Bygde Nordens første mobile vegg mot 200-års flom

KONGSBERG: Kongsberg Entreprenør var hovedentreprenør, da Kongsberg Teknologipark bygde en 450 meter lang flomsikringsvegg ved Numedalslågen.

Daglig leder Trygve Løvås (t.v.) i Kongsberg Entreprenør er godt fornøyde med arbeidet KE har utført i nærområdet Kongsberg. Sigmar Karasson (i midten) var prosjektleder for Kongsberg Teknologipark. T.h. prosjektleder KE.as Knut Teigen
Kongsberg Entreprenør var hovedentreprenør, da Kongsberg Teknologipark bygde en 450 meter lang flomsikringsvegg ved Numedalslågen. Flere av bygningene Kongsberg Teknologipark benytter ligger flomutsatt til ved Numedalslågen.

Ved flere tilfeller har kjellere i lokalene hatt vanninntrengning, og etter storflommen i 2007 bestemte man seg for å rydde opp i forholdene.

- Vi ønsket å ta vare på arbeidsplassene og bygningene. Det er en spesialisert industri vi har, og vi måtte sikre oss, sier Sigmar Karason, prosjektleder for byggherren Kongsberg Teknologipark AS fra starten av.

Teknologiparken har brukt 60 millioner kroner på en 450 meter lang flomsikringsmur, som foruten å takle 50-årsflom, kan rigges med mobile enheter for også å håndtere en 200-årsflom. Den stod ferdig i desember 2016.

- Vi har skaffet oss et robust og trygt anlegg med tanke på potensielle flommer og klimaendringer. Med en mobil løsning på toppen av flomsikringsveggen, mister vi heller ikke utsikten fra våre kontorer.

- Aluminiumselementene kan raskt settes på flomsikringsmuren, og vi sikrer oss dermed mot en mulig 200 årsflom samt dens klimatilegg, sier Karason.

- Lærerikt prosjekt

Kongsberg Entreprenør (KE), som jobber med alle tjenester innen grunnarbeider for private, offentlige og profesjonelle utbyggere, var hovedentreprenør for flomsikringsveggen.

- Vi er meget godt fornøyde, ikke bare med det endelige resultatet, men med hele prosessen, sier Sigmar Karason.

Han roser KE for å ha vært løsningsorienterte i planleggings- og byggeprosessen.

- Det var mange elementer, som skulle på plass i selve nybyggingen. Også en del forhold rundt eksisterende infrastruktur måtte håndteres. Dette er løst på en svært god måte. Anlegget har blitt nøyaktig slik vi håpet, sier Karason.

- For Kongsberg Entreprenørs del har byggingen av flomsikringsveggen vært en lærerikt prosjekt. Det har vært store utfordringer underveis, og mange fag har vært involvert i byggingen, sier Knut Teigen, prosjektleder i Kongsberg Entreprenør.

Mens byggingen pågikk var det to flommer. Gode forberedelser og strakstiltak begrenset skadene og styrket kontinuiteten i anleggsvirksomheten ved flomsikringsmuren.

- Byggherren, konsulentselskapet Dr. Blasy- Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & co, våre underleverandører – Gran VVS, NFT, AG Entreprenør, Abicon Elektro og våre egne ansatte har alle bidratt til en smidig prosess, sier Teigen.

Første i Norden

Flomsikringsmuren ved Numedalslågen er det første av sitt slag i Norden. Muren er sikret med spunt fra bunnen, og derfra til toppen av muren ble det rullet ut bentonittmatter, pakket med grus og stein. Det er støpt et betongfundament ned i grunnen på 1-1,5 meter, og på dette er det støpt en sammenhengende betongvegg på 450 meter lengde. Det er også utført store VA-arbeider for å sikre drift kontinuerlig drift På Kongsberg teknologipark også under flom.

- Vi har fått mange henvendelser knyttet til flomsikringsanlegget, og blitt bedt om å holde orienteringer rundt hvordan dette er løst. Vi får en delegasjon hit i nær fremtid, som ønsker å se nærmere på hva vi har fått til, sier Karason.

Halvor Øverland, som representerer Dr. Blasy- Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & co, har planlagt flomsikringsveggen.

 - Dette er det første flomsikringsanlegget av dette slaget i Norden. Klimaendringer og store nedbørsmengder medfører økt fare for flom. Vi jobber med prosjekter i flere kommuner, for næringsliv og private i Norge, sier Øverland. Han forteller at i Tyskland er det bygget mange slike anlegg.

- Vår oppgave har vært å bidra til å sikre utsatte områder, sier Øverland.

Ny nisje i markedet

Med den oppmerksomheten flomsikringsanlegget Kongsberg Teknologipark har fått, ser ikke Knut Teigen bort i fra at denne type konstruksjoner kan bli en nisje for Kongsberg Entreprenør.

- Det kan bli mange slike jobber i Norge fremover. Vi er godt forberedt med våre erfaringer fra byggingen av denne flomsikringsmuren, sier Teigen.