Bravida Jessheim overleverer stort prosjekt

JESSHEIM: I høst overleverer Bravida ett av sine hittil største prosjekter i egen regi.

Det er hektiske tider på Skovly Vest, der Bravida Jessheim er i gang på tre fronter samtidig, forteller prosjektleder Celik Necmettin og daglig leder Kjartan Hansen (til venstre).

Næringsdelen i Skovly Vest har vært en utfordring på flere måter, men Bravida har hele tiden vært løsningsorientert og funnet svar på de utfordringer som har dukket opp. Nå er de i gang med boligdelen av prosjektet.

Skovly Vest omfatter både en utvidelse av Jessheim Storsenter og fire boligblokker på toppen. På det meste har Bravida hatt over 40 montører i sving samtidig, fordelt på det som egentlig er tre parallelle prosjekter i ett og samme bygg.

På flere fronter

- Samtidig med at vi avslutter hovedprosjektet, eller fase 1 i næringsdelen, er vi engasjert av byggherren Harald Kværner Eiendom, via JM Bygg som koordinator, når det gjelder fase 2. Det er spesialtilpasningen i tre leietakeres lokaler; politiet, XXL og Power. Her er mulighetene til stede for at vi blir engasjert i enda flere. Vi er også godt i gang med to av de fire boligblokkene som bygges på toppen av kjøpesenteret og parkeringshuset. Dette krever at vi holder oversikt og kan bemanne riktig på tre fronter samtidig. I tillegg har vi andre prosjekter utenom Skovly Vest som er i sin avslutnings- eller oppstartsfase. Det er hektiske tider, sier daglig leder Kjartan Hansen i Bravida Jessheim.

Været skapte problemer

Celik Necmettin er prosjektleder for Skovly Vest og fikk gjennomføringen av dette som sin første oppgave da han startet i jobben høsten 2016. Han bekrefter at det har blitt lange dager.

- Det er viktig å alltid se etter en løsning og ha evnen til å kommunisere klart til sine samarbeidspartnere. Det er har vært et greit samarbeid med de øvrige faggruppene hele veien og vi blir ferdige til avtalt tid. I oktober overleverer vi fase 1 til oppdragsgiveren Skanska, sier Necmettin. Han opplevde at været ikke helt var på elektromontørenes side sist vinter.

- Det er ikke lett verken å strekke kabler eller montere armaturer når det er 10-15 minusgrader. Plasten blir lei å ha med å gjøre under slike forhold. Dette var en utfordring, men vi kom oss gjennom det også.

Nominert til pris

Skovly Vest blir et spesielt bygg som allerede har vakt oppsikt. Ikke minst har den såkalte propellbrua fanget manges oppmerksomhet. Den trearmede brua (toarmet foreløpig) skal belyses på en helt spesiell måte når Bravidas montører er klare. I tillegg skal hovedveggen dekoreres med perforert metall og belysning. Selv veggen vil vise store trær når mørket fall på og lysene tennes.

- Løsningen er såpass uvanlig at den har blitt nominert til Norsk Lyspris 2017 som deles ut av kompetansenettverket Lyskultur. Prisen setter fokus på å synliggjøre innovative og gode lysprosjekter i Norge, ved å fremheve spennende, veldesignede og velutførte prosjekter. Den skal også være med på å heve standarden i bransjen.

Fleksibel organisasjon

Bravida Jessheim har erfaring med store prosjekter, noe som kom til nytte i Skovly Vest. De var knapt klare med kjempeprosjektet Pir Nord på Gardermoen da prosjektet i Jessheim sentrum startet og mange av erfaringene var verdifulle og kunne benyttes i arbeidet videre.

- Bravida er en organisasjon med mange avdelinger, og det er en mulighet vi vet å benytte oss av. På Skovly Vest har vi derfor lånt inn 20 montører fra Bravida Oslo i tillegg til våre egne. Vi låner ofte av hverandre i Bravida, enten det dreier seg om montører, prosjektledere, verktøy eller annet utstyr. Vi er en fleksibel organisasjon som er både lokale og riksdekkende på én og samme gang.

Ser positivt ut

Bravida har en rekke prosjekter på ang i 2017. I tillegg til fase 2 i Skovly Vest, samt boligdelen på toppen, er de i gang med et boligprosjekt for ØM Fjeld, kalt «Easy Living».

- Vi er dessuten i avslutningen av et kommunalt helsebyggprosjekt for Hent i tilknytning til den nye LHL-sykehuset. Deretter skal vi også i gang med et noe mindre boligprosjekt for Johs. Granås AS. Vi har priset mange prosjekter og er i gang med kalkulering av enda flere. Det ser ut til å bli et godt år, sier Kjartan Hansen.