DigiQuip tatt imot med åpne armer i bygg- og anleggsbransjen

DigiQuip AS er et ungt teknologiselskap, men har allerede rukket å knytte til seg mange av de store entreprenørene og maskinutleieselskapene i Norge – og stadig flere kommer til.

Selskapet holder til hos Sørby Utleies hovedkontor på Holtskogen industriområde i Tomter, kun en knapp halvtimes kjøretur unna Oslo. Herfra utvikles det programvare som skaper tryggere og mer bærekraftige arbeidsplasser, samtidig som den sikrer overholdelse og miljømessig bærekraft.

* Øker lønnsomheten

* Reduserer risiko for ulykker

* Forenkler HMS-arbeidet

* Digitaliserer driften

* Reduserer klimaavtrykket

* Dokumenterer historikk på mennesker og maskiner

* Gir oversikt og kontroll over maskin- og utstyrsparken

DigiQuip AS er et ungt teknologiselskap, men har allerede rukket å knytte til seg mange av de store entreprenørene og maskinutleieselskapene i Norge – og stadig flere kommer til. Kanskje ikke så rart når vi ser gevinsten det gir i andre enden. Kort fortalt, er DigiQuip et egenutviklet, skalerbart system som digitaliserer og effektiviserer dine opplærings- og kontrollbehov. Og tid spart, er som kjent penger tjent! I tillegg får du så mye mer «på kjøpet» som gjør driften både tryggere og grønnere.

Ergo: enda flere konkurransefortrinn!

Fra idé til kommersialisering

Men la oss først ta en kikk på den korte, men særdeles hektiske historikken bak suksessen: DigiQuip AS er et frittstående selskap med utspring fra Sørby Utleie som er et av Norges raskest voksende utleieselskap. Vi skal tilbake til høsten 2018, foreller daglig leder Carl Fredrik Kleppe og styreleder og gründer Lars Sørby.

- For å spare tid og gi kundene en sikrere opplæring på maskinene, lagde vi gode, 3D-animerte videoer av de mest etterspurte produktene. På den måten kunne de på egenhånd forstå hvordan maskinene våre skulle betjenes, uten at vi måtte vise dem manuelt.

Samtidig fikk kundene digital dokumentasjon på at de hadde fullført utstyrsopplæringen, som ga en gevinst for begge parter.

Det som skulle være et internt prosjekt, skapte raskt stor oppmerksomhet hos flere av de store kundene. Entreprenører opplevde lignende utfordringer med opplæring av sine ansatte, som ofte jobber for flere bedrifter og benytter både eget utstyr og utleieutstyr. Hovedutfordringen var at de ansatte trengte god og effektiv opplæring i tråd med Arbeidsmiljøloven, hvor det blant annet fastslås at arbeidsgiver skal skriftlig dokumentere hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring - ref. paragraf 10,4.

Dermed begynte ballen å rulle. Og den rullet fort! I september 2019 ble DigiQuip AS etablert, og siden har tempoet vært skyhøyt. Selskapet gikk raskt til å bli en distributør av komplett informasjon fra DigiQuips maskinregister og ned til den faktiske brukeren av maskinen, samt sporbar dokumentasjon av gjennomført opplæring. I dag er de seks fast ansatte og sysselsetter 14-15 personer – de fleste med kjernekompetanse innen IT som daglig jobber med innhold og utvikling av plattformen.

Kjernen i konseptet

Hovedmålgruppen for selskapet er entreprenører og utleieselskaper, som ofte er et mellomledd mellom produsent og bruker av en maskin, forteller Kleppe.

En utfordring er at informasjon om selve maskinen stopper hos utleiefirmaet eller entreprenør/maskineier, og dette fører ofte til både ufullstendige og manuelle prosesser. Spesielt gjelder dette bestilling, opplæring av brukere, dokumentasjon av daglig kontroll, rapportering og publisering av produktinformasjon.

- Vi både får og henter informasjonen inn i plattformen direkte fra importør- eller produsent, som igjen sikrer at alle dataene er korrekte.

- Hvordan implementerer dere en ny kunde?

- Kunden registrerer enkelt utstyret med fabrikat, type og serienummer inn i systemet, All annen relevant informasjon ligger allerede inne og speiles ned til denne aktuelle maskinen. Hver enkelt maskin får en egen QR-kode, og eier, bruker og tilsynsorgan har full oversikt over daglige og årlige kontroller, serviceintervaller og all dokumentasjon. Også de ansatte blir lagt inn i systemet. På den måten kopler vi maskiner og mennesker sammen og gir full kontroll også på om bruker har kompetanse til å bruke maskinen

All historikk blir lagret og er sporbart. Det vil si at den kompetansen brukerne av utstyret tilegner seg, vil være tilgjengelig for bestandig – også om de bytter arbeidsgiver. Altså en livslang CV. Når en bruker skanner QR-koden på en maskin som betinger opplæring, vil det raskt bli registrert et avvik om vedkommende ikke har gjennomført dette. Da kan man enkelt sørge for å lukke avviket ved at systemet effektivt legger til rette for å ta opplæring via samme plattform. Det sikrer arbeidsgiver og det sikrer brukeren.

Uendelige muligheter

DigiQuip er et unikt system som løser et stort udekket behov i markedet. Ikke bare i Norge, derfor har de ambisjoner som strekker seg langt over landegrensene.  

- I følge våre kunder som er representert også i andre europeiske land, finnes det heller ikke noe tilsvarende der. Derfor har vi rigget oss for å ta steget ut i Europa, blant annet ved at DigiQuip er gjort tilgjengelig på 21 språk. I tillegg kan plattformen enkelt skaleres og tilpasses andre bransjer som krever opplæring, som helse, offshore etc.. Mulighetene er enorme, og vi har store ambisjoner for framtiden. Men foreløpig konsentrerer vi oss om entreprenører og utleiemarkedet i Norge, og har som mål å forene maskinprodusenter, maskinimportører, utleiebransjen, entreprenørbransjen og personell i bygg & anlegg på en samlende plattform for digital opplæring.

- Velkommen til DigiQuip!

Dette sier våre kunder:

«Dette er en løsning som vil bidra til at både kunder og ansatte får en mer effektiv digital opplæring, kontroll og bruk av maskiner.  HMS er den viktigste verdien vi kan gi våre kunder og ansatte, og vi jobber hver eneste dag med å sette sikkerhet i fokus i tillegg til at vi skal være i førersetet når det gjelder bærekraft, digitalisering og den tekniske utviklingen i bransjen.»

Fredrik Brandal, administrerende direktør i Ramirent

 --

«Vi i Park & Anlegg var på jakt etter et godt system for styring og allokering av våre maskiner og ansatte inn i våre prosjekter sammen med et effektivt system for å holde styr på dokumentert brukeropplæring. DigiQuips ambisjoner er svært sammenfallende med vårt behov og vi har store forventinger til at DigiQuip leverer enkel og effektiv styring og kontroll på våre egne og innleide maskiner, samt vårt personell. Nå er vi i oppstarten på en pilotfase, og vi kan anbefale andre å sjekke ut hva DigiQuip kan tilby.»

Sigbjørn Rød, Ressurs/HR/IT-sjef i Park & Anlegg

 

---
«Vi ser frem til å ta i bruk DigiQuip, vi har et veldig godt samarbeid og gleder oss til fortsettelsen. Dette er et veldig etterspurt it – system for bygg og anlegg. Tilnærmingen til DigiQuip med å være åpne mot alle, både andre it – systemer og kunder/leverandører, er noe alle burde lære av i vår bransje.

Fredrik Bergaplass, CFO i Øst-Riv AS

--

«Vi har i lengre tid vært på jakt etter hvordan vi kan hjelpe våre kunder å sikre at sine ansatte har tilstrekkelig opplæring. Da vi fikk presentert DigiQuips var vi ikke tvil om at vi skulle samarbeide.»

 

Thomas Astrup, administrerende direktør i Cramo 


DigiQuip AS

  Holtskogen 7, 1825 Tomter

  91 70 56 57

  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  www.digiquip.com

{/show}