Bravida vokser sterkt på service

LILLESTRØM: Bravida vokser allerede sterkt på service, og velger å satse enda hardere i fremtiden.

Bravida Lillestrøm satser ekstra på serviceavdelingen i år. Daglig leder Halvor Aalerud (i midten) har to serviceledere, Robert Moen (v) og Kent Engman (h).
Bravida Lillestrøm satser ekstra på serviceavdelingen i år. Daglig leder Halvor Aalerud (i midten) har to serviceledere, Robert Moen (v) og Kent Engman (h).

Bravida Lillestrøm vokser allerede sterkt på service, og velger å satse enda hardere i fremtiden. Nylig ansatte de ny serviceleder og har to slike funksjoner i avdelingen.

Rørleggervirksomheten som ganske nylig het A. Halvorsen & Sønn har nå tatt navnet Bravida Norge Lillestrøm Rør, og velger de å styrke deler av virksomheten. Historisk sett har avdelingen vært preget av større og mindre prosjekter, noe de har opparbeidet spisskompetanse på. Men stadig flere oppdragsgivere etterspør servicekontrakter som følge av gjennomførte prosjekter, i tillegg til at markedet for service ser ut til å øke. Det har gjort at Bravida på Lillestrøm vil øke serviceandelen fra 10 til 20 prosent av totalvirksomheten. Det høres kanskje ikke mye, men for en bedrift som omsetter 150 millioner kroner i året betyr det en økning av servicetjenester for en verdi av 15 millioner kroner.

Godt renommé

– Derfor har vi valgt å operere med to serviceledere, som skal bidra til å tegne servicekontrakter etter prosjekter i tillegg til å satse mot borettslag og boligsameier. Vi vil opparbeide en større base med faste servicekunder, som gjør det enklere å styre aktiviteten, sier daglig leder Halvor Aalerud.

Serviceprosjektet startet i januar 2018, og allerede nå er effekten tydelig. Bravida er derfor i behov av flere faglærte og erfarne rørleggere. Selskapet har et godt rennommé i arbeidsmarkedet noe som hjelper godt i rekrutteringsarbeidet.
Da A. Halvorsen & Sønn ble en del av Bravida i 2012, var det 40 rørleggere i selskapet. Nå har de økt med 50 prosent og er klart største rørleggerbedrift på Romerike. De var også største avdeling i Bravida, fram til oppkjøpet av Oras.

Større prosjekter

– Vi velger bevisst å satse på mindre og mellomstore prosjekter og har lykkes godt med det. Akkurat nå er vi involvert prosjekter som Vitaminveien i Oslo med to boligblokker på 150 leiligheter, et hotell med 324 rom hotell, pluss Norges største kino med 14 saler. Vi er også involvert i ombyggingen av Vinmonopolets tidligere bygg på Hasle, der det kommer 223 nye leiligheter i tillegg til 10 000 kvm næring og like mye kjeller. Det er en jobb til 60 millioner kroner og representerer noe av de største vi påtar oss. Men det svinger mye, noe vi merket før sommeren da vi samtidig ferdigstilte fem prosjekter, sier Aalerud.

– Vi liker å spre risiko ved å ikke ta for store prosjekter. Samtidig er vi i et område med stor aktivitet og stor boligbygging. Det lover godt for fremtiden.

Fokus på sikkerhet

Bravida har fokus på ansatte og sikkerhet på jobben, noe som gjenspeiles ved regelmessige HMS-aktiviteter. I uke 37 ble det satt søkelys på å tenke seg om en ekstra gang, før man gjorde noe som kunne utsette medarbeideren selv, eller andre for fare. Det gjør at bedriften har få skader og lavt fravær.