En av de beste – isolert sett!

SON: Siden etableringen i 2013 har HnH Isolering vokst fra to til 32 ansatte, og er i dag en av Østlandets største aktører.

Kim Håvak (t.v) etablerte HnH Isolering i 2013, og drev alene innen Lars Øivind kom inn som partner i 2017. De har begge lang erfaring fra faget fra tidligere, og har bygd opp en solid og lønnsom bedrift på rekordtid. Selskapet har base i Son, men påtar seg oppdrag i hele landet.
Kim Håvak (t.v) etablerte HnH Isolering i 2013, og drev alene innen Lars Øivind kom inn som partner i 2017. De har begge lang erfaring fra faget fra tidligere, og har bygd opp en solid og lønnsom bedrift på rekordtid. Selskapet har base i Son, men påtar seg oppdrag i hele landet.

Siden etableringen i 2013 har HnH Isolering AS vokst fra to til 32 ansatte, og er i dag en av Østlandets største aktører i bransjen. – Det er vi svært stolte av, sier eierne og driverne Kim Håvak og Lars Øivind Pettersen.

Både Kim og Lars Øyvind har lang fartstid i bransjen innen de valgte å satse på egne bein, og hadde således med seg både kompetanse, erfaring og et bredt nettverk inn i selskapet. På rekordtid har de blitt en foretrukket aktør innen teknisk isolasjon av stadig flere entreprenører og utbyggere. Stor leveringsdyktighet, konkurransedyktige priser og høy kvalitet på arbeidet har vært viktige suksessfaktorer.

– En del av oppdragene kommer etter vunnet anbudsrunder, men stadig oftere opplever vi at entreprenører tar direkte kontakt for å  innhente pris. Det kan være fordi de har benyttes oss tidligere, eller ved at vi er blitt anbefalt av andre. Det er en tillitserklæring vi verdsetter svært høyt, sier de.

Ventilasjon og rør

Tjeneste består i hovedsak av isolering av varme-  og kjøle/fryseanlegg, samt kondens- og brannisolering av ventilasjonssystemer og øvrige installasjoner i tråd med oppdragsgivers kravspesifikasjoner. Også lydisolering av avløpsrør og mantling av isolerte rør er ofte en del av oppdragene.

– Ved at vi kommer tidlig inn i et prosjekt, kan vi sørge for at de beste løsningen blir valgt både i forhold til produkt og metode. Det gir en optimal prosess, sier de.

Skal du hindre varmetap og med det oppnå et energieffektivt bygg, kreves en god, termisk isolasjon. Om rør og utstyr er korrekt isolert reduseres varmetapet og korrekt driftstemperatur opprettholdes. Det er med andre ord mange penger å spare på riktig isolering.

– Mantling av innendørs og utendørs rør har flere hensikter. I tillegg til at den har en beskyttende oppgave, handler det ofte også om å ha et pent utseende, forklarer eierne.

Doblet omsetningen

Kim og Lars Øivind tar hånd om det administrative arbeidet knyttet til driften  sammen med en ansatt sekretær, og har også prosjekteringsansvaret ute i felten. De legger ikke skjul på at det er en stor og til tider komplisert logistikk å sikre tilstrekkelig ressurser i de ulike prosjektene for å holde avtalt framdrift.

– Vi har hatt en bratt lærekurve, men føler vi har funnet en effektiv og velfungerende driftsform. Nettopp å kunne være fleksible og respondere raskt på forespørsler, er en av våre styrker. Vi får til det meste, understreker de og skryter av en dyktig og effektiv arbeidsstokk.

Tilgang av stadig flere store oppdrag, samt inngått rammeavtale med en stor utbygger, gjør at de ser optimistisk på framtiden. Men selv om de kan vise til en nærmest dobling av omsetningen de to siste årene, har de ingen ambisjoner om å vokse seg størst mulig på kortest mulig tid.

– Nei, absolutt ikke! Det viktigste for oss, er å ha kontroll på driften og ha en sunn økonomi som sikrer våre ansatte. Det gjør vi best ved å levere tjenester med høy kvalitet hver eneste dag. Det fokuset skal alltid ligge i bunnen for vår utvikling, presiserer de.


HnH Isolering AS

Sagaveien 98
1555 Son

451 01 044

www.hnhisolering.no