Bred kompetanse hos Hersleth Entreprenør

– Rehabiliteringen av Moss Kulturhus var krevende og omfattende. Samarbeidet med Hersleth var godt, de var en løsningsorientert partner. Flinke folk som jeg gjerne skryter litt ekstra av, sier prosjektleder Bjørn-Erik Haugmo i Moss Kommunale Eiendomsselskap.

Hersleth og Haugmo i kulturhuset.
Hersleth og Haugmo i kulturhuset.

– Rehabiliteringen av Moss Kulturhus var krevende og omfattende. Samarbeidet med Hersleth var svært godt, og de var en løsnings-orientert partner. Rett og slett flinke folk, som jeg gjerne skryter litt ekstra av, sier prosjektleder Bjørn-Erik Haugmo i Moss Kommunale Eiendomsselskap.

Entreprenøren i Hølen har nok å gjøre med store boligprosjekter, men har også bred kompetanse på krevende rehabiliteringsjobber og nye næringsbygg. Moss Kulturhus var en slik jobb, men det tilliggende bygget i Storgata var minst like krevende. For å kunne utvide scenearealet måtte nemlig nabobygget med leiligheter innlemmes i prosjektet. Det skulle være lettere sagt enn gjort.

– Det viste seg at konstruksjonen var så dårlig at vi måtte ta ned etasjeskillerne og heise ned nye fra toppen og så legge taket til slutt. En utfordrende oppgave, men vi løste den også, sier administrerende direktør Reinert Hersleth.

Stolte medarbeidere

Han mener det er viktig å ta på seg ulike krevende oppdrag, slik at organisasjonen utvikler seg og blir i stand til å gjennomføre enda bedre prosjekter i fremtiden.

– Alle involverte lærer mye gjennom prosjekter som dette. Det gir oss konkurransefortrinn i det mer ordinære næringsmarkedet når nye næringsbygg skal settes opp. Ikke minst lærer det oss å aldri bli satt ut av en uventet utfordring, men i stedet finne konstruktive løsninger. Vi benytter bevisst unge medarbeidere i denne typen prosjekter. Det gir verdifull læring og sikrer at vi fører kjernekompetansen vi besitter videre. Det er alltid morsomt å ha vært med på å bygge det som defineres som et signalbygg og har stort besøk. Vi opplever at prosjekter som dette skaper både stolthet og lojalitet blant våre medarbeidere.

Rehab og nybygg

Rehabiliteringsjobben i Moss startet i 2017 og ble avsluttet i fjor. Sammen med mer «normale» næringsbygg viser dette bredden i kompetansen hos Hersleth Entreprenør AS. 

– Vi har gjennomført prosjekter der vi kombinerer rehabilitering av eldre bygg med nybygg, slik som hos Autoria i Ski. Der rehabiliterte vi først det gamle industribygget og utvidet med en uavhengig enhet slik at hele anlegget fremstår enhetlig og moderne. Det er morsomt med slike prosjekter, og det blir stadig viktigere å ha kompetanse på dette området.

Fakta

  • Moss Kulturhus består i dag av det historiske Parkteatret og den tidligere Samfunnssalen. Parkteateret er byens tradisjonelle kulturstorhet og sto ferdig i 1939 som en kino i funkisstil. Den inngår i fylkets kulturminneplan, noe som medførte tidlig involvering og klare føringer fra Østfolds fylkeskonservator
  • Foajeen er utvidet med om lag 120 kvadratmeter. Det gir større rom og mer vrimleplass, flere toaletter og plass til serveringssteder
  • Alle overflater er tilbakeført som på slutten av 1930-tallet
  • Samfunnssalen er en del av Rådhuskomplekset som sto ferdig i 1974. Nå er den eksisterende salen oppgradert til en moderne blackbox med stort og moderne sceneareal og løsninger som er fleksible

Et samfunnsansvar å holde hjulene i gang

– Vi kunne dratt i håndbrekket og bremset opp produksjonen da pandemien traff oss for fullt, men vi valgte å holde hjulene i gang. Det tror jeg bidro til å redde mange arbeidsplasser, sier administrerende direktør Reinert Hersleth hos Hersleth Entreprenør AS.

Det var usikre tider, og mange valgte å ta et skritt tilbake og permittere en del av sine ansatte da Norge stengte alt fra frisørsalonger til skoler i mars. Hersleth Entreprenør valgte en annen vei, selv om det kostet litt ekstra. I dag er de glad de brukte ressurser på dette. Fokus videre er å opprettholde dagens nivå, samtidig som det blir viktig å sikre ordreinngang av nye prosjekter slik at aktiviteten holder seg på et stabilt nivå i tiden som kommer. 

Unngikk å ramme andre

– Det oppsto en merkelig situasjon da statsministeren nærmest ba folk holde seg hjemme fra jobb den 13. mars. Mange ringte oss og spurte hva de skulle gjøre. Vi tok raskt beslutningen om å gjennomføre smitteverntiltak for å holde hjulene i gang og meddelte både ansatte, kunder og leverandører om dette. Vi så det som en helt naturlig del av vårt samfunnsansvar å bidra i dugnaden med å holde Norge i gang i en krevende tid.

– Hvis vi hadde valgt å stenge, ville hver permittert medarbeider hos oss ramme rundt åtte andre i tillegg. Alt fra den lille rørleggervirksomheten, elektrikeren og mekanikeren, til den ansatte på Maxbo. Derfor valgte vi å sikre arbeidsplassene ved å holde virksomheten i gang. De fleste av våre ansatte kunne naturlig nok ikke ha hjemmekontor, slik myndighetene oppfordret til.

– Derfor fortsatte vi arbeidet ute på prosjektene. Som et eksempel gjennomførte vi også service på flere av våre maskiner i denne perioden, nettopp for å bidra til å holde aktiviteten oppe hos våre samvarbeidsbedrifter også. Det er vinn-vinn, neste gang er det vi som er avhengig av dem, avslutter Hersleth.


Hersleth Entreprenør AS

  Hobølveien 4, 1550 Hølen

  64 98 23 30

  www.hersleth.no

{/show}