Dørene som sikrer liv og verdier

SKEDSMOKORSET: I sommer flyttet dørleverandøren Norfo inn i nye administrasjons- og lagerlokaler. Stor og stigende etterspørsel fra markedet, lå bak beslutningen om nye lokaler.

Norfo har spesialisert seg på dører, luker og porter, og er en ledende aktør i det norske markedet. – Vi tilbyr montering, service og vedlikehold av våre produkter, sier daglig leder Ivar Njøs.
Norfo har spesialisert seg på dører, luker og porter, og er en ledende aktør i det norske markedet. – Vi tilbyr montering, service og vedlikehold av våre produkter, sier daglig leder Ivar Njøs.

I sommer flyttet dørleverandøren Norfo inn i nye administrasjons- og lagerlokaler på Skedsmokorset. Stor og stigende etterspørsel fra markedet, lå bak beslutningen om nye lokaler.

Med sentral beliggenhet på Skedsmokorset og mer enn 1.000 dører på lager, er veien kort fra bestilling til montasje. Dette, sammen med høy fagkompetanse og god service, gjør Norfo til en ledende aktør i det norske bygge- og eiendomsmarkedet. 

Moderne lager

Norfo tilbyr dører, luker og porter, tilfluktsromsmateriell og produkter for sikring av liv og verdier. Det nye moderne lageret på Skedsmokorset, rommer ståldører i mange ulike standardmål og utførelser. I tillegg tilbys lakkering i ønsket farge og ulike lås- og beslagsløsninger.

Firmaet leverer alt fra de minste lette brannlukene til de sterkeste eksplosjonssikre stålportene. Innen innbruddssikring leverer de bransjens sikreste dører, men også et stort spekter av mer estetisk riktige produkter.

– Vi kan også skreddersy spesialprodukter etter behov og dører utenom standardmålene, men det betinger naturlig nok noe leveringstid, forteller daglig leder Ivar Njøs.

Montasjeavdeling

Egen montasjeavdeling med erfarne montører sørger for at produktet blir satt opp på en sikker og profesjonell måte, i tråd med forskriftene.

Bedriften monterer daglig alt fra branndører og brannporter, til store spesialporter og spesialprodukter for tilfluktsrom. Søsterbedriften Mekanor AS, produserer mange av spesialdørene for Norfo og monterer ulike stålkonstruksjoner som de leverer til entreprenørbransjen.

Stor etterspørsel

Norfo kan se tilbake på en jevn og god vekst de siste årene, med en omsetning i fjor på nær 60 millioner kroner – og etterspørselen er stadig stigende.

Selskapet har en rekke byggevarebutikker, entreprenører, bedrifter, eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og borettslag i sin portefølje, og har inngått rammeavtale med Statnett - som i seg selv er en god bekreftelse på både produktkvalitet og leveringsdyktighet.

– Mange har tegnet en service- og vedlikeholdsavtale med oss, som sikrer at produktene fungerer optimalt til enhver tid. Det fører til lengre levetid på produktene og forebygger uønskede funksjonsfeil.

– Det er en lønnsom investering, sier han.

Viktig sikkerhetsfunksjon

Han minner samtidig om at dører i et bygg også kan ha en svært viktig betydning i forhold til brannsikkerhet og sikring av nødutganger.

– Om ikke dørene til rømningsvei og nødutganger fungerer som skal de skal, er sannsynligheten stor for at det vil komme røyk og flammer inn. Det kan i realiteten gjøre den naturlige rømningsveien til en brannfelle. 

Kan bli oversett

Njøs har sett at fokuset på sikkerhet fort kan bli glemt i hverdagen, samt at det foretas ombygginger og endringer i bygget, uten at rømningsveier er en naturlig og integrert del av prosjekteringen.

– Det er derfor viktig at en har en helhetlig plan og søker hjelp hos brannkonsulenter, lås- og beslagsfirmaer og dørfirma på et tidlig tidspunkt for å sikre en helhetlig løsning for sikkerhet i bygget.
50 år i byggebransjen

– Er dere usikre på hvilke dører som passer inn på et prosjekt, eller en trenger hjelp til å få skiftet ut en gammel dør, er det bare å ta kontakt. Vi har mer enn 50 års erfaring i byggebransjen og 14 medarbeidere med høy kompetanse.

– Vi kommer gjerne ut for en befaring, sier Norfos daglige leder Ivar Njøs.


AS Norfo

Industriveien 4A
2020 Skedsmokorset

Tlf. 64 83 68 00

www.norfo.no