Elektrotekniske prosjekteringstjenester

Som komitémedlem i NEK har Lars Engen påvirkningskraft på morgendagens normer og regler i elektrobransjen.

Lars Engen sitter sentralt til rett ved Østfoldhallene på Rolvsøy, og deler kontorer med Prokon Entreprenør AS.
Lars Engen sitter sentralt til rett ved Østfoldhallene på Rolvsøy, og deler kontorer med Prokon Entreprenør AS.

Som komitémedlem i NEK har Lars Engen påvirkningskraft på morgendagens normer og regler i elektrobransjen.

Kombinert med en bred kompetanse og kjennskap til alle ledd i prosessen, gir det ham en unik plattform til å bistå alt fra elektroinstallatører til totalentreprenører som rådgiver.

Plusconsult AS ble stiftet sensommeren 2020 av Lars Engen. Det nystiftede selskapet tilbyr prosjekteringstjenester som rådgivende ingeniør med elektrokompetanse til eiendomsforvaltere, elekroinstallatørerer, utbyggere, byggherrer og totalentreprenører over hele landet.

Allsidig og bred kompetanse

Engen startet opp som elektriker, og jobbet med det i rundt ti år. Da følte han at han ville noe mer, og begynte på ingeniørutdannelse på Høgskolen i Østfold.

– Jeg er sta, og fullfører alltid det jeg starter. Selv om det til tider var hardt å begynne på ny utdannelse, måtte det til. Innen jeg var ferdig, ble jeg kontaktet av Norgesnett og ble ansatt som prosjektingeniør. Det ble tre lærerike år med spennende oppdrag på store og omfattende prosjekter.

Ville realisere egne ideer

Til tross for spennende jobb og prosjekter hadde han egne tanker og ideer om hvordan ting skulle gjøres.

– Etter tiden i Norgesnett jobbet jeg noen år som rådgivende ingeniør i et annet selskap. Deretter fant jeg ut at tiden var inne til å starte for meg selv. Jeg hadde lagt meg opp en del kapital og følte jeg hadde en bred kompetanse fra alle ledd i prosessen – en stor fordel for både meg og oppdragsgiver. Jeg vet hva som gjelder på byggeplasser og har tidligere jobbet for E-verket, og både kjenner språket og har nettverket som trengs.

NEK og ITB

Han leier kontorplass hos Prokon Entreprenør, noe begge parter drar nytte av og som også skaffer oppdrag. I tillegg er han komitémedlem i NEK, som har ansvaret for å utarbeide normverket for elektrobransjen.

– Det gir meg mulighet til god faglig oppdatering til enhver tid, og en mulighet til å påvirke morgendagens normer og krav i bransjen. I tillegg har jeg kompetanse på ITB – integrerte tekniske byggningssystemer – det som styrer blant annet varme, ventilasjon, lys og persienner i store forretningsbygg. Dette er en rolle  som har fått større fokus den siste tiden, og på kort tid har blitt veldig etterspurt. Jeg har fått denne rollen i Fredrikstad kommunes prosjekt i Tomteveien 45, for teknisk drift.

Klar for 2021

Selv om bedriften kun er noen måneder gammel, har det vært full fart fra start, og mer skal det bli.

– Jeg har mange spennende ting på gang i 2021, som også vil gagne resten av bransjen. Jeg er veldig interessert i faget og at det stadig utvikler seg. Nå i begynnelsen satser jeg på å gå bredt ut, også fordi jeg har bred erfaring og kan se helheten – som er en styrke. Der det er behov for spisskompetanse fungerer jeg som bindeleddet mot de mange samarbeidspartnerne jeg har knyttet til meg. Jeg har ambisjoner, og det er derfor naturlig at Plusconsult på sikt ønsker å ansette, men det er viktig å være nøktern og vokse sakte.


Plusconsult AS

 

  Seljeveien 3, Rolvsøy

  952 77 001

  www.plusconsult.no

{/show}