CF Svendsen AS har planer om vekst

CF Svendsen AS på Hemnes har ganske fulle ordrebøker, men satser knallhardt på nye prosjekter.

Carl Fredrik Svendsen startet CF Svendsen AS i 2018 og har allerede to ansatte i et firma i vekst. Nå satser han enda sterkere i hele regionen.

Grunnarbeidene til den nye fabrikken til Byggimpuls på Killingmo er den hittil største jobben for CF Svendsen AS på Hemnes. Nå satser de videre og er åpne for nye prosjekter i hele regionen.

- Vi hadde gjort en del mindre jobber for Morten Ulvedalen i Byggimpuls før vi ga pris på dette prosjektet. Det omfattet blant annet oppgraving og bortkjøring av 4 000 kubikkmeter masse, tilkjøring av flere tusen kubikkmeter stein, avretting til stripefundamenter, samt nedgraving av infrastruktur og utnomhusarbeider. Jobben tok til i september 2020 og var ikke ferdigstilt før åtte måneder senere, og vi hadde tre mann i sving, forteller Carl Fredrik Svendsen som starter selskapet i 2018, etter å ha vært ansatt i Aurskog Høland kommune siden 2011.

Store ambisjoner

I 2018 kjøpte han sin første CAT 15 tonns gravemaskin, og etter hvert ble oppdragene så mange at han året etter valgte å si opp jobben i kommunen for å satse på egen bedrift på heltid. I fjor anskaffet han en 25 tonns graver og en Volvo lastebil som skal skiftes ut med en ny i år. Samme skjebne blir det for den første graveren, og en ny modell blir levert på nyåret 2022. I tillegg til Svendsen selv er ytterligere to ansatt i firmaet. Ambisjonene for fremtiden er store.

- Vi har planer om vekst. Ikke ukontrollert, men i passe og stabil takt. Vi har hatt en rekke oppdrag i lokalmiljøet, men ønsker å utvide aksjonsradiusen og påta oss større prosjekter. Vi har tro på å lykkes, siden vi har gode medarbeidere og har god tro på markedet fremover. Jeg tror ikke verken materialpriser eller eventuell renteoppgang vil skape betydelige problemer for bygge- og anleggsvirksomheten.

Alle typer jobber

Ordretilgangen er god for gravefirmaet og resten av 2021 ser ganske fullpakket ut. Nå skal de i gang med å anlegge en to kilometer lang skogsbilvei i området mellom Setskog og Rømskog for Glommen Mjøsen Skog.

- Dette blir en helt annen type jobb for oss, da en vei må bygges opp på et annet vis enn en byggegrop. Veien skal tåle vekten av fullastede tømmerbiler, så vi skal grave ut masser og legge et 40 centimeters bærelag og toppe det med slitelag senere. I høst vil dette prosjektet ta resten av tiden vår, og så skal veilegemet sette seg i løpet av vinteren, før vi legger slitelag til våren. Dette viser at vi kan ta alle typer jobber - alt fra utgraving av små gårdsplasser til industritomter. Jeg har imidlertid god erfaring fra eiendomsbiten og har opparbeidet meg lang erfaring innen vei, vann og avløp gjennom jobben i Aurskog Høland kommune, sier Svendsen.


CF Svendsen AS

  Lundsfossveien 24, 1970 Hemnes

  908 13 333

 

  www.cfsvendsen.no

{/show}