Bravida overtok installasjonsavdeling

SARPSBORG/RAKKESTAD: Bravida Sarpsborg overtok deler av Rakkestad Energi fra 1. januar 2020.

Bravida overtok installasjonsdelen av virksomheten til Rakkestad Energi med virkning fra 1. januar 2020. Overtakelsen vil styrke den virksomheten Bravida har i Østfold i dag, og blir en del av Sarpsborg-avdelingen.

Overtakelsen vil bidra til økt kompetanse og aktivitet i en del av elektromarkedet hvor Bravida ikke har vært så til stede tidligere.

– De ansatte var svært positive til at Bravida tok over virksomheten. Nå fikk vi 11 nye medarbeidere som gir oss et fotfeste i et helt nytt marked. Bravida har aldri vært spesielt store i Indre Østfold, og det har vært avdelingen i Follo som tidvis har betjent den regionen. Selv om de organisatorisk ligger under Sarpsborg, skal avdelingen i Spydeberg bestå og utvikles videre. De har sin egen installatør, og det er ikke aktuelt å samle alt i våre nye lokaler, selv om de driftes herfra, sier avdelingsleder Vidar Gulbrandsen i Bravida Sarpsborg.

Kraftig økning

Virksomheten har 11 medarbeidere og jobber med både prosjekt og service av installasjoner innen industri, landbruk, offentlig og privat sektor i Rakkestad og ellers i Østfold, Akershus og Oslo. Oppkjøpet betyr også at omsetningen i Bravida Sarpsborg øker fra cirka 85 millioner kroner i 2019 til 140 millioner i 2020.

Bravida har ikke kjøpt verken selskapet eller aksjene, men deler av virksomheten inkludert løsøre, varelager og pågående arbeider. Kontrakten ble signert i Rakkestad i desember 2019.

Passer inn i Bravida

– Det betyr mye for oss at vi får tilgang til et interessant marked gjennom en lokalkjent og godt etablert virksomhet. Våre inntrykk er at de ansatte er seriøst arbeidende og vil passe fint inn i Bravida-kulturen. De kommer fra ordnede forhold og en stabil arbeidsgiver, som har gitt dem god ballast. Nå er vi i gang med å justere dem inn i vår kultur og våre systemer, og deretter er det bare å brette opp ermene og ta de utfordringene som kommer, sier Gulbrandsen.

Relevant marked

– Vi er veldig fornøyde med å ha blitt enige om overtakelse av installasjonsvirksomheten til Rakkestad Energi. Dette er et spennende og relevant marked for Bravida som vi ønsker å etablere oss i. Vi har overtatt flere dyktige montører og ser det som en fin mulighet til å utvide tilstedeværelsen omkring Rakkestad og Spydeberg og utvide kompetansen innen denne typen installasjonstjenester, sier Øyvind Hagen, regiondirektør i Region Øst i Bravida Norge.


Bravida Sarpsborg

Hundskinnveien 100
Sarpsborg

69 14 83 00

www.bravida.noKlikk en emneknagg for å lese mer: