Bravida skal vokse gjennom økt samarbeid

Bravida spisser satsingen i Østfold på to hovedavdelinger i henholdsvis Sarpsborg og Fredrikstad. Sammen er de Østfolds største el-installatør og en av de virkelig store vvs-aktørene.

– Vi skal samarbeide på tvers av avdelinger og fag, sier de tre avdelingslederne Bjørn Ovesen, Bent Lislerud og Vidar Gulbrandsen.

Bravida har valgt å spisse satsingen i Østfold på to hovedavdelinger i Sarpsborg og Fredrikstad. Sammen utgjør de Østfolds største el-installatør og en av de virkelig store vvs-aktørene. Nå søker de ytterligere vekst gjennom utvidet samarbeid.

De to avdelingene omsetter 350 millioner kroner totalt og har ca. 200 ansatte. Bravida Sarpsborg omfatter også tidligere Rakkestad Energi som har adresse Spydeberg, mens den tidligere Moss-avdelingen er innlemmet i Bravida Fredrikstad, som i dag leverer elektro, vvs og sikkerhet.

Sammen utgjør de to avdelingene en slagkraftig enhet som ikke bare satser mot bedriftsmarkedet, men i fremtiden også vil rette seg mot privatkundene. Mange års rutine fra store prosjekter har gitt staben en erfaring og kompetanse som også vil komme den private forbruker til gode.

Dekker hele Østfold

– Bravida har egentlig som målsetting å ha en avdeling i alle byer, men det er så korte avstander i Østfold at vi nå klarer oss med to store enheter. Det er viktig å understreke at vi fortsatt betjener hele markedet i det tidligere Østfold, og vi har mange store kunder i alle deler av regionen.

– Selv om vi i dag ikke har egen avdeling i Halden, har vi betydelig virksomheter som Saugbruks, Halden kommune og Tista Senter på kundelisten. Vi har også store og faste kunder Moss og Indre Østfold. Bravida er til stede overalt, selv om det ikke er en fysisk avdeling i alle byer, sier avdelingsleder Bent Lislerud i Bravida Elektro Fredrikstad.

Han leder en elektroavdeling som hovedsakelig har store serviceoppdrag i det profesjonelle bedriftsmarkedet.

– Det er det som gjør at vi utfyller hverandre så godt. Sarpsborg-avdelingen har nesten bare store prosjekter, mens vi er store på service. Sammen er vi regionens største aktør på både prosjekt- og servicesiden, sier Lislerud.

Flerfaglige leveranser

Bravida er en aktør som fortsatt har vekst som mål i årene fremover. Riktignok er ikke markedet like hett som før over alt, men det er nok å henge fingrene i når det gjelder oppdrag i Østfold. Her er det mange store byggeprosjekter på gang. I Fredrikstad skal det bygges videregående skole, ishall og sykehjem, og på Hvaler en idrettshall. I Halden og Sarpsborg er det også skoler på gang, mens det er betydelige boligprosjekter på mange tegnebrett i alle byene.

– Vi regner med å dra nytte av vårt økte samarbeid ved å tilby flerfaglige leveranser og dermed kunne påta oss totale tekniske entrepriser i større prosjekter. Mange entreprenører foretrekker å ha færrest mulig underentreprenører å forholde seg til. Det gir både bedre effektivitet og enklere samarbeid, sier avdelingsleder for Bravida Sarpsborg Vidar Gulbrandsen.

Store samarbeidsprosjekter

Avdelingene i Nedre Glomma er med på større samarbeidsprosjekter med andre Bravida-avdelinger i dag. Dette gjelder blant annet både el-kontrakten på nye Tønsberg sykehus og sikkerhetsleveransene til Drammen sykehus.

– Tøyenbadet et annet godt eksempel på hva Bravida kan levere gjennom samarbeid mellom fag og avdelinger. Der har Sarpsborg el-kontrakten, mens Oslo har rør-delen for eksempel. Bravida er inne på alle tekniske fag i dette prosjektet.

Bravida har velfylte ordrebøker ut hele 2020, og selv med mye usikkerhet rundt pandemien, ser 2021 også bra ut.

– Østfold skiller seg noe ut når det gjelder planlagte bygg fremover. Her er det mange store prosjekter på gang, og vi skal være med å konkurrere om de fleste. Det har vi både størrelse og kompetanse til.

Erstatter nøkkelpersoner

Bravida har hatt stort fokus på utskifting av personell og overføring av kompetanse. Det skapte noen bekymringer da det viste seg at en rekke nøkkelpersoner gikk over i pensjonistenes rekker med korte mellomrom, spesielt i Sarpsborg. Nå har de god kontroll på de viktige posisjonene og har sørget for å rekruttere fullverdige arvtakere.

– Det viste seg at vi hadde gode kandidater internt som har vært, og skal gjennom, videreutdanning for å fylle de sentrale rollene.

Gir tilbake til nærmiljøet

Mange forbinder gjerne Bravida med store industriprosjekter, der de også med stor fremgang har vært tungt inne over hele landet, men de påtar seg like gjerne mindre oppdrag i privatmarkedet. Derfor bidrar de også med store beløp som støttespiller til både idretten og kulturlivet.

– Vi ønsker å gi noe tilbake til det nærmiljøet vi opererer i. Det er ikke mer enn rett og riktig, sier Bent Lislerud.


Etablerer egen avdeling med rådgivende ingeniører

Bravida vil satse mer på prosjektering og etablerer nå sin egen av deling med rådgivende ingeniører i Fredrikstad.

– Det er enkelte Bravida-avdelinger som har testet dette allerede og med godt resultat. Vi ser store fordeler ved å ha RI i eget hus. Både økonomisk og faglig vil dette gi gevinst for både oss og våre kunder, sier Bent Lislerud.

Reduserte kostnader

Lokalene i Hydrogenfabrikken er allerede klargjort, og i løpet av året skal det på plass tre medarbeidere i første omgang. De skal i første omgang levere til elektro, men i fremtidsplanene inngår også vvs-fagene.

– Vi ønsker å ha et tverrfaglig miljø i avdelingen, så lenge vi har som mål å levere totaltekniske entrepriser. Vi har store forventninger til prosjektet som vil gi oss et betydelig konkurransefortrinn. I dag representerer gjerne prosjekteringskostnader 10 prosent av totalen, og vi vil kunne redusere dette, sier avdelingsleder Bjørn Ovesen i vvs-avdelingen.

Effektivt i eget hus

– Vi opplever ofte at kommunikasjonen blir et problem når vi bruker eksterne leverandører. Selv i dag med alle våre elektroniske hjelpemidler er det mer effektivt å samle kreftene i eget hus. Flere entreprenører har allerede gitt oss positive tilbakemeldinger om dette, sier Vidar Gulbrandsen.


Bravida Sarpsborg

  Hundskinnveien 100, Sarpsborg

  69 14 83 00

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bravida Fredrikstad

  Øraveien 2, Gamle Fredrikstad

  69 35 94 00

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

{/show}