjonsmetoder for nybygging, ombygging,  og vedlikehold av de fleste fagområder på jernbanen. Vi har størst kompetanse og utfører alle former for banearbeid, inkludert jernbanesikkerhet, sporbygging, sporjustering, sveisning, føringsveier og lignende. I tillegg utfører vi arbeid på de fleste typer signalanlegg og fiberanlegg – og diverse arbeider så som oppsetting av leskur og sykkelstativer, gartnertjenester, styrt boring under vei og mindre veiprosjekter. Aktivitetsnivået på jernbanen er preget av veldig store sesongsvingninger, det er veldig travelt fra påske til høst, med lite aktivitet resten av året. En kjempeutfordring for markedet - ikke minst frustrerende når vi jo holder til i en del av landet der det er mulig å korte vinterperioden ned og få gjennomført jernbanearbeid store deler av året.

– Har du kompetansen som skal til?

Som mange andre håndverksbedrifter, sliter også Aarsleff Rail med å få tak i nok kompetent personale.

– Ja, det er en stor utfordring for oss. Sesongen må hvor dette er mulig utvides til det meste av året og samtidig må man gjøre det mulig for private entreprenører å være med på vedlikehold. På denne måte kan jernbanen gjøres attraktiv for nye ansatte. Vi er ute etter mange typer kompetanse, fra ufaglærte som grunnarbeidere, til de som har bakgrunn fra entreprenører som maskinfører, elektro, signal- eller banemontører, og lærlinger som vi kan spisse mot faget vårt. For å ha flere lærlinger må vi også ha nok kompetente ansatte som kan følge dem opp. Vi har en spennende og sikker arbeidsplass som gir en variert arbeidshverdag, med et godt miljø. Det er viktig for oss.


Aarsleff Rail AS

  Vallehellene 7, Rolvsøy

  69 87 70 10

  www.aarsleffrail.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: