Bestod kontrollen med glans

OSLO: Byggetek har stått for den obligatoriske, uavhengige byggekontrollen på Lehmanns Brygge.

Byggetek har stått for den obligatoriske, uavhengige byggekontrollen på Lehmanns Brygge.

– Vi startet opp kontrollarbeidet høsten 2016, og har fortløpende foretatt den obligatoriske, uavhengige byggekontrollen ved Lehmanns Brygge i Drøbak, sier Kenneth L. Edvardsen.

Han er daglig leder og en av fire ansatte hos Byggetek. Øvrige er Tomas Hovde, Eirik Fiskvik og Endre Stephensen. Alle er sivilingeniører/ingeniører og i tillegg er Edvardsen byggmester og Fiskvik er tømrersvenn.

– På Lehmanns Brygge har vi gjennomført kontroll av bygningsfysikk, geoteknikk og konstruksjonssikkerhet. Det har vært bra gjennomføring underveis, sier Stephensen, som har stått for kontrollen.

Én av de første med sentral godkjenning

Byggetek ble etablert i 2013, og jobber som rådgivende ingeniører innenfor områdene konstruksjonsteknikk, geoteknikk, bygningsfysikk, brannteknikk, uavhengig kontroll, prosjekt- og byggeledelse.

Inntil 1997 var det kommunal bygningskontroll, som ble erstattet av egenkontroll eller uavhengig kontroll. Da økte omfanget av byggefeil voldsomt, og fra 1. januar i 2013 ble obligatorisk kontroll innført.

- Vårt firma var ett av de første som søkte sentral godkjenning for å drive uavhengig kontroll. Den største andelen av vår virksomhet er prosjektering. Årlig jobber vi med rundt 100 prosjekter, stort og smått, og fagansvaret fordeles mellom alle ansatte, forteller Edvardsen.


Klikk en emneknagg for å lese mer: