Bravida Romerike på offensiven igjen

GARDERMOEN: Etter sammenslåingen av Bravida Jessheim og Moelven Elektro for et snaut år side er Bravida Romerike på offensiven med en trimmet stab.

Her ser store deler av administrasjonsstaben hos Bravida Romerike. Fra venstre serviceleder Hans Olav Røtterud, prosjektleder Ole Kvisle, avdelingsøkonom Elin Eckerman, avdelingssjef Håkon Breen Vinge, prosjektleder Stig Thorstensen, prosjektleder Frode Klingenberg, installatør/prosjektleder Erik Helgedagsrud og fdv-ansvarlig Unni Bjerknes.
Her ser store deler av administrasjonsstaben hos Bravida Romerike. Fra venstre serviceleder Hans Olav Røtterud, prosjektleder Ole Kvisle, avdelingsøkonom Elin Eckerman, avdelingssjef Håkon Breen Vinge, prosjektleder Stig Thorstensen, prosjektleder Frode Klingenberg, installatør/prosjektleder Erik Helgedagsrud og fdv-ansvarlig Unni Bjerknes.

Etter sammenslåingen av Bravida Jessheim og Moelven Elektro for et snaut år side er Bravida Romerike på offensiven med en trimmet stab. – Kompetansen fra de to virksomhetene virket utfyllende og gir oss nå enda større faglig bredde, sier avdelingssjef Håkon Breen Vinge.

- Etter sammenslåingen sitter vi igjen med den beste bemanningen fra to selskaper, etter vår mening. De som jobbet i Moelven Elektro har også fått Bravida inn i blodet, og vi fremstår som en slagkraftig enhet, sier Breen Vinge.

Næringsbygg og boliger

Bravida Romerike har i dag 75 ansatte og opererer som en selvstendig og selvstyrt enhet fra lokalene på Gardermoen. Samtidig er de del av den omfangsrike Bravida-organisasjonen, som rommer kompetanse innenfor en rekke områder. Denne kompetansen nyter den lokale avdelingen godt av etter behov. Derfor er det heller få begrensninger for på hva slags prosjekter Bravida Romerike kan påta seg, enten det dreier seg om næringsbygg, boliger eller krevende rammeavtaler.

Spesiell kompetanse

Den nye enheten har etablert seg i tidligere Moelven Elektros lokaler på Gardermoen. Mer sentralt er det vanskelig å ligge, siden både E6 og Oslo lufthavn er nærmeste naboer. Osl er for øvrig Bravidas mest krevende og omfattende rammeavtalekunde i dag. 30 elektrikere er til enhver tid sysselsatt gjennom den ene avtalen, som krever en helt spesiell kompetanse.

- Det er spesielt å jobbe på en flyplass, både når det gjelder adgang, arbeidstider og generell sikkerhet. Alle våre elektrikere er sikkerhetsklarerte, og vi kan ikke erstatte eventuelle fravær med andre ansatte uten slike godkjenninger. Elektrikerne må gjennomgå et kurs, forholde seg til alle rutiner, ha eget adgangskort og så videre. Oppdraget er både variert og krevende, siden det omfatter et så bredt spekter innenfor faget, sier servicesjef Hans Olav Røtterud.

Krevende oppdrag

I tillegg til avtale på Osl har Bravida lignende men mindre omfattende avtaler på Ahus og for ISS/Bane Nor på togstasjoner gjennom hele regionen. Slike avtaler utvikler hele organisasjonen og bidrar med en type kompetanse ikke alle tekniske entreprenører har i eget hus.

- Folk blir gjerne gode på det de kan og trives med, og vi har helt klart blitt mer spisset, ikke bare faglig, men også innenfor service. Ikke alle passer inn i slike roller med krevende oppdrag og samhandling med både egne kolleger og andre fagpersoner uten opplæring og tilpassing.

Fokus på kundene

Som følge av god gjennomføring av har organisasjonen blitt gode på å være kundeorientert. De legger vekt på å stille opp når kunder ønsker det og setter generelt kundene høyt. Det resulterer blant annet i kort responstid.

- I dagens marked presser alle priser, og da er det og service, og gjerne litt ekstra innstas som gjør at vi vinner kontrakter og får nye oppdrag, sier avdelingsøkonom Elin Eckerman.

Leverer tverrfaglig

- Det er også greit å nevne at Bravida kan levere store, tverrfaglige prosjekter. Det er ikke vanlig at entreprenører velger å inngå kontakter ennå, men vi jobber bevisst med dette og forsøker å påvise de store fordelene det er med å ha én leverandør og ett kontaktpunkt for flere fagområder. Vi stusser selv litt over at det ikke er større interesse for tverrfaglige kontrakter, siden hele byggeprosesser blir enklere og mer oversiktlige jo færre aktører man må forholde seg til, sier Breen Vinge.

Han legger til at Bravida Romerike nå ønsker å dra i land enda flere kontrakter på næringsbygg. I tillegg har de spesialisert esg på ladestasjoner for elbil og leverte nylig den største enkeltstående ladeparken i Norge, med 720 punkter på Gardermoen.

Størst i regionen

- Vi er den største aktøren i regionen og kan ta de aller største prosjektene, men vi velger å konsentrere oss på de mellomstore, som vi kan levere på egen hånd, uten å trekke inn andre avdelinger. Det er mye aktivitet i regionen, ikke bare innenfor boligbygging, og vi tror nærhet til markedet vil gi oss flere oppdrag. Blant annet har vi næringsparken utenfor døren, og her blir det mange prosjekter å konkurrere om i årene fremover.

Øker på bolig

- På boligsiden har aktiviteten økt jevnt de siste årene. Våre tre største kunder har gode ordrereserver og det blir nok å gjøre for oss, sier prosjektleder Frode Klingenberg og nevner Norgehus-JOS bygg og Vestlandshus Gusterud Bygg, Venbo AS og Nordbolig. Han legger til at det er mye på gang, blant annet på Eidsvold der det utvikles et felt med 140 boliger, i tillegg til boligfelt i Nittedal og på Årnes.

- Det er full fart på boligsiden, og vi ønsker derfor å etablere oss enda sterkere på prosjektsiden igjen. Vi jobber aktiv mot entreprenører med flere prosjekter og har mye å regne på. Derfor ser vi lyst på 2019, sier prosjektleder Ole Kvisle.

Lokal og

Bravida Romerike rekrutterer mange medarbeidere gjennom lærlingordningen og legger vekt på lokal tilhørighet og pålitelighet.

- Vi ønsker å ha ansatte som bor i nærområdet, både for at de skal ha kort vei på jobben og for at det er en styrke å ha kjennskap til området kan opererer i. I dag har vi enkelte fra Hønefoss og Nord-Odal, men ellers er det folk fra nærområdet både i staben ute og inne. Vi ønsker å fremstå som en lokal og lokalkjent aktør som har store ressurser i ryggen når det trengs.

Innen elektro hjelper vi blant annet til med:

 • Internkontroll elektro
 • Nød- og ledelys
 • Termografi
 • Brannalarm
 • Sikkerhetssystemer
 • Adgangskontroll
 • ITV
 • Telesystem- og anlegg
 • KNX
 • UPS/reservekraft
 • Energioptimalisering
 • Smarthus
 • Elbillading
 • Lysbuevakt
 • Automasjon
 • Solcelleanlegg

Bravida Romerike

Balder Allé 2
2060 Gardermoen

63 92 87 90

www.bravida.no